PowerApps permet millores en els processos que aporten beneficis comercials com la reducció del temps de comercialització o un augment dels ingressos.

La base de dades és el centre neuràlgic d’una empresa, perquè la seva explotació permet aconseguir avantatges competitius, reduir costos, agilitzar processos, predir comportaments i descobrir insights, entre d’altres. Per això, una de les decisions més importants és l’elecció del software de gestió empresarial en què se sustentaran les nostres dades i objectius empresarials. Amb Power Platform de Microsoft tenim una suite tecnològica composta per 5 tecnologies connectades (Power BI, PowerApps, Microsoft Flow, Common Data Service, Dynamics 365) que en conjunt ofereixen innombrables solucions empresarials:

  • Potencia notablement el sistema de gestió o ERP sense necessitat de canviar-lo, mitjançant una integració perfecta entre ambdós sistemes.
  • Les eines empresarials permeten aconseguir una visió 360 graus de l’empresa o cada procés de negoci.
  • Augmenta el control de gestió que garanteix l’execució de l’estratègia empresarial.
  • Incrementa de manera molt notable la productivitat de determinats departaments de la companyia.
  • Permet l’obtenció d’un model de dades comú per a la integració d’aplicacions satèl·lit que l’empresa necessiti posar en producció.
  • Facilita la creació d’aplicacions personalitzades en hores, no mesos, que es connecten a les dades i sistemes existents i ajuden a resoldre un procés específic i les necessitats comercials.
  • Facilita l’automatització de processos empresarials i tasques rutinàries i augmenta la productivitat empresarial.
4
Power BI

Power BI és una col·lecció de serveis de software, aplicacions i connectors que funcionen conjuntament per convertir orígens de dades sense relació entre si en informació coherent, interactiva i atractiva visualment. Les dades poden ser un full de càlcul d’Excel o una col·lecció de magatzems de dades híbrids locals i basats al núvol. Power BI permet connectar-se als orígens de dades, visualitzar i descobrir què és important i compartir-ho.

Prenguem com a exemple el Grupo Prodensa. El Grupo Prodensa és una empresa dedicada a la gestió dels recursos humans que fa un seguiment de l’estratègia empresarial amb desenes de KPIs (indicadors clau de rendiment) per als projectes de cada client a través de quadres de comandament integrals. Prodensa va recórrer a Microsoft buscant una solució automatitzada.

Van passar de quadres de comandament basats en fulls de càlcul que donaven seguiment a sis àrees de negoci amb més de 60 KPIs a taulers de Microsoft Power BI, cosa que va permetre als directors de projecte compartir els KPIs amb els directors de Grupo Prodensa en temps real i va eliminar el temps necessari per fer informes i presentacions en Power Point.

A més, després de la implementació del nou software de gestió empresarial es va crear un tauler per a cadascun dels sis quadres de comandament integrals i es van incloure la meitat dels KPIs. Els nous quadres de comandament basats en Power BI van transformar el seguiment i els informes dels KPIs, per la qual cosa ara cada departament pot aconseguir més informació més ràpidament i amb la certesa que és correcta.

En el futur, com a part de l’estratègia empresarial es plantegen un augment dels KPIs, ja que Power BI proveirà la flexibilitat necessària per crear tants KPIs com sigui necessari per gestionar tots els projectes en qüestió de minuts. Tot l’equip d’operacions podrà ingressar tota la informació dels KPIs als seus telèfons intel·ligents, tablets o PCs i els directors podran veure com el projecte avança en temps real als taulers de Power BI.

Microsoft Flow

Microsoft Flow és una eina de solucions empresarials capaç de connectar dues o més aplicacions (tant d’Office 365 com de tercers) i transferir informació d’una aplicació a l’altra i viceversa. Això ens permet migrar les dades que obtenim d’una aplicació a camps específics d’una altra aplicació sense que calgui que un usuari ho faci manualment.

Per exemple, si sempre hem de guardar un arxiu adjunt d’un correu electrònic a una carpeta específica del servidor o PC, podem fer que Microsoft Flow ho faci automàticament i així evitem perdre el temps fent-ho a mà. També podem programar notificacions sobre l’estat dels nostres stocks connectant Business Central i el nostre servei d’e-mail o, fins i tot, tuitejar el nostre contingut i fer que es publiqui automàticament a la resta de les nostres xarxes. Les possibilitats són infinites.

Per això, molts processos de treball seran automatitzats de manera intuïtiva, ja que Microsoft permet a un usuari no tècnic generar un flux de treball sense haver d’escriure una sola línia de codi. Tot i això, per a usuaris a qui resulti complex crear un flux de treball des de zero, Microsoft compta amb tota la comunitat d’Office 365 i nombroses plantilles per a solucions empresarials de qualsevol tipus amb tot el flux de treball creat.

PowerApps

PowerApps és una plataforma que proporciona un entorn de desenvolupament ràpid d’aplicacions personalitzades que respongui a les necessitats empresarials. Amb PowerApps es poden crear aplicacions que es connecten a les dades empresarials emmagatzemades, ja sigui en la plataforma de dades subjacent (Common Data Service) o en diversos orígens de dades en línia i locals (SharePoint, Excel, Office 36, Dynamics 365, SQL Server, etc.).

