Explorem què és Snowflake, per a què serveix i quines característiques fan d'ella una plataforma cloud única en el mercat.

En els últims anys, la plataforma en el núvol Snowflake ha revolucionat el món empresarial. Construïda sobre la sòlida infraestructura de Amazon Web Services (AWS) i Microsoft AzureSnowflake ofereix una capacitat única: separa l'emmagatzematge de dades de la computació, permetent escalar-los de manera independent. Aquesta capacitat permet manejar volums massius de dades a altes velocitats i de manera segura. Descobreix què és Snowflake, per a què serveix i quines característiques fan d'ella una plataforma única en el mercat.

Snowflake FAQS

En l'era digital, la informació és l'actiu més valuós. En aquest panorama, la gestió eficient de les dades s'ha convertit en el nucli de les operacions empresarials.

L'explosió de dades massives, impulsada pels avanços tecnològics, ha creat un desafiament significatiu: com gestionar i aprofitar aquesta quantitat massiva d'informació? La resposta a aquesta pregunta resideix en les plataformes de dades avançades que no només emmagatzemen dades, sinó que també ofereixen velocitat, confiabilitat i escalabilitat per a satisfer les creixents demandes del món modern.

En aquest context, Snowflake destaca com una tecnologia en ascens.

Però, què és Snowflake i per què ha capturat l'atenció del món empresarial? Imagina una plataforma en el núvol dissenyada específicament per a transformar la manera en què les organitzacions gestionen les seves dades. Snowflake no és només un magatzem de dades en el núvol; és una revolució en la forma en què entenem i aprofitem les dades.

A continuació, explorem més a fons les característiques i les funcionalitats de Snowflake, des dels seus fonaments fins al seu impacte en el panorama empresarial actual.

Què és Snowflake i per a què serveix?

Desenvolupada el 2012, Snowflake és una plataforma d'emmagatzematge i anàlisi de dades al núvol que funciona com a SaaS (programari as a service). L'eina s'ha tornat cada vegada més popular en el món de la tecnologia i els negocis.

Es tracta d'un software completament administrat que permet a les empreses emmagatzemar i analitzar grans volums de dades de manera eficient i escalable.

En poques paraules, es podria dir que Snowflake és una plataforma d'emmagatzematge de dades basada en el núvol que permet a les empreses emmagatzemar i analitzar grans volums de dades de manera eficaç i rendible. No obstant això, Snowflake és molt més que això, ja que combina el data warehousing amb moltes altres funcionalitats.

Snowflake reuneix l'emmagatzematge de dades —tant data warehoue com data lake, l'anàlisi de dades, l'enginyeria de dades, la ciència de dades i el desenvolupament d'aplicacions de dades en una única plataforma.

A més, Snowflake es destaca per la seva arquitectura única i la seva capacitat per a manejar dades semiestructurados i estructurats de manera simultània.

Snowflake també ofereix funcions llestes per a usar com la separació d'emmagatzematge i computació, computació escalable sobre la marxa, compartició de dades, clonació de dades i compatibilitat amb eines de tercers per a respondre a les exigents necessitats de les empreses en creixement.

Més enllà de ser simplement una xarxa d'accés, Snowflake representa una solució excepcional per a la gestió i l'aprofitament de dades estructurades, semiestructurados i fins i tot no estructurats. La seva última incursió en l'àmbit de les dades no estructurades marca una fita en la col·laboració empresarial, permetent que les organitzacions operin en una escala pràcticament il·limitada.

Si encara no estàs convençut dels motius que han portat a Snowflake a ser tan popular, a continuació, llistem algunes de les seves característiques clau, que la converteixen en una plataforma única.

Característiques clau de Snowflake

 • Arquitectura d'emmagatzematge separada de la computacióSnowflake utilitza una arquitectura d'emmagatzematge separada de còmput, cosa que significa que les dades s'emmagatzemen en un lloc i les operacions de consulta i anàlisi es realitzen en un altre lloc. Això permet un rendiment i una escalabilitat òptims, ja que les capacitats d'emmagatzematge i còmput poden escalar-se independentment segons sigui necessari.

 • Escalabilitat automàticaSnowflake pot escalar automàticament per a manejar grans volums de dades i càrregues de treball concurrents. Els recursos de còmput s'assignen i desasignan automàticament segons les necessitats, la qual cosa garanteix un rendiment constant i evita els colls d'ampolla.

