Quines són les diferències entre ETL i SSIS?

En el context actual, existeixen molts processos, eines i plataformes molt conegudes de tractament de dades. Tot i això, de vegades és important repassar els bàsics: parlem d'ETL i SSIS.

Expliquem la diferencia entre ETL i SSIS

ETL significa extreure, transformar i carregar o, en anglès, Extract, Transform and Load. Aquestes són tres funcions de base de dades que es combinen en una eina per a extreure dades d'una base de dades, modificar-les i col·locar-les a una altra base de dades

Més concretament, el procés d'extreure dades consisteix a llegir les dades d'una base de dades. La transformació té lloc en convertir-les, mitjançant regles, taules de cerca o combinant-les amb d'altres, en dades que compleixin els requisits establerts amb el client per, a continuació, carregar-les a una nova base de dades o data warehouse.

Utilitzar ETL garanteix que les dades són rellevants i útils pel client, que són precises, d'alta qualitat i de fàcil accés per tal que el data warehouse sigui utilitzat de forma eficient i efectiva pels usuaris finals. 

Per la seva banda, SSIS són les sigles de SQL Server Integration Services. SSIS forma part del software de dades de Microsoft SQL Server, utilitzat per a una gran multitud de tasques de migració de dades. Bàsicament, és una eina ETL que forma part del Business Intelligence Suite de Microsoft i que s'utilitza principalment per aconseguir la integració de dades

Aquesta plataforma està dissenyada per a resoldre qüestions relacionades amb la integració de dades i aplicacions de workflows. Compta amb una eina d'emmagatzematge per ETL.

SSIS segueix els següents passos per aconseguir la integració:

  • Parteix d'un magatzem de dades operacionals, una base de dades dissenyada per integrar dades de múltiples fonts per operacions addicionals sobre les dades.
  • Es duu a terme el procés d'extracció, transformació i càrrega (ETL).
  • El data warehouse captura les dades de diverses fonts per poder accedir i utilitzar-les de forma útil. 
  • Les dades s'emmagatzemen al data warehouse per reunir i gestionar dades de diverses fonts amb l'objectiu de donar resposta a qüestions empresarials. Per tant, el procés ajuda a la presa de decisions. 

A banda d'ETL, SSIS permet dur a terme altres processos com la neteja, l'agregació i la fusió de dades, entre d'altres. Facilita el moviment de les dades d'una base de dades a una altra i pot extreure dades d'una àmplia varietat de fonts, com bases de dades de SQL Server, arxius Excel, bases de dades Oracle i DB2, etc. 

SSIS també inclou eines gràfiques i assistents per realitzar funcions de workflows, com l'enviament de missatges de correu electrònic, operacions d'FTP, fonts de dades i destins.

Queda clar, doncs, que no seria rigorós parlar de la diferència entre ETL i SSIS, ja que la denominació ETL es refereix a un concepte, mentre que SSIS és una eina de Microsoft desenvolupada per treballar amb el concepte ETL.

DEIXA EL TU COMENTARI