El passat 28 de juny, Bismart va organitzar l'esdeveniment "L'AI ens ajuda a salvar el món" juntament amb Microsoft. En aquest article en fem un resum.

El passat dia 28 de juny Bismart va organitzar, juntament amb Microsoft, la jornada “La intel·ligència artificial ens ajuda a salvar el món”. Durant el matí, diversos ponents van parlar dels diversos problemes a què s'enfronta la nostra societat, com ara l'envelliment de la població i la desconfiança en la intel·ligència artificial en l'àmbit mèdic.

A quins problemes ens enfrontem?

Durant la jornada es van presentar diversos punts de vista de l’aplicació de la tecnologia en l'àmbit sociosanitari. En primer lloc, Pilar Rodríguez, de l’ONG ABD, va explicar quins són els problemes que presenta la societat actual i va destacar que el més important per trobar una solució és definir correctament el problema.

Què pot fer la tecnologia?

Aser Murias, CTO de Bismart, va presentar la solució Enterprise Information Integration / Master Data Management, una plataforma d’integració de dades que facilita la interoperabilitat entre sistemes gràcies a l’intercanvi d’informació. Aquesta integració està orientada a la informació i facilita el traspàs d’informació d’un sistema a un altre. Un sistema d'integració com aquest podria millorar l'eficiència de l'administració.

A continuació, Ismael Vallvé, Director d’Innovació de Bismart, va presentar Folksonomy Text Analytics, una solució que permet trobar informació ràpidament dins de grans quantitats de documents no estructurats.

Barcelona capital tecnològica

Daniel Marco, Director d’Smart Catalonia a la Generalitat de Catalunya va oferir dades que demostren que Barcelona és una capital tecnològica importantíssima que ha augmentat en un 30% la facturació en Big Data en tres anys. Va destacar que la tecnologia és un dels sectors més dinàmics de l’economia catalana i que la ciutat és el cinquè hub europeu en nombre de start-ups.

La tecnologia en l'àmbit mèdic

Finalment, la ponència del Dr. Josep M. Picas va concloure dient que el 40% de la pràctica clínica i el 15 % dels diagnòstics són erronis. Si els mateixos metges que s’equivoquen en un 40% de la pràctica clínica estan ensenyant a les universitats i són els que s’encarreguen de transmetre el coneixement, és altament probable que les noves generacions cometin els mateixos errors. Ara per ara, diversos metges poden tenir visions diferents sobre un mateix cas; amb la intel·ligència artificial, la màquina sempre arribarà a oferir un diagnòstic 100% correcte objectivament. La intel·ligència artificial en aquest camp esdevé una eina de suport que pot millorar els diagnòstics.

Així doncs, la intel·ligència artificial és aquí per quedar-se però no tant com una eina per substituir el que tenim sinó per millorar-ho i garantir-ne l’eficiència.

Publicat per Maria Gorini