 • Compatibilitat amb dades semiestructuradesSnowflake és compatible amb dades semiestructurados, com JSONAvro i Parquet, cosa que significa que pot manejar una varietat de formats de dades sense requerir una transformació prèvia.

 • Seguretat: Snowflake ofereix característiques de seguretat robustes, incloent xifrat de dades en repòs i en trànsit, control d'accés basat en rols i auditoria detallada per a garantir la protecció de les dades sensibles.

 • Facilitat d'ús: Snowflake s'ha dissenyat per a ser fàcil d'usar i ofereix una interfície d'usuari intuïtiva i una sintaxi SQL estàndard per a consultes. També és compatible amb nombroses eines d'anàlisis de dades i de visualització de dades.

 • Connectivitat: Snowflake és compatible amb diverses eines i llenguatges de programació, la qual cosa facilita la integració amb aplicacions existents i permet als usuaris treballar amb les seves eines preferides. 

En resum, Snowflake és una solució avançada per a l'emmagatzematge i l'anàlisi de dades en el núvol, que s'ha convertit en una opció popular per a empreses que necessiten manejar grans volums de dades de manera eficient i segura.

Què fa Snowflake?

Como ya hemos visto, Snowflake es un software como servicio que combina el almacenamiento en la nube con funcionalidades de otras disciplinas como el análisis de datos y la ciencia de datos.

Com ja hem vist, Snowflake és un programari com a servei que combina l'emmagatzematge en el núvol amb funcionalitats d'altres disciplines com l'anàlisi de dades i la ciència de dades.

A continuació, llistem les funcionalitats i casos d'ús més habituals de Snowflake.

 • Emmagatzematge de dades: Snowflake proporciona un sistema d'emmagatzematge segur i escalable per a dades estructurades i semiestructurados. Pot manejar diversos formats de dades, com JSON, Avro, Parquet, etc.

 • Processament de dades: Snowflake separa l'emmagatzematge dels recursos informàtics, la qual cosa permet als usuaris ampliar o reduir els recursos informàtics en funció de la demanda. Aquesta separació permet un processament eficaç de les consultes i les anàlisis, garantint un alt rendiment fins i tot amb grans conjunts de dades i consultes complexes.

 • Concurrència: Snowflake pot gestionar amb eficàcia múltiples usuaris i consultes simultànies. Assigna automàticament recursos a les diferents consultes, garantint que la consulta d'un usuari no interfereixi amb la d'un altre.

 • Suport de dades semiestructuradesSnowflake pot treballar amb dades semiestructurados, com JSON, sense necessitat d'un esquema predefinit. Aquesta flexibilitat és essencial per a manejar dades procedents de fonts com a xarxes socials, dispositius IoT i arxius de registre.

 • SeguretatSnowflake ofereix sòlides funcions de seguretat de dades, com el xifratge de dades en repòs i en trànsit, el control d'accés basat en funcions i l'auditoria. Això garanteix que les dades estiguin protegides d'accessos no autoritzats i que compleixin els requisits de conformitat.

 • Facilitat d'ús: Snowflake ofereix una interfície fàcil d'usar i admet consultes SQL estàndard. Això ho fa accessible a usuaris amb coneixements de SQL, permetent-los consultar i analitzar dades sense necessitat d'aprendre un nou llenguatge o procediments complexos.

 • Integració amb altres einesSnowflake s'integra amb diverses eines de business intelligence, plataformes d'integració de dades i altres serveis relacionats amb les dades, la qual cosa permet a les empreses utilitzar les seves eines preferides per a l'anàlisi i la visualització.

Quin problema empresarial resol Snowflake?

En tractar-se d'un programari d'emmagatzematge i integració de dades que explota els beneficis dels entorns cloud —escalabilitat, flexibilitat i velocitat—, Snowflake aborda un desafiament amb el qual les companyies porten anys lluitant: la fragmentació de dades i les sitges de dades. 

La gran majoria d'organitzacions emmagatzemen dades disperses en diverses bases de dades i sitges departamentals i que, a més, solen estar en formats dispars.

Snowflake proporciona una solució integral d'integració de dades que acaba amb les sitges de dades oferint una plataforma centralitzada per a la gestió i l'anàlisi de dades. Snowflake simplifica la tasca d'unir i enriquir dades de múltiples fonts, la qual cosa no sols impulsa una comprensió més profunda de les dades, sinó que també suposa importants estalvis de temps i de recursos en eliminar la complexitat i els costos associats de la mobilització de dades disperses.

