Explorem els canvis del mercat laboral provocats per la pandèmia i analitzem les 5 tendències que marcaran el futur del treball després de la Covid-19.

La Covid-19 ha provocat canvis importants en el treball. El sorgiment d'una nova modalitat el teletreball segurament és la transformació més notable. No obstant això, la pandèmia ha dut altres permutacions que alteraran encara més l'statu quo del mercat laboral en el futur. 

las 5 tendencias que marcarán el futuro del trabajo tras el Covid-19

La pandèmia mundial provocada per la Covid-19 ha canviat molts aspectes de les nostres vides. Una de les transformacions més significatives ha succeït en el món laboral a escala internacional; suposant noves modalitats de treball, el reinforcement de tendències presents i l'accentuació de dificultats, especialment complexes per a alguns sectors industrials. 

L'any 2020 ha estat econòmicament nefast per a la majoria. Tot i això, la pandèmia ha resultat beneficiosa per a certs sectors d'activitat que han crescut amb força gràcies a les condicions contextuals vinculades a la crisi sanitària. No obstant això, globalment, les conseqüències de la Covid-19 en el món laboral han estat tràgiques, provocant milions d'acomiadaments.

La metamorfosis del mercat laboral ha accelerat tendències que marcaran el futur del treball després de la Covid-19. La consultora tecnològica estatunidenca McKinsey ha realitzat una profunda investigació sobre el tema. Analitzem les tendències més importants que marcaran el mercat laboral una vegada normalitzada la situació sanitària. 

 

Les 5 tendències que marcaran el futur del treball després de la Covid-19

1. El treball en remot ha arribat per quedar-se, però amb condicions.

La permanència del teletreball s'ha posicionat com un tema de debat en l'opinió pública des de l'aixecament dels períodes de confinament més durs. Són moltíssims els estudis, anàlisis i reports que ja fa temps que anuncien que el teletreball no desapareixerà, almenys no del tot

Tot i que a Espanya molts treballadors ja han tornat als seus llocs de treball habituals i que McKinsey vaticina que el treball a distància i les reunions virtuals continuaran, però amb menys intensitat que durant els moments més àlgids de la pandèmia; una investigació realitzada per Gartner conclou que el 75% dels treballadors afirmen que les seves expectatives de treballar de forma flexible han augmentat i 4 de cada 10 reconeixen que abandonarien el seu lloc de treball si se'ls obliga a tornar a treballar de forma totalment presencial. En aquest sentit, sembla que si bé alguns alts càrrecs poden mostrar-se reticents a seguir amb el treball en remot una vegada finalitzada la pandèmia, el teletreball ja s'ha instal·lat dins la ment dels treballadors i no sembla que estiguin disposats a deixar aquesta modalitat enrere. 

McKinsey ha anat un pas més enllà realitzant una predicció sobre fins a quin punt podria persistir el teletreball després de la pandèmia. Després d'analitzar més de 2.000 tasques comunes de més de 800 professions en 8 paisos del món i fixant-se només en aquells llocs de treball que es poden realitzar a distància sense que la productivitat es vegi afectada, la consultora conclou que entre el 20% i el 25% dels treballadors podrien treballar des de cada entre 3 i 5 dies a la setmana, cosa que suposa entre 4 i 5 vegades més treball en remot que abans de la pandèmia. 

Per altra banda, la consultora també assenyala que alguns dels treballs o tasques que es poden realitzar a distància es fan millor de forma presencial. Entre elles destaquen la presa de data-driven decisions, els meetings i negociacions amb clients o proveïdors, l'intercanvi d'informació sensible, les sessions de brainstorming i la incorporació de nous empleats. 

Queda clar, doncs, que ni el treball presencial ni el treball en remot desapareixeran i que no tots els llocs de treball o sectors tenen la capacitat de treballar en remot sense que l'eficiència es vegi afectada. De fet, i com és lògic, existeixen una gran quantitat de treballs que no poden dur-se a terme a distància. En el cas dels que  sí, tot apunta que la modalitat flexible serà la guanyadora de la batalla, permetent als empleats poder treballar sense necessitat de desplaçar-se diàriament, però sense prescindir totalment dels avantatges del treball presencial.
 

2. Disminueixen els espais físics i els viatges de negoci

L'excel·lent acollida del teletreball en remot ha suposat que moltes organitzacions s'estiguin plantejant reduir la mida dels seus espais físics, apostant per espais de treball flexibles i més petits que s'adapten a la modalitat mixta entre treball presencial i treball a distància. Una enquesta realitzada per McKinsey a 278 empresaris l'agost de 2020, conclou que, de mitjana, els empresaris tenen pensat reduir la grandària de les seves oficines en un 30%.

