Últimament es parla molt de ciutats intel·ligents, però sabem què són exactament? Quines són les característiques d’una ciutat intel·ligent?

Últimament es parla molt de ciutats intel·ligents o "smart cities", però sabem què són exactament? Quines són les característiques d’una ciutat intel·ligent?

En general, s’anomena ciutat intel·ligent a la ciutat que, mitjançant l’ús de la tecnologia, proporciona serveis tradicionals i resol qüestions urbanes. Una ciutat intel·ligent és la que, entre altres coses, facilita la mobilitat, millora els serveis socials, és sostenible i dóna veu als ciutadans. Així doncs, encara que el concepte sembli molt nou, podria considerar-se que les ciutats romanes ja eren ciutats intel·ligents, perquè utilitzaven la tecnologia per facilitar la vida dels ciutadans que hi habitaven: disposaven d’aqüeductes i sistemes d’evacuació d’aigües residuals, per exemple.

Els objectius principals d’una ciutat intel·ligent són millorar l’eficiència de les seves polítiques, reduir al màxim els residus i molèsties, fomentar la qualitat social i econòmica i maximitzar la inclusió social.

És important clarificar el significat real de “ciutat intel·ligent”: l’adjectiu intel·ligent no és una característica definitòria d’una ciutat, sinó que es tracta més aviat d’una eina o un mitjà. Per això, s’hauria d’associar “intel·ligent” amb la capacitat de la ciutat de crear benestar per als seus ciutadans. A més, cal evitar la definició de ciutat intel·ligent que defensa que els ciutadans simplement es beneficien dels serveis que els proporciona el govern de la ciutat, perquè una característica bàsica d’una ciutat intel·ligent és el valor que li atorga a la participació ciutadana a partir de la idea que són els ciutadans els qui creen la ciutat i no a l’inrevés.

Les ciutats se serveixen d’aquesta eina per actuar de manera immediata i solucionar qualsevol problema mitjançant la recopilació de dades en temps real sobre molts àmbits, com l’estat del trànsit, la qualitat de l’aire i de l’aigua o l’índex de radiació solar. Algunes de les formes de recopilació d’aquestes dades consisteixen en la instal·lació de sensors als carrers que detecten places de pàrquing lliures, embussos, la freqüència de pas dels autobusos, etc., a més dels que examinen la qualitat de l’aire i de l’aigua. Tot i això, també hi ha altres usos que volen solucionar problemes relacionats amb el medi ambient, com per exemple, els sensors que detecten els vianants i així redueixen la potència de llum quan no hi ha ningú i estalvien electricitat.

Per poder consultar aquestes dades, l’administració necessita una aplicació que organitzi tots els indicadors de la ciutat. Bismart ha creat bigov Better City Indicators que permet monitoritzar i visualitzar les dades en gràfics complets per entendre millor les tendències i veure els patrons més clarament.Aquesta informació no només està a la disposició de les autoritats, sinó que, gràcies a apps com ApparkB, Bicing, etc., els ciutadans poden consultar-la i utilitzar-la per planificar el seu desplaçament o el seu dia.

Barcelona, per exemple, ha utilitzat les dades per crear la nova xarxa ortogonal d’autobusos. Aquesta xarxa s’ha creat a partir de les dades obtingudes sobre l’ús del transport públic i de l’estat del trànsit i de la via pública. D’aquesta manera, aquesta xarxa és més eficient que l’anterior perquè aprofita el pla quadriculat de l’eixample per crear línies d’autobús verticals, horitzontals i diagonals unides per àrees d’intercanvi. Gràcies a això, la nova xarxa garanteix més velocitat, més freqüència de pas, més facilitat d'ús i comprensió de la xarxa i màxima connectivitat amb altres modes de transport.

En aquesta ciutat també s’utilitzen els sensors i els sistemes GPS per facilitar l’atenció mèdica urgent: els semàfors detecten les ambulàncies i canvien a verd per facilitar-los el pas sense crear situacions de perill.

Una altra aplicació disponible és la que permet als ciutadans informar sobre qüestions de la via pública i presentar queixes i suggeriments. Per exemple, es pot denunciar un contenidor ple o un fanal espatllat. Amb l’app Bústia Ciutadana es pot adjuntar una foto de l’objecte en qüestió que inclou dades de geolocalització per a què les autoritats puguin enviar una brigada a solucionar-ho el més aviat possible.

Aquí hem explicat de manera general què és una ciutat intel·ligent i esmentat només uns quants exemples de què fa que sigui una ciutat intel·ligent, però n’hi ha molts d’altres.

Si voleu consultar més informació pel que fa a les ciutats intel·ligents, podeu fer una ullada als enllaços següents:

What Makes a Smart City Smart (anglès)
The World's Smartes Cities (anglès)

 

 

Publicat per Maria Gorini