Comparem les ciutats normals amb les smart cities: què marca la diferència?

Les smart cities estan en voga últimament, perquè ciutats d'arreu del món s'interessen per l'ús de les noves tecnologies. Aquestes ciutats ja no són allò futurista que somiaven els més creatius, sinó que ja hi ha llocs reals de tot el món que incorporen la tecnologia de manera innovadora a la vida quotidiana.

Observem de prop una smart city en comparació amb una ciutat convencional. Quines diferències hi ha? En altres paraules: què fa d'una smart city una ciutat intel·ligent?

Et sorprendria saber quantes coses pot arribar a fer una smart city!

Objectes connectats

Pensa en què veus quan camines per un carrer d'una ciutat normal. Edificis, cotxes, fanals, arbres, papereres... En una smart city hauries de tornar a donar un cop d'ull a alguns d'aquests objectes mundans. Internet of Things obre un gran ventall de possibilitats.

Fem servir els fanals com a exemple. Una ciutat normal té fanals normals, però en una smart city podrien ser molt més del que semblen a primera vista.

Un fanal intel·ligent no només incorpora elements com bombetes LED per reduir l'ús d'electricitat, sinó que també pot tenir sensors instal·lats. Aquests sensors pden mesurar diverses coses, com ara si hi ha o no gent al carrer per reduir la intensitat de la llum i la despesa que produeix. També podria mesurar la qualitat de l'aire, un indicador en què els ajuntaments estan molt interessats.

Ciutadans involucrats

En una ciutat intel·ligent els ciutadans donen forma a la ciutat. Són participants actius en la seva creació i manera de funcionar. Aquesta diferència entre smart cities i ciutats convencionals sovint passa desapercebuda, però la participació ciutadana és essencial en una smart city.

Això significa que les smart cities poden adaptar-se a les necessitats dels ciutadans i poden créixer i canviar amb ells.

Detroit va dur a terme un projecte smart city en què es va equipar a joves amb kits per recopilar les seves pròpies dades, com ara el trànsit de vianants, qualitat de l'aire i temperatura i després trobar solucions. La mateixa tecnologia s'utilitza també en ciutats de tot el món per mesurar la integritat estructural. S'ha adaptat de manera que qualsevol pot utilitzar-los en el seu dia a dia per col·laborar en la millora de la ciutat.

Això significa que els ciutadans poden treballar en solucions per a problemes de manera ràpida i flexible. També significa que poden solucionar els problemes reals de la vida quotidiana. A vegades, les autoritats locals poden no adonar-se de l'existència d'un problema. Tot i això, en una smart city, els ciutadans poden assegurar-se que ho saben i, fins i tot, poden proposar solucions.

smart-cities-vs.-regular-cities

Transport simplificat

En una ciutat convencional pot ser que hàgim d'esperar una llarga estona per al bus següent sense saber quan arribarà. Pel que fa a urbanisme, s'està intentant aconseguir crear les línies que els passatgers necessiten.

En una smart city podem consultar el temps d'espera, ja sigui mitjançant un smartphone o una marquesina que mostri la información més recent. Les línies de bus també podran dissenyar-se de manera òptima gràcies a les dades sobre el comportament real dels ciutadans. Fins i tot, podria utilitzar-se un botcom el nostre Intelligent City Bot per guiar les persones pel sistema de transport.

En general, això fa que el procés de desplaçament sigui més eficient i més eficaç per a tots.

Sostenibilitat

Hi ha diferències entre les smart cities i les ciutats ecològicament sostenibles, que se centren principal en fer que les ciutats siguin més verdes. Tot i això, hi ha cert solapament, de manera que les smart cities es consideren, també, ciutats sostenibles.

Monitoritzar les dades pot ajudar a les ciutats a dissenyar polítiques més eficients energèticament i a identificar àrees de millora. Pot ajudar-les, també, a entendre què fan els seus ciutadans i aconseguir solucions més eficients.

Mitjançant fanals com els que hem descrit anteriorment, la ciutat de Barcelona va reduir la despesa en un 30%, cosa que va significar un estalvi de 30 milions d'euros anuals.

Pressupostos òptims

La gestió dels pressupostos és un tema important per als ajuntaments i administracions locals i pot resultar difícil distribuir-los de manera que cobreixin totes les necessitats d'una ciutat. Tot i això, com que la tecnologia smart city prioritza l'eficiència, proporciona moltes oportunitats de reduir despeses. En una ciutat de Califòrnia, les tecnologies van permetre reduir el consum d'aigua e un 20%.

També poden ajudar a les administracions locals a identificar on es troben els problemes reals mitjançant dades. Això significa que en lloc de fer suposicions poden prendre decisions segons les necessitats reals. Algunes eines com la nostra premiada Smart Social Care fins i tot poden predir quines àrees necessitaran ajuda en un futur.

Un estudi estima que les ciutats poden estalviar fins a 2,96€ per cada 1€ que inverteixin en tecnologia.

Aquestes són només algunes de les cosess que fan que una ciutat sigui una smart city. Si comparem ciutats convencionals amb smart cities queda clar que tant ciutadans com ajuntaments poden beneficiar-se'n de moltes maneres. Qualsevol ciutat pot ser una smart city, només fa falta una mica de tecnologia!

Llegeix més sobre smart cities:

Vols transformar la teva ciutat en una smart city? Descobreix les nostres solucions dissenyades específicament per a ciutats. 

Publicat per Maria Gorini