En la mateixa línia, McKinsey preveu que el teletreball, la digitalització de les reunions i la confirmació que hi ha certes tasques que es poden realitzar sense estar físicament presents, suposaran una disminució significativa dels viatges de negoci. Concretament, la consultora anuncia que el 20% dels viatges de negoci —el segment més lucratiu per a les aerolínies— podrien desaparèixer

Això, a la vegada, podria tenir conseqüències negatives per a les aerolínies, les companyies hoteleres, els comerços i serveis dels centres urbans i el transport de persones.

3. Desenvolupament de l'automatització i la intel·ligència artificial en els entorns empresarials

La crisi econòmica ocasionada pel virus ha colpejat amb força a la gran majoria d'organitzacions. Històricament, durant etapes de recessió econòmica les empreses solen reduir costos i apaivagar la incertesa del mercat mitjançant la remodelació dels processos de treball, especialment a través de l'automatització i integració de processos. L'automatització permet reduir la quantitat de tasques rutinàries i alliberar costos innecessaris. Així mateix, la intel·ligència artificial —especialment el machine learning i el deep learningincrementa les capacitats d'anàlisis i d'automatització dels processos i permet reduir el nombre d'operacions empresarials necessàries

L'enquesta mundial de McKinsey del juny de 2020, realitzada a més de 800 executius, revela que més del 66% de les empreses estan incrementant la seva inversió en automatització i intel·ligència artificial. Tanmateix, la consultora estatunidenca apunta que l'adopció de l'automatització i la intel·ligència artificial serà especialment significativa en aquells àmbits de treball amb alts nivells d'interacció humana.

4. Expansió de l'e-commerce

Els períodes de confinament, marcats per la impossibilitat de realitzar compres de manera presencial, van ser increïblement beneficiosos per a les companyies d'e-commerce, cosa que sembla que no canviarà després de la fi del confinament.

Durant la pandèmia van ser moltes les persones que es van iniciar en el comerç electrònic i que van descobrir els avantatges i la comoditat d'aquesta modalitat de compra. Així, McKinsey preveu que l'auge del comerç electrònic i d'altres transaccions virtuals es mantindrà i els resultats de la seva enquesta són clars: 3/4 de les persones que van realitzar compres o van fer un altre tipus de transacció a través d'un canal digital per primera vegada durant la pandèmia, continuaran fent-ho una vegada la  situació s'hagi normalitzat.

Al seu torn, l'augment de les transaccions digitals ha impulsat el creixement dels treballs relacionats amb el lliurament, el transport i l'emmagatzematge de productes.

5. Caiguda del treball físic i dels treballs pitjor remunerats

La digitalització de les transaccions, l'adopció de la intel·ligència artificial i l'automatització de processos i l'acceleració de la transformació envers el món  virtual suposarà una reducció de les tasques que impliquen competències cognitives bàsiques en un 3,4% i de les tasques físiques en un 2,2%. Per contra, les tasques que impliquen capacitats cognitives socials i emocionals augmentaran en un 3,2% i les que impliquen capacitats tecnològiques s'incrementaran en un 3,3%, segons McKinsey.

Això implica que, després de la Covid-19 i en els pròxims anys, la concentració d'ocupació creixerà en els llocs de treball més ben remunerats i baixarà en el cas dels treballs amb salaris més baixos. En la mateixa línia, disminuirà la demanda de llocs de treball que requereixen menys nivell d'estudis i augmentarà la demanda de titulats universitaris.

Aquesta tendència pot fer créixer les dificultats econòmiques d'aquelles persones que ocupen llocs de treball menys valorats econòmica i socialment, així com incrementar desigualtat social.

McKinsey vaticina que tot això comportarà que un 6,25% dels treballadors hagin de canviar d'ocupació i buscar-se una feina de nivell salarial superior. Segons la consultora, aquesta transició afectarà especialment treballadors amb un baix o nul nivell de titulació, a membres de grups ètnics minoritaris i a dones.

Les transformacions en el món laboral són constants i progressives. No obstant això, la pandèmia ha accelerat la transició cap al món virtual en múltiples sentits, cosa que ja ha començat a produir canvis significatius en el treball. Segons els experts, aquests canvis persistiran una vegada la situació es normalitzi, promovent que les empreses s'hagin d'acomodar al nou context i adaptar les seves rutines de treball, processos i operacions a un món més digital.

Publicat per Núria Emilio