Amb l'envelliment de la població neix la necessitat d'innovar en assistència.Hem desenvolupat eldcare per fer front a les conseqüències de l'envelliment.

El 2050, el 30% de la població serà major de 65 anys. Una població amb aquestes característiques requereix una gran despesa en atenció sanitària i social, per la qual cosa cal trobar solucions innovadores perquè aquests serveis puguin fer front als problemes que suposa una població envellida. La tecnologia ofereix moltíssimes possibilitats per donar resposta als reptes que suposarà la composició demogràfica del futur. Tot i això, hem de tenir en compte que actualment les habilitats digitals de les persones grans són reduïdes i cal crear solucions que s'adaptin als seus coneixements.

Els problemes principals que presenta aquest grup de població són les malalties cròniques, la comorbiditat i la soledat.

Per aquest motiu, Bismart ha creat, conjuntament amb l'ONG ABD, un dispositiu que compleixi les condicions necessàries per a les persones d'edat avançada.

 

eldcare Friendly Reminders és la solució perfecta per a les persones grans que viuen soles i necessiten atenció constant. eldcare Friendly Reminders ofereix recordatoris i missatges programats específicament segons el nivell cognitiu del receptor. eldcare és un dispositiu que s'instal·la a casa de la persona gran que viu sola i mitjançant el qual l'assistent social pot comunicar-se amb ella. L'assistent grava els missatges personalment, de manera que la persona gran reconeix la veu i pot sentir-se acompanyada.

Aquest dispositiu pot reduir l'absentisme a les cites amb els serveis socials i sanitaris, augmentar l'adherència als tractaments mèdics i reduir els accidents, com els incendis o les inundacions, i les intrusions.

A més de la soledat i les malalties cròniques, hi ha altres problemes greus per a les persones grans, com les caigudes. A la propera imatge s'exposen diverses xifres sobre les caigudes i com poden afectar la salut.

Per això, el nostre dispositiu ofereix l'opció d'afegir Fall Alerts, un conjunt de càmeres i sensors que permet detectar caigudes i avisar els serveis d'emergències si fos necessari. Fall Alerts detecta la persona de peu i en moviment i, si cau, perd el contacte amb ella i salta una alarma o avís.

eldcare Friendly Reminders també pot detectar quan es deixen els llums encesos massa temps i alertar qui sigui a casa.

eldcare Friendly Reminders pot adequar-se a les capacitats cognitives de la persona i al seu nivell digital, és a dir que és un sistema que anirà evolucionant a mesura que les persones amb més capacitats tecnològiques vagin fent-se grans.

Amb aquest dispositiu es pot fer seguiment i tractament de la persona gran a distància, la qual cosa suposa un gran alleujament econòmic per als serveis socials i sanitaris i per a les famílies.

 

Publicat per Maria Gorini