L'assistència social s'enfronta a molts reptes. Hem elaborat una llista dels obstacles que presenten les dades i que podem solucionar.

Les noves tecnologies són molt poderoses i moltes empreses tenen accés a una gran quantitat de textos. Tot i això, disposar de dades no és suficient. Si sabem extreure’n coneixement podem trobar solucions a una gran varietat de problemes que fins ara eren impossibles de resoldre. Un àmbit en concret que pot guanyar molt de potencial gràcies al Big Data són els serveis socials.

Aquestes dades i coneixements poden ajudar-nos a millorar la vida de persones en risc de pobresa i exclusió social. En aquest sector, les dades acostumen a ser informació informació personal dels individus que permeten detectar la seva situació econòmica i avaluar quin tipus d’ajuda necessiten.

No obstant això, els serveis socials estan col·lapsats i només poden atendre les urgències. D’aquesta manera va començar el seu parlament Meritxell Benedí, Responsable de Projectes Estratègics del Departament d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a l’esdeveniment "Big Data Saves Lives" que vam organitzar el juny passat.

Aquest és un d’aquests problemes amb què es troben els serveis socials en el moment actual, però n’hi ha molts més.

A l'esdeveniment, representants d'entitats socials, subministradores i ajuntaments de la província de Barcelona es van reunir per debatre en quatre taules rodones sobre la situació dels serveis socials a Barcelona i Catalunya i de com les dades poden canviar-la i millorar-la.

Segons el que es va extreure de l’esdeveniment, és evident que tots els actors del sector s'enfronten a reptes similars.

A continuació hem fet una llista amb els 5 reptes principals a què s’enfronten els serveis socials actualment i com pot la tecnologia ajudar a resoldre’ls.

1. Les dades no estan homogeneïtzades

Moltes empreses utilitzen les dades, però cada organització i entitat utilitza bases de dades  diferents i les dades no coincideixen.

Per exemple, les dades georeferenciades, és a dir, els noms de carrers i números de portes, no estandarditzades. Això vol dir que les empreses es poden trobar que pel mateix domicili tenen una adreça diferent i és impossible contactar amb els afectats

Lluís Torrens, Director de Planificació i Innovació de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, va deixar clar a l’esdeveniment que és cabdal que hi hagi una manera estàndard de recopilar les dades per poder identificar correctament les persones en risc. Pilar Rodríguez, Adjunta a la Gerència de l'Associació Benestar i Desenvolupament, va corroborar les seves paraules i va dir que "les dades només aporten valor si coneixem què volen dir, qui hi ha al darrere".

Per això cal crear un mètode estàndard de recopilació de dades que puguin utilitzar totes les organitzacions, de manera que totes disposin de la mateixa informació.

2. No sempre es disposa de totes les dades

A més de no tenir les mateixes bases de dades, les organitzacions es troben que les seves bases estan incompletes. Perquè els serveis socials puguin actuar eficaçment els calen un conjunt de dades que poden proporcionar les persones afectades i les administracions. Si no disposen d’aquestes dades és impossible detectar o avançar-se a casos de pobresa.

Si les persones implicades proporcionessin les seves pròpies dades la feina d’aquestes entitats seria més senzilla. Per això, però, cal que els individus sàpiguen quines dades han de proporcionar i quin ús se’n farà, o sigui, les empreses han de garantir la transparència en l’ús i la protecció de les dades.

3. Les dades no es comparteixen

A més de no disposar d'un mètode estàndard per la recopilació de dades i de no comptar sempre amb les dades necessàries, les organitzacions no comparteixen les dades quan ho haurien de fer.

Les empreses i organitzacions tracten les dades de manera diferent. Algunes vegades, no queda clar quines dades s'han de compartir i amb qui. Altres, les empreses no segueixen una guia per fer disponibles les dades.

A Espanya, les companyies subministradores han de notificar els serveis socials abans de tallar el servei per impagament. Tot i això, el 2016, una senyora gran de Reus va perdre la vida en l'incendi que va provocar una de les espelmes amb què s'il·luminava després que li tallessin la llum. En aquest cas els serveis socials no havien estat notificats.

4. Fins i tot quan es disposa de les dades no sempre es poden utilitzar

A vegades, encara que els serveis socials disposin de totes les dades, les seves bases de dades estan desorganitzades o són incomprensibles.

Per això és necessari disposar d’eines que permetin entendre les seves dades. A més, aquestes eines han de ser fàcils d'utilitzar per tothom, no només els experts.

Una d'aquestes eines són els quadres de comandament que mostren informació clau i dades importants de forma visual i s'entenen instantàniament. També poden utilitzar sistemes d'etiquetatge intel·ligent que els poden ajudar a identificar informació a les seves bases de dades.

Hi ha diversos sistemes que poden solucionar aquest problema, com la taxonomia o la folksonomia, que permeten etiquetar el contingut de pàgines web o bases de dades.

La nostra solució biGov i el software intel·ligent Folksonomy de Bismart s'encarreguen, respectivament, d'ajudar als governs locals i als serveis socials a gestionar aquestes dificultats.

5. A vegades les persones no estan disposades a cedir les seves dades

Per poder oferir ajudes de manera eficient, els serveis socials necessiten informació actualitzada sobre les persones afectades. Tot i això, pot ser que els afectats no vulguin proporcionar les dades.

Un dels motius pels quals passa això és perquè els processos de recopilació de dades no són transparents. Les persones afectades es troben amb termes i condicions llarguíssims i plens de terminologia jurídica que no entenen.

En aquest aspecte, els serveis socials i les empreses estàn sota pressió, perquè d'aquí a pocs mesos entrarà en vigor un nou reglament de la Unió Europea sobre protecció de dades amb el qual s'ha de tenir compte. Si no es compleix aquesta normativa les empreses poden haver d’enfrontar-se a conseqüències greus.

Així doncs, hi ha molta feina a fer en l’àmbit de les dades aplicades als serveis i assistència socials. De totes maneres, durant l’esdeveniment es va transmetre una visió optimista pel futur.

Com va dir Pilar Rodríguez, el Big Data i la tecnologia són el pont que ens ajudarà a ser més eficients, a ser sostenibles en el temps i a garantir drets.

L’equip de Bismart ja està treballant en maneres de solucionar aquests reptes per poder proporcionar una assistència social de qualitat per a tots els ciutadans.

Si estàs interessat en com pot ajudar la tecnologia a millorar la vida de les persones, segueix la nostra pàgina de LinkedIn.

Publicat per Maria Gorini