Power BI és una eina ràpida, però de vegades ens podem trobar que els informes triguen molt a carregar-se. T'expliquem com evitar-ho.

Power BI és una eina ràpida que permet mostrar les dades amb gràfics i visuals variats. L’eina té capacitat per gestionar bases de dades enormes, però, tot i així, de vegades podem trobar-nos esperant minuts a que carreguin els gràfics.

Por qué va tan lento mi report de Power BI

Hi ha molts motius que poden causar un rendiment baix en un informe de Power BI. Fer servir massa gràfics, massa dades, fer servir gràfics personalitzats no certificats o deixar les opcions per defecte són alguns exemples de pràctiques que poden dur a Power BI a haver de fer un sobreesforç per carregar el nostre informe i, per tant, a que augmenti el temps que necessita la màquina per carregar.

Un informe de Power BI lent no només és tediós per a l’usuari final, sinó que pot significar que el temps de càrrega expiri i el report no es mostri. Per detectar aquest tipus de problemes amb un report de Power BI pot resultar interessant preguntar als usuaris finals quina ha estat la seva experiència amb l’informe i conèixer quins són els seus hàbits quan hi treballen. D’aquesta manera, els informes poden adaptar-se millor a les seves necessitats exactes.

Si, efectivament, detectem que el nostre informe té problemes de velocitat, hi ha un seguit de bones pràctiques que ajuden a alleugerir la càrrega de feina que ha de dur a terme la màquina, de manera que s’accelerin els processos i, per tant, la càrrega dels gràfics.

Limitar l'us de gràfics

Microsoft suggereix que es limiti el nombre de gràfics per pàgina. Això és perquè cada gràfic llança, com a mínim, una query per filtre interactiu, per la qual cosa un nombre elevat de gràfics pot alentir el rendiment de l’informe.

Fer servir les dades justes necessàries per transmetre la informació

Com més dades hagi de mostrar un gràfic, més trigarà a carregar-se. Sembla obvi, però de vegades no ho tenim en compte. En alguns casos no cal que el gràfic contingui una infinitat de dades perquè l’usuari pugui entendre el missatge. Llavors, és preferible reduir les dades al mínim necessari per augmentar la velocitat de càrrega. Si et preocupa que la millora del rendiment pugui tenir un impacte negatiu en l’experiència de l’usuari pots escollir mantenir una quantitat més gran de dades de la que necessitarà l’usuari, però sense deixar l’opció per defecte que manté els datasets sencers. Recorda: menys és més.

Escollir visuals de Power BI personalitzats amb bon rendiment

Power BI té una biblioteca de visuals personalitzats que compten amb una certificació de Microsoft. Això vol dir que Microsoft ha dut a terme tests rigorosos i exhaustius per garantir que aquests gràfics tenen el millor rendiment. L’ús de visuals que no tenen un bon rendiment pot afectar al funcionament de tot l’informe. A més de la millora en rendiment, els gràfics personalitzats certificats per Microsoft compten amb més opcions que els no certificats, com la possibilitat d’exportar-los a Power Point, per exemple. Si vols més informació sobre els Power BI visuals certificats pots llegir aquesta entrada amb les actualitzacions de Power BI de juliol de 2019.

Comprovar que els visuals personalitzats que fem servir tenen un rendiment adequat

Els visuals personalitzats no certificats per Microsoft no compten amb la mateixa garantia de funcionament. Tot i això, Microsoft aclareix que els gràfics personalitzats no certificats no són necessàriament gràfics de menor qualitat. Simplement poden ser gràfics que no compleixen els requisits de Microsoft per aconseguir la certificació. Si fas servir gràfics personalitzats fes tests per comprovar que tenen el rendiment esperat o canvia’ls per gràfics que ofereixin prestacions millors.

Reduir el nombre d’interaccions entre els gràfics

Els gràfics d’un report interactuen entre si a menys que els configurem específicament perquè no ho facin. Reduir la quantitat d’interaccions al mínim necessari permetrà millorar el rendiment del report.

Limitar l’ús d’slicers

Els slicers són molt útils per saber amb un simple cop d’ull per a quina situació s’estan filtrant les dades i per als reports que es fan servir majoritàriament en pantalles tàctils. Tot i això, el seu rendiment és limitat, cosa que pot afectar al funcionament general de l’informe.

Aquests són només alguns exemples de pràctiques que poden millorar el rendiment dels informes de Power BI. Si el problema persisteix, hi ha altres accions més tècniques que poden consultar-se al  manual de bones pràctiques de Microsoft

 

 

Publicat per Maria Gorini