Què és Master Data Management? T'ho expliquem en detall amb aquest cas d'èxit.

Actualment, disposar de dades no és suficient per augmentar la competitivitat d'una organització, sinó que és necessari que les dades es trobin integrades en un únic lloc per tal de poder-les aprofitar. Per aconseguir-ho, l'organització ha de dur a terme un procés d'ETL.

Caso de éxito MDM (CAT)

A Bismart duem a terme projectes amb processos ETL en molts àmbits diversos.

Un dels projectes que hem desenvolupat és per a una empresa líder al seu sector que disposa d'un seguit de sistemes i tecnologies per donar resposta a les necessitats de negoci, com diferents ERP, CRM, DWH... en aquesta organització, l'heterogeneïtat creava una tendència cap a les sitges de dades. Entre altres conseqüències, les dades podien arribar a estar duplicades i a vegades ser inconsistents, incompletes o inexactes. A més, la integració de dades entre aquests sistemes era molt complexa i cara per part dels departaments d'IT.

Els problemes per fer gestions en el govern de les dades amb què es trobaven eren:

  • Dades disperses: com que les dades són a sistemes diferents és molt probable que no comparteixin una comprensió comuna de les dades i estiguin fragmentades a tota l'organització.
  • Dades inconsistents: l'organització no pot posar en pràctica els seus sistemes alhora i les dades es creen en diferents departaments i usuaris i, per tant, no és fàcil fer que les dades s'integrin amb la resta de sistemes, la qual cosa pot causar inconsistències. Com que hi ha una manca d'identificació comuna és difícil analitzar el comportament del client emmagatzemat en diversos sistemes i aprofitar l'oportunitat de venda creuada o d'augmentar les vendes.
  • Estat de dades inexactes: no és fàcil capturar l'estat de les dades en el temps o en un estat determinat si no són comunes entre els sistemes.
  • Propietat centrada en les dades: la majoria de les aplicacions empresarials no proporcionen una manera de permetre a les empreses imposar les regles de propietat en les dades a través d'aplicacions, identificació de dominis de negoci com producte, client, etc. Qualsevol persona amb accés a l'aplicació pot modificar qualsevol dada. Això dificulta les auditories i seguiments.
  • No hi ha procés de negoci: la majoria de sistemes no permeten que les empreses puguin complir els seus cicles de vida i processos per al govern de les dades. Això per a l'empresa significa, per estàndards de la indústria, marc regulatori o per altres exigències, que els canvis en les dades requereixin un procés d'aprovació posterior o de control de qualitat. Això no es pot fer per la rigidesa del sistema.
  • Lenta resposta a les necessitats canviants del negoci: és difícil reaccionar ràpidament a les necessitats canviants del negoci de les empreses quan afecta diversos sistemes. Això no només és propens a errors, sinó que a més és car en esforços i temps. Entre d'altres, perquè no hi ha un mecanisme definit per a la distribució automàtica de les dades modificades entre tots els sistemes afectats.
  • Múltiples formats de dades: les empreses gestionen grans quantitats de dades en diversos formats i de diverses fonts. Com que no hi ha un estàndard únic centralitzat per a la integració de dades, les empreses han de dedicar una gran quantitat de recursos a la conversió i tractament de les dades per després distribuir aquestes dades a tots els sistemes que ho requereixin.
  • Fusions i adquisicions: les fusions i adquisicions ocorren amb freqüència, i això significa que les empreses, amb tots els seus sistemes, han de fusionar-se en una sola entitat lògica. En aquestes transicions s'afegeix més incoherència de dades i hi ha sistemes més dispars.
  • Compliment de la normativa: quan en una empresa ha de fer-se una auditoria externa, pot ser una operació molt costosa. Sense un sistema centralitzat és difícil recollir i combinar informes de diversos sistemes per a finalitats d'auditoria i compliment de normatives.
La solució desenvolupada per Bismart

El projecte que Bismart va desenvolupar per a aquesta organització va ser una solució que facilités una visió única de dades mestres en tota l'organització i la interoperabilitat entre els sistemes implicats gràcies una gestió adequada de les dades mestres.

La Gestió de Dades Mestres (MDM) és un procés de recollida de dades empresarials a partir de múltiples fonts o sistemes, d'aplicació de regles estàndard i processos de negoci, de la construcció d'una sola vista de les dades, i finalment de la distribució d'aquesta versió 'd'or' de les dades als diversos sistemes empresarials i, per tant, posar-la a la disposició de tots els consumidors de manera segura.

Una plataforma MDM és diferent d'una plataforma Data Warehouse. Aquesta última té el propòsit de facilitar l'anàlisi de la informació a partir de dades històriques, dades dels sistemes de gestió transaccionals, aplicacions departamentals, fonts externes… així com d'un sistema MDM. Una plataforma MDM reconcilia dades de diversos sistemes per oferir una visió única de les dades mestres i principalment per a processos operacionals.

La informació continguda de les Dades Mestres en un MDM és per definició molt més àmplia que en un DWH, atès que en el DWH només s'emmagatzemen les dades requerides per a la seva posterior analítica.

Amb aquesta solució, la companyia va poder resoldre la dispersió de les dades, en disposar de totes elles en un mateix lloc. A més, la implantació de la solució va facilitar la millora de l'eficiència, perquè la possibilitat de poder accedir a les dades de totes les fonts i la compatibilitat dels diversos sistemes va fer que les gestions com els cicles de vida per al govern de dades o les auditories anessin més ràpides. 

A més, ara l'usuari pot introduir o manipular les dades, ja que té una interfície directa d'acció sobre les dades de l'MDS. Els indicadors de negoci que introdueix MDS permeten generar un sistema de notificacions de processos i de negoci. Per tant, la solució ofereix més control i monitoratge i més transparència

Un altre avantatge de la solució de MDM va ser la reducció de la quantitat d'errors en les dades. Gràcies a la reconciliació de les dades de diversos sistemes i a aquesta reducció, la companyia va poder augmentar la seva velocitat de resposta a les necessitats del negoci. A més, enfront de la possibilitat de fusions i adquisicions l'empresa està molt millor preparada i pot garantir que aquestes accions no generaran més incoherència de dades. 

Publicat per Maria Gorini