Microsoft té una eina per crear visuals personalitzats sense haver d'escriure ni una sola línia de codi. Oferim una guia amb els detalls.

En l'àmbit del business intelligence hi ha una habilitat molt útil: saber representar adequadament la informació que es troba dins les dades. Ser capaços de crear aquestes representacions que comparteixin exactament la informació i insights específics necessaris augmenta la competitivitat i l'eficiència. Per a aquesta finalitat hi ha diverses eines, com ara Power BI, que permeten crear gràfics o visuals personalitzats, a més dels gràfics predefinits.

Visuals personalitzats Charticulator Bismart

Les eines més comunes de BI compten amb molts tipus de gràfics estàndard, que són fàcils d'emprar i poden ser molt útils en molts casos. Tanmateix, en algunes ocasions les necessitats d'informació del client requereixen la creació de gràfics personalitzats. Per això existeixen altres eines que permeten una gran personalització a través de la il·lustració manual, com Adobe Illustrator. Aquestes eines tenen limitacions pel que fa a la creació de gràfics personalitzats, perquè no permeten vincular múltiples atributs de les dades als elements gràfics. Una altra opció és la programació de visuals personalitzats, com la que es pot dur a terme a partir d'una biblioteca com D3.js o llenguatges declaratius com Vega, que ofereixen un gran control sobre la transformació de les dades a elements gràfics, però que requereixen coneixements molt avançats de programació.

Una nova aproximació a la creació de gràfics personalitzats

Per obtenir un punt de convergència entre la personalització, la senzillesa i el nivell de coneixement necessari, Microsoft Research a dut a terme un projecte d'open source anomenat Charticulator. Charticulator és una eina que facilita la creació de visuals o gràfics personalitzats sense la necessitat d'escriure codi. Amb aquesta eina se superen les limitacions d'altres aproximacions que permeten aconseguir visuals molt bàsics o que estan condicionades pels coneixements de programació del tècnic. Amb Charticulator és possible especificar la distribució dels gràfics de forma interactiva, en comptes de programar les transformacions de dades específiques. Les distribucions es converteixen en restriccions matemàtiques i Charticulator fa servir un solucionador de restriccions per crear el gràfic específic.

Descarrega't la guia de Charticulator per descobrir tots els detalls de l'eina i com elaborar gràfics personalitzats de manera senzilla:

DESCARREGA'T LA GUIA

Publicat per Maria Gorini