Analitzem les funcions d'un director financer i les noves competències que ha de tenir un CFO en l'actualitat. Converteix-te en el CFO del futur!

El paper del director financer o CFO està evolucionant cap a un rol cada vegada més estratègic. Les competències tecnològiques, la visió estratègica i la mentalitat centrada en les dades són algunes de les principals competències del nou CFO.

el-papel-del-director-financiero-cfo-en-empresa-2022

Si podem extreure alguna cosa bona de la pandèmia mundial del 2020 i el 2021 és la disrupció de rols i rutines empresarials. La Covid-19 va provocar canvis evidents en les modalitats de treball, empenyent a les empreses cap a una digitalització forçada.

Més enllà de la digitalització, la pandèmia també va posar en dubte l'estratègia financera de moltes companyies. La Covid-19 va tenir conseqüències econòmiques fatals per a la majoria d'organitzacions. No obstant això, els fundadors amb una estratègia financera sòlida que incloïa suficients reserves d'efectiu, una gestió integral del risc i estratègies àgils de gestió del flux, van ser capaços d'adaptar-se i superar les condicions adverses.

En aquest sentit, molts es van adonar de la importància del rol que compleix el director financer en una companyia, que va més enllà de la gestió de la comptabilitat. Els comptables examinen les dades històriques del negoci, completen les declaracions d'impostos i informen sobre el que ha succeït en l'empresa, centrant-se en els informes reglamentaris i en el compliment de la normativa. Els directors financers, en canvi, tenen un paper estratègic.

Ets director financer i vols fer anar pas més enllà en la teva funció i habilitats estratègiques? Descarrega't la nostra guia exclusiva per a directors financers: "CFO's Time: El director financer del futur".

Guia CFO Time El director financer del futur

Descarrega la guia

El rol del director financer (CFO) del 2022

El paper del director financer està evolucionant. En el context actual, el rol d'un CFO exigeix molt més que coneixements de comptabilitat. Entre altres coses, és fonamental que un CFO tingui una visió tecnològica i estratègica global que inclogui tots els nivells d'una companyia.

Els directors financers han d'ampliar les seves competències tradicionals i assumir el seu paper en la gestió del risc, la previsió i l'estratègia a llarg termini. Els directors financers haurien de ser els encarregats de construir un full de ruta integrat que inclogui la presa de decisions i el desenvolupament d'accions per a aconseguir els objectius de l'empresa i influir de manera proactiva en la presa de decisions de negoci.

Com? Complint el paper que, en realitat, hauria de tenir un director financer: proporcionar informació clau per a assessorar el director general i transformar aquesta informació en estratègies per a l'increment dels marges de benefici, l'augment de la rendibilitat de les vendes, la reducció de costos, l'increment dels ingressos i la gestió dels actius de capital; alineant els objectius financers amb els objectius globals de l'empresa.

En poques paraules, el CFO de 2022 és un pensador crític, un estrateg i un productor d'insights financers.

Data-driven CFO

Reafirmant el que s'ha exposat, un CFO d'èxit és un director financer a qui no li fa por la tecnologia. Per contra, la inclou com a part fonamental de l'estratègia financera. Encara més important, un CFO d'èxit és ara un director financer que treballa amb dades i que té una mentalitat centrada en les dades.

Si prenem com a referència les qualitats que ha de tenir un CFO —és un pensador crític, un estrateg, un productor d'insights financers— és evident que l'anàlisi de dades juga un paper crucial en l'estratègia financera.

El seguiment exhaustiu i constant de les mètriques financeres és l'únic camí per a proveir d'informació de valor al CEO, desenvolupar estratègies efectives, controlar el risc i identificar les oportunitats de creixement.

D'altra banda, una mentalitat estratègica exigeix l'enteniment de la situació actual per al desenvolupament d'estratègies a futur i la prevenció. La presa de decisions estratègiques a llarg termini és un dels punts clau que diferencien a un CFO d'èxit d'un gestor comptable. 

En definitiva, el CFO de 2022 és un data-driven CFO: treballa amb les dades, les explora i pren decisions basades en elles (data-driven decisions).

Visualització de dades per a la visualització del full de ruta de l'estratègia financera

La visualització de dades i el reporting compleixen un paper fonamental en el desenvolupament d'una estratègia financera eficaç, sent l'instrument bàsic perquè el CFO pugui prendre decisions estratègiques informades i intel·ligents.

Tenir accés a dades de qualitat és el primer pas. Al cap i a la fi, la qualitat de les teves decisions depèn de la qualitat de les teves dades. No obstant això, més enllà de la qualitat de les dades, és essencial que les dades siguin transformades en narratives que suscitin l'enteniment i l'arribada a conclusions, especialment considerant el rol estratègic, que no tècnic, d'un CFO.

En aquest punt és on la visualització de dades i la seva transformació en informes i quadres de comandament eficients canvien el joc. El valor de la visualització de dades en la presa de decisions de negoci és indiscutible i ho és més encara quan parlem de decisions financeres.

Un dels majors problemes als quals s'enfronten els directius financers o CFOs és que les finances són complexes i difícils d'entendre. Les dades financeres són les més resistents a ser transformades en narratives fàcils de seguir i en visualitzacions que suscitin l'arribada a conclusions i la presa de decisions intel·ligents.

Precisament per això, és habitual que els informes financers se situïn en un punt intermedi entre fulls de càlcul desordenats i els quadres de comandament, amb una quantitat excessiva de gràfics mal etiquetats que no aconsegueixen transmetre cap missatge als receptors.

Convertir volums de dades financeres complexes en informació processable és tot un repte. No obstant això, no és impossible. Segons els nostres analistes experts en finances, el quadre de comandament financer ideal ha de ser senzill, fàcil d'entendre i focalitzar-se en KPI.


Recapitulant

Els directors financers d'avui compleixen un paper estratègic dins de l'empresa i han de tenir competències que van molt més allà de la gestió de la comptabilitat. 

El rol del que ens hem permès nombrar "Next Generation CFO" és el de contribuir a la presa de decisions i la construcció d'estratègies financeres vinculades als objectius generals de la companyia a llarg termini.

Per tant, el director financer de 2022 ha de tenir

  • Mentalitat estratègica: Un director financer estratègic entén que l'èxit de demà depèn de la creació de l'estructura financera adequada avui. El CFO ha de treballar al costat del director general per a crear un pla financer viable que condueixi a l'empresa a través de futures etapes de creixement.
  • Mentalitat data-driven: Per a dur a terme una estratègia financera eficaç és fonamental tenir una mentalitat centrada en les dades i promoure el desenvolupament d'una cultura data-driven dins del departament financer.
  • Flexibilitat: Els números no són flexibles, però un director financer sí que ho ha de ser. Pensar de manera estratègica implica flexibilitat i visió de futur per a la presa de decisions difícils que assegurin el creixement a llarg termini.
  • Comunicació constant amb el CEO: Un bon CFO és un informador financer per al director general de la companyia. Els millors directors financers són els que tenen un interès personal en l'èxit de l'empresa. Es preocupen pel resultat, i això els converteix en socis estratègics per a una presa de decisions més eficaç.

Vols convertir-te en el CFO del futur? Descàrrega la nostra guia per a CFOs: "El director Financer del Futur".

Descarrega la guia

Publicat per Núria Emilio