Les aplicacions compilades mitjançant PowerApps proporcionen funcions enriquides de flux de treball i lògica de negocis per transformar els processos de negoci manuals en processos automatitzats i digitals. A més, les aplicacions no compilades mitjançant PowerApps tenen un disseny dinàmic i es poden executar sense problemes a l’explorador o en dispositius mòbils (telèfon o tablet).

PowerApps democratitza l’experiència de compilació d’aplicacions personalitzades per a empreses, ja que permet que els usuaris creïn aplicacions empresarials personalitzades i amb múltiples característiques sense escriure codi.

Common Data Service

Common Data Service és la plataforma que permet emmagatzemar i administrar de manera segura les dades que fan servir les aplicacions empresarials. Les dades de Common Data Service s’emmagatzemen en un conjunt d’entitats. Una entitat és un conjunt de registres que es fan servir per emmagatzemar dades, similar a la manera com una taula emmagatzema les dades en una base de dades. Common Data Service inclou un conjunt base d’entitats estàndard que cobreixen escenaris típics, però també pot crear entitats personalitzades específiques per a una organització i omplir-les amb dades mitjançant Power Query. Els creadors d’aplicacions poden utilitzar PowerApps per crear aplicacions personalitzades i completes fent servir aquestes dades.

3-1
Els beneficis de Power Platform de Microsoft: Power BI, Power Apps i Microsoft Flow

Imagina’t conèixer les necessitats del teu consumidor en temps real per anticipar ofertes, poder segmentar les campanyes de màrqueting de la manera més precisa possible tenint en compte les ofertes dels competidors, la situació del mercat, el nivell de predisposició dels teus consumidors, l’stock... i tot en temps real amb un sol informe perquè puguis prendre decisions ràpides i intel·ligents.

Imagina’t que dius adeu al temps perdut en l’administració de les bases de dades, que crees aplicacions personalitzades per a la teva empresa sense necessitat de codi i que t’oblides de les tasques administratives rutinàries. Amb Power Platform de Microsoft és possible estalviar costos en el desenvolupament d’aplicacions, optimitzar i dissenyar processos de negoci, reduir el temps invertit en classificar i respondre correus, automatitzar fluxos de treball, crear aplicacions a partir dels fluxos de treball automatitzats... les possibilitats són il·limitats. És el moment de submergir-se al món dels negocis intel·ligents, del BI. A partir d’ara podràs dedicar-te a prendre decisions empresarials, a creuar mètriques, establir correlacions i anticipar-te a la falta d’stock perquè el món real ja no t’agafarà per sorpresa.

Com pot ajudar-te Power Platform a millorar el ROI de la teva empresa

La consultora Forrester va dur a terme una anàlisi de l’impacte econòmic i el retorn de la inversió (ROI) en empreses que havien apostat per PowerApps i Power Flow. Van entrevistar quatre organitzacions que havien implementat les dues eines de software per a empreses com a part de la seva estratègia empresarial. Les organitzacions van concloure que en reduir el temps de desenvolupament de les aplicacions i en permetre als no desenvolupadors crear aplicacions i fluxos de treball personalitzats, van poder reduir considerablement els costos en desenvolupament i optimitzar els processos de negoci. Aquestes millores en els processos van aportar beneficis comercials, com la reducció del temps de comercialització, un millor servei d’atenció al client i un augment dels ingressos.

L’anàlisi financera va concloure que, gràcies a la nova estratègia empresarial, les organitzacions van experimentar beneficis que van rondar els 8,9 milions de dòlars durant tres anys, amb uns costos d’1,9 milions de dòlars, la qual cosa va sumar un valor present net (VAN) de 7 milions i un retorn de la inversió d’un 362%.

 

1_CAT-1

 

Dins dels beneficis quantificables, es va concloure que el cost mitjà per desenvolupar una aplicació és d’un 70% menys amb PowerApps i Microsoft Flow, cosa que permet l’estalvi en tarifes de serveis professionals, en la compra d’aplicacions de proveïdors i reduint l’esforç en el manteniment del codi. D’aquesta manera, s’eviten els costos de desenvolupament i gestió d’aplicacions. A més, es van proporcionar exemples d’aplicacions externes que van ser substituïdes per aplicacions desenvolupades internament mitjançant PowerApps i Microsoft Flow. Durant l’estudi aquestes aplicacions van ser substituïdes amb un estalvi total de 91.454 dòlars.

De la mateixa manera, softwares per a empreses com Power Apps i Microsoft Flow van millorar l’automatització i l’eficiència en els processos amb una mitjana de millora del 15% per a 1.575 usuaris, cosa que es va traduir en 5,32 milions de dòlars en processos millorats.

Dins dels beneficis no quantificables es va descobrir que les organitzacions entrevistades van experimentar avantatges com la racionalització i l’automatització dels processos. De manera que la transformació i millora dels resultats empresarials es va traduir en clients més feliços, menor temps de comercialització i predicció dels ingressos.

En conseqüència, els treballadors van prendre decisions millors i més ràpides, totes elles basades en grans conjunts de dades i en temps real, cosa que va augmentar la satisfacció per part de l’empleat. Tant els usuaris de TI com els de negocis poden crear aplicacions que entreguen valor de negoci, aplicacions que mai s’haurien pogut construir sense aquestes eines. Això els dona als usuaris un control més gran sobre la seva feina i els permet eliminar activitats manuals, repetitives i molestes.

Publicat per Gina Patiño