Què és la business transformation o transformació empresarial?

Els processos de business transformation o transformació empresarial estan dissenyats per a impulsar el rendiment global mitjançant l'augment dels ingressos, la reducció dels costos operatius i la millora de la satisfacció del client i de la productivitat dels treballadors. Explorem què és la business transformation i[...]

El motiu pel qual les empreses segueixen sense ser data-driven: la manca del Data Owner

En l'era de les dades fabriquem més dades que mailes empreses segueixen sense ser capaces d'aprofitar el seu valor. Els intents de convertir-se en companyies data-driven es veuen frustrats per problemàtiques que una nova figura professional, la del Data Owner, podria solucionar.

Foto: Negative Space