Avui en dia les empreses requereixen de dades per a prendre decisions informades. No obstant això, més dades no sempre es tradueix en millors decisions.

En el món actual, el procés de presa de decisions de negoci —en realitat, de decisions de qualsevol tipus— es basa en les dades. No obstant això, disposar de moltes dades no significa necessàriament prendre moltes bones decisions. En aquest cas, com en tants uns altres, la qualitat està per sobre de la quantitat.

la calidad de las decisiones de negocio depende de la calidad de los datos

L'arribada del Big Data va provocar una revolució tecnològica extraordinària que va impactar significativament totes les esferes de les nostres vides de formes que avui ja considerem habituals. En el món empresarial, el Big Data va significar l'expansió de la informació disponible per a la presa de decisions i el desenvolupament d'estratègies de negoci.

Avui en dia, prendre decisions basades en dades, data-driven decisions, és pràcticament un requisit per a les companyies.

Descobreix els 8 passos a seguir per a prendre decisions informades a partir de les dades a l'e-book: "Les 8 claus per a prendre data-driven decisions".

Descarregar claus

Des que el Big Data va començar a materialitzar-se amb l'arribada d'Internet i de la World Wide Web (WWW) l'any 1989, la producció de dades no ha deixat d'augmentar any rere any. En concret, les dades de les empreses augmenten un 40% cada any.

Una bona notícia, oi?

L'afirmació “com més dades, més informació” té la seva lògica. No obstant això, l'enorme quantitat d'informació disponible també suposa molts problemes, fins al punt que massa informació genera desinformació.

En aquests moments, la presa de decisions informades i la generació de business intelligence per part de les empreses ja no depèn de la quantitat d'informació —totes les companyies compten amb dades suficients— sinó de la seva qualitat.

Rebatent l'afirmació anterior, com més dades, més complicat és gestionar-les i assegurar la seva qualitat.

En aquest sentit, la producció de coneixement, insights i business intelligence està subordinada als processos de data governance i de data quality. Ara més que mai, és fonamental que les empreses es focalitzin en la gestió de les dades i es preocupin per garantir la seva qualitat.

Howard Rosen, assessor d'innovació en l'àmbit de la salut, fa la següent reflexió a la revista Forbes: “Fonamentalment, perquè les dades tinguin algun valor, independentment de la seva forma, han de ser considerades dades "bones". Dades que, en ser analitzades, puguin donar lloc a estratègies processables […] El que és crucial per a la presa de decisions són les dades imparcials i precises. L'obtenció d'aquestes dades és un procés i, per descomptat, no consisteix simplement a recopilar dades. En cas contrari, les empreses s'arrisquen a prendre decisions que podrien afectar negativament el seu negoci en un futur pròxim.”

En poques paraules: la qualitat de les teves decisions depèn de la qualitat de les teves dades.

Avalua i millora la qualitat de les teves dades

Abans d'analitzar la qualitat de les nostres dades és imprescindible resoldre altres qüestions que estan relacionades amb la qualitat. En primer lloc, hem d'explorar quines dades tenim i on es troben. En massa ocasions, les empreses guarden dades i arxius que ni tan sols saben que tenen. La duplicitat de les dades o el no saber on són o per a què serveixen és un altre problema molt habitual.

D'altra banda, és fonamental revisar qui té accés a les dades de l'empresa. No totes les organitzacions compten amb una estructura de dades fàcilment accessible i molts empleats no saben on aconseguir la informació que necessiten per a dur a terme la seva feina en les millors condicions. Sens dubte, el data governance i el data quality van agafats de la mà. Si no tenim el control de les nostres dades i les gestionem com cal, assegurar la seva qualitat serà extremadament complicat i ambigu. Processos com ETL i l'aplicació de mesures de data governance són un requisit sine qua non.

Pel  que fa a a avaluar la qualitat de les dades, hi ha molts factors a tenir en compte: la font d'origen de les dades i la seva fiabilitat, la naturalesa de les dades que es recopilen, el seu format, com s'utilitzaran, etc. En un altre article d'aquest blog ja hem reflexionat sobre el fet que les dades no són informació i la informació no és un insight. Només les dades de qualitat, validades i útils poden ser transformades en insights.

En avaluar la qualitat de les nostres dades, ens hem de preguntar coses com:

  • Quin és el grau de fiabilitat de les dades?
  • Quin és el grau d'exactitud i la probabilitat d'error de les dades?
  • Són coherents i estan estructurades, o són aleatòries i desestructurades?
  • Quina rellevància tenen? Són oportunes i aplicables?
  • Cobreix, el nostre conjunt de dades, allò per a què el necessitem?
  • Quin grau d'exhaustivitat tenen? Són suficients per a dur a terme una anàlisi pràctica?

Una vegada hem assegurat la qualitat de les nostres dades, hem d'analitzar quin és el seu paper en el procés de presa de decisions i preguntar-nos si les decisions que prenem estan realment basades en les dades o, si, pel contrari, les nostres capacitats d'anàlisis de dades no estan cobrint les nostres necessitats informatives.

Prendre decisions basades en dades no és tan fàcil com sembla. De fet, una recent investigació conclou que el 62,2% de les companyies encara no han aconseguit implementar una cultura data-driven. És a dir, malgrat disposar de més dades que mai, les organitzacions segueixen sense ser capaces de basar les seves decisions, estratègies i processos en les dades de les quals disposen.

Si vols aprendre més sobre data-driven decisions i què és necessari per a assolir-les, pots descarregar-te el nostre e-book: “Les 8 claus per a prendre data-driven decisions”.

Descarregar claus

Lluny de ser un problema nou, les organitzacions porten lluitant contra aquest fenomen des que existeix l'anàlisi de dades. En una recerca duta a terme l'any 2013, el 41% dels analistes de dades enquestats afirmava que el seu major repte a l'hora de treballar era l'accés o la integració de dades. L'any 2014, The New York Times va publicar un article en el qual s'informava que els analistes de dades dediquen entre el 50 i el 80% del seu temps a recopilar i preparar les dades abans de poder explorar-les per a trobar informació útil.

Desafortunadament, la disparitat entre el temps que suposa assegurar la qualitat de les dades i la rapidesa en què els executius necessiten la informació provoca que s'acabin prenent decisions abans de disposar de la informació necessària per a prendre-les, cosa que magnifica les probabilitats de prendre decisions errònies.

En aquest sentit, és necessari establir una estratègia sòlida i global en matèria de dades i conscienciar als empleats de la necessitat i la importància de les bones pràctiques de dades a tots els nivells de l'organització. Com?

  • Comunica el valor de les dades per al procés de presa de decisions i la necessitat d'avaluar regularment la qualitat de les dades i les fonts.
  • Reforça la missió de l'empresa i emfatitza que totes les decisions que es prenen condueixen a aquesta missió.
  • Explica els processos que se segueixen per a facilitar l'accés a les dades i la seva anàlisi i anima als empleats a què es converteixi en un procés empresarial continu.
Conclusió

Ens agradi o no, avui en dia les dades governen molts aspectes de les nostres vides, especialment en el món del business. La necessitat de les empreses de disposar d'informació per a prendre decisions encertades és cada vegada major, igual que ho és la quantitat de dades disponibles. No obstant això, més dades no es tradueixen en millors decisions. 

Els processos de data governance i de data quality són determinants per al procés de presa de decisions empresarials. Així mateix, també és important discernir quines dades són necessàries per a la presa de decisions concretes i quines no.

Si l'objectiu és millorar les nostres accions i les nostres decisions, el primer pas és establir el full de ruta de la nostra estratègia de dades.

Publicat per Núria Emilio