Snowflake resol el problema empresarial de gestionar, analitzar i obtenir informació de manera eficaç a partir de conjunts de dades grans i diversos. Aborda els reptes relacionats amb l'escalabilitat de les dades, la complexitat, la concurrència, la rendibilitat, la facilitat d'ús i la seguretat de les dades. En proporcionar una plataforma d'emmagatzematge de dades en el núvol escalable, flexible i segura, Snowflake permet a les empreses prendre decisions basades en dades, obtenir avantatges competitius i innovar amb major eficàcia.

Snowflake: Preguntes freqüents

Com que és un servei cloud que s'està popularitzant en els últims temps i com que es tracta d'un software multifuncional, és comprensible que els usuaris tinguin molts dubtes respecte a què és Snowflake, per a què serveix i com funciona.

A continuació intentem donar resposta a les preguntes més recurrents respecte al programari en el núvol de moda, Snowflake.

Quin llenguatge utiliza Snowflake?

Snowflake utilitza SQL (Structured Query Language) com a llenguatge principal per a realitzar consultes i tractar les dades. SQL és un llenguatge estàndard utilitzat en sistemes de gestió de bases de dades relacionals i no relacionals per a realitzar operacions com seleccionar dades, inserir nous registres, actualitzar dades existents i eliminar registres.

Els usuaris de Snowflake poden interactuar amb la plataforma utilitzant instruccions SQL estàndard per a realitzar consultes complexes, anàlisis de dades i manipulació de dades estructurades i semiestructuradosSnowflake proporciona una interfície SQL compatible amb ANSI, cosa que significa que les consultes SQL escrites per a altres sistemes de bases de dades relacionals solen ser compatibles i poden executar-se en Snowflake amb modificacions mínimes, si és que n'hi ha. Això fa que sigui més fàcil per als usuaris amb experiència en SQL treballar amb Snowflake i aprofitar les seves capacitats per a l'emmagatzematge i anàlisi de dades en el núvol.

Què és una base de dades Snowflake?

En el context de Snowflake, una "base de dades Snowflake" es refereix a un contenidor lògic dins del sistema de gestió de bases de dades de Snowflake on s'emmagatzemen dades relacionades. Cada compte de Snowflake pot contenir múltiples bases de dades, i cada base de dades pot contenir múltiples esquemes, taules, i altres objectes de base de dades.

Dins d'una base de dades Snowflake, els usuaris poden crear esquemes per a organitzar taules i altres objectes de base de dades. Els esquemes són útils per a organitzar i estructurar les dades de manera lògica. Les taules en una base de dades Snowflake emmagatzemen les dades i segueixen un esquema específic que defineix l'estructura de les dades, com els noms de les columnes, els tipus de dades i les restriccions.

Una de les característiques clau de Snowflake és la seva capacitat per a manejar dades semi-estructurats i estructurats de manera simultània. Això significa que pot treballar amb dades en formats com JSONAvro i Parquet sense necessitat de transformacions prèvies, la qual cosa simplifica el procés d'emmagatzematge i anàlisi de dades per als usuaris.

A més, Snowflake permet als usuaris definir i executar consultes SQL en les bases de dades per a realitzar anàlisis, filtrar dades, realitzar agregacions i altres operacions de processament de dades. La flexibilitat de Snowflake quant a l'estructura de dades i la seva capacitat per a escalar segons les necessitats fan que sigui una opció popular per a les organitzacions que necessiten gestionar grans volums de dades en el núvol.

Què és Snowflake AWS?

Snowflake AWS es refereix a la implementació de Snowflake, la plataforma d'emmagatzematge i anàlisi de dades en el núvol, en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS)

Quan Snowflake s'implementa en AWS, aprofita els serveis i la infraestructura de AWS per a oferir emmagatzematge de dades segur i escalable, així com capacitats de processament de dades d'alt rendiment.

Algunes característiques de SnowflakeAWS inclouen:

 • Emmagatzematge a Amazon S3Snowflake utilitza Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) com la seva capa d'emmagatzematge principal. Amazon S3 és un servei d'emmagatzematge d'objectes altament escalable i durador que permet a Snowflake emmagatzemar grans volums de dades de manera segura i eficient.

