A Bismart, hem aconseguit treure el màxim profit de Reporting Services realitzant informes tipus quadres de comandament amb diferents objectes visuals.

Qui diu que amb Reporting Services de Microsoft SQL Server no es pot disposar d'informes molt visuals i interactius, o quadres de comandament o dashboards?

A Bismart no tan sols sumem talent tècnic, sinó que a l'hora d'elaborar informes i quadres de comandament apliquem coneixements de comunicació i usabilitat per a dissenyar-los.


Tenim en compte factors com:

  • L'audiència que rebrà cada informe, adequant la informació (detall i visualització) a cadascun.
  • Seguim patrons de coherència de lectura.
  • Cerquem un fil conductor a través de totes les pestanyes d'un informe o parts d'un dashboard.
  • Busquem una concordança interna de cada informe o quadre de comandament, agrupant per famílies les dimensions i indicadors que estiguin relacionats.
  • Donem un sentit cromàtic a l'informe amb l’ajuda de plantilles de colors corporatius.
  • Treballem amb el client perquè els informes reflecteixin exactament la informació que li és rellevant.

Aquests factors es tenen en consideració independentment de la tecnologia, ja sigui Reporting Services, Power BI o altres eines.

Els informes estàndard realitzats amb Reporting Services presenten, en la majoria dels casos, moltes línies de millora pel que fa a disseny visual i usabilitat per a oferir una resposta a les expectatives dels usuaris.

A més, aquests informes poden ser impresos en format A4 o enviats per correu electrònic de forma automàtica perquè puguin ser presentats com resums executius en els consells o comitès de direcció.

Gràcies a les capacitats de l'equip professional de Bismart vam aconseguir treure el màxim profit de Reporting Services realitzant informes tipus quadres de comandament o dashboards amb diferents objectes visuals, funcionalitats potents de navegació, ordenació i interacció. A més, comptem amb el suport constant del client per desenvolupar informes totalment a mida.

Bismart Informes atractius Microsoft Reporting Services.

 

Publicat per Alex Suarez