 • Escalabilitat automàticaSnowflake en AWS pot escalar automàticament tant l'emmagatzematge com el poder de processament d'acord amb les necessitats de la càrrega de treball. Això significa que pot manejar grans volums de dades i consultes concurrents sense problemes.

 • Integració amb altres Serveis d'AWS: En estar en la plataforma de AWSSnowflake s'integra fàcilment amb altres serveis de AWS, com AWS Identity and Access Management (IAM) per a la gestió d'identitats i accessos, i Amazon VPC per a la creació de xarxes privades virtuals segures.

 • Connectivitat ràpidaSnowflake en AWS es beneficia de la xarxa global de AWS, la qual cosa permet una connectivitat ràpida i de confiança des de diverses ubicacions a tot el món.

 • SeguretatSnowflake on AWS ofereix característiques de seguretat avançades, incloent xifrat de dades en repòs i en trànsit, control d'accés basat en rols i auditoria detallada.

En resum, Snowflake AWS és una instància de Snowflake que s'executa en la infraestructura d'Amazon Web Services, aprofitant els serveis i l'escala de AWS per a oferir solucions d'emmagatzematge i anàlisi de dades en el núvol a les organitzacions.

Quina diferència hi ha entre Snowflake i AWS?

Com hem vist, Snowflake i AWS (Amazon Web Services) són diferents, però poden relacionar-se en el context de com Snowflake utilitza la infraestructura de AWS.

 • Snowflake: Snowflake és una plataforma d'emmagatzematge de dades basada en el núvol. No forma part de AWS, sinó que és un servei independent que pot executar-se en diversos proveïdors de núvol, com AWSAzure i Google Cloud PlatformSnowflake proporciona una plataforma escalable i flexible per a emmagatzemar i analitzar dades. És conegut per la seva arquitectura única que separa l'emmagatzematge i els recursos informàtics, la qual cosa permet un processament eficient de les consultes i l'anàlisi de grans conjunts de dades. Snowflake pot considerar-se un servei que s'executa en una infraestructura en el núvol, inclosa AWS.

 • AWS (Amazon Web Services): AWS és una plataforma integral de computació en el núvol proporcionat per Amazon. Ofereix una àmplia gamma de serveis en el núvol, inclosa potència de càlcul (amb serveis com Amazon EC2), emmagatzematge (Amazon S3), bases de dades (Amazon RDSAmazon DynamoDB), xarxes, machine learning i molt més. AWS proporciona la infraestructura i els serveis subjacents sobre els quals es poden crear i executar diverses aplicacions i serveis, inclòs Snowflake.

Així, Snowflake és un servei específic per a l'emmagatzematge de dades i l'anàlisi, mentre que AWS és una plataforma de computació en núvol més ampli que ofereix diversos serveis i infraestructures, inclosos serveis que poden allotjar aplicacions com Snowflake. Quan la gent parla de "Snowflake en AWS", es refereix a utilitzar el servei d'emmagatzematge de dades de Snowflake dins de la infraestructura de AWSSnowflake aprofita els serveis de AWS, com Amazon S3 per a l'emmagatzematge, per a proporcionar les seves capacitats d'emmagatzematge de dades.

Conclusió

En resum, Snowflake s'ha establert com una veritable revolució en el món de l'emmagatzematge i anàlisi de dades. La seva arquitectura única, que combina la flexibilitat de l'emmagatzematge en el núvol amb un rendiment excepcional i una facilitat d'ús sense igual, ha canviat la forma en què les empreses gestionen i utilitzen les seves dades. La capacitat de compartir dades de manera segura i col·laborativa, juntament amb la capacitat d'escalar horitzontalment per a manejar conjunts de dades massives, ha convertit a Snowflake en una eina inavaluable per a empreses de totes les grandàries i sectors.

Amb el seu enfocament en la simplicitat i l'eficiència, Snowflake ha aplanat el camí per a un futur on les organitzacions poden aprofitar al màxim el poder de les seves dades de manera ràpida i efectiva. A mesura que el món de les dades continua evolucionant, Snowflake es manté a l'avantguarda, oferint solucions innovadores que impulsen l'anàlisi de dades, la presa de decisions informades i el progrés empresarial. En última instància, Snowflake no és simplement una plataforma d'emmagatzematge de dades, sinó un catalitzador per a la innovació i el creixement en l'era digital.

Publicat per Núria Emilio