Cada any, Gartner publica un estudi amb les tecnologies més rellevants de l'any. Repassem les 12 tendències tecnològiques de 2022 segons Garnter!

Cada any, la consultora estatunidenca Gartner publica un estudi amb les principals tendències tecnològiques de l'any. Per a 2022, la llista consta de 12 tecnologies estratègiques que permetran a les companyies accelerar el creixement, la digitalització i l'eficiència dels processos empresarials. Repassem les 12 principals tendències tecnològiques de 2022 segons Garnter!

las-12-principales-tendencias-tecnologicas-empresas-2022-según-Gartner

A banda del cèlebre quadrant màgic de Garnter, la consultora tecnològica realitza una investigació anual sobre quines seran les tecnologies que tindran un major impacte en el món empresarial en els pròxims anys. La llista de 2022 consta de 12 tendències tecnològiques que, segons la consultora, multiplicaran la força del negoci digital i la innovació en un període de tres a cinc anys i  permetran als CEOs propulsar el creixement, la digitalització i l'eficiència operativa.

Les prediccions de Gartner indiquen que les 12 tendències tecnològiques estratègiques de 2022 acceleraran les capacitats digitals i impulsaran el creixement, resolent els reptes empresarials més comuns als quals s'enfronten els CIO i el  departament d'IT, posicionant als CIOs i executius IT com a socis estratègics en l'organització.

David GroombridgeVP Analyst de Gartner, apunta: "Els CEOs saben que han d'accelerar l'adopció del negoci digital i estan buscant rutes digitals més directes per a connectar-se amb els seus clients, però amb la vista posada en els futurs riscos econòmics, també volen ser eficients i protegir els marges."

Algunes d'aquestes innovacions representen capacitats tècniques necessàries per a competir en un món digital, mentre que unes altres proporcionen capacitats orientades al negoci per a avançar-se a la competència.

No obstant això, s'espera que totes les tendències de la llista contribueixin a la consecució d'aquests resultats:

  • Major confiança en l'enginyeria: Les tecnologies de la llista consoliden una base d'IT més sòlida en garantir que el processament i la integració de dades es realitza de forma més segura, tant en servidors locals com en el núvol, oferint opcions d'escalabilitat més rendibles.
  • Propulsar el canvi: Les tendències esmentades acceleraran la digitalització de les empreses, que estaran més preparades per enfrontar-se al canvi, automatitzant els seus processos i optimitzant les seves capacitats d'intel·ligència artificial (IA), així com augmentant la velocitat i la intel·ligència de les decisions basades en dades (data-driven decisions).
  • Accelerar el creixement: Les tendències tecnològiques estratègiques de la llista multiplicaran les capacitats IT de les empreses i els permetran ampliar la seva quota de mercat, maximitzar la creació de valor i millorar les seves competències digitals.

 

Les 12 principals tendències tecnològiques de 2022 segons Garnter

1. Data Fabric

Què es?

Data Fabric és una solució de gestió i integració de dades end-to-end que es tradueix en una arquitectura i un conjunt de serveis de dades que normalitzen els processos de gestió de dades en múltiples dispositius cloud, on-premise, perimetrals  i de multinúvol híbrid.

Què suposa per a les empreses?

Segons Gartner, aquesta arquitectura de dades flexibilitza i solidifica la integració de dades, aconseguint que les dades estiguin disponibles en totes les plataformes corporatives i per a tots els treballadors d'una empresa. Així mateix, el Data Fabric es pot reforçar amb capacitats analítiques perquè la pròpia estructura de dades suggereixi en quins entorns s'han de modificar i fer servir les dades, cosa que, segons la consultora, pot reduir els esforços de gestió de dades de les companyies fins al 70%.

2. Malla de ciberseguretat

Què és?

Es tracta d'una arquitectura de seguretat de dades flexible i escalable que inclou múltiples serveis de seguretat de distribució àmplia.

Per què millora la seguretat empresarial?

Segons gartner, la malla de ciberseguretat —cybersecurity mesh en anglès— permet que solucions de seguretat independents treballin juntes per a millorar la seguretat general de la companyia. D'altra banda, aquesta arquitectura acosta els punts de control als actius de dades que es pretenen protegir.

En aquest sentit, la malla de ciberseguretat permet a les empreses verificar de manera ràpida i fiable la identitat, el context i el compliment de les polítiques de dades, tant en el núvol com en entorns físics.

3. Computació que millora la privacitat

Què és?

La computació que millora la privacitatPrivacy-Enhancing Computation en anglès— és un tipus de computació que protegeix les dades a temps real mentre estan sent utilitzats, en lloc de protegir-los únicament quan no s'estan utilitzant. Aquest procés millora la privacitat de les dades i permet que el seu intercanvi sigui més segur i eficient.

Per què és una tendència clau?

Gartner afirma que aquest tipus de computació assegura el processament de dades personals en entorns no de confiança, cosa cada vegada més necessària a causa de la creixent preocupació dels consumidors per l'ús que fan  les empreses de les seves dades i a l'enduriment de les lleis de privacitat i protecció de dades com el GDPR. La computació que millora la privacitat permet a les organitzacions aprofitar el valor de les dades al màxim sense posar-los en risc.

4. Plataformes natives del núvol

Què són?

Les plataformes natives del núvol —cloud-native platforms en anglès— engloben aquelles tecnologies que permeten la construcció de noves arquitectures d'aplicacions resistents, elàstiques i àgils en l'entorn cloud. 

Segons Gartner, aquestes plataformes optimitzen l'enfocament tradicional d'integració cloud, que complica el manteniment i no aprofita els avantatges del núvol.

5. APIs componibles

Les APIs  o aplicacions componiblescomposable applications  en anglès— es construeixen a partir de components modulars centrats en el negoci que faciliten l'ús i la reutilització del codi, accelerant el temps de comercialització de noves solucions de programari i multiplicant el valor empresarial.

6. Decision Intelligence

Més que una tecnologia, el decision intelligence és un enfocament pràctic que millora el procés de presa de decisions de negoci, modelant cada decisió com un conjunt de processos i emprant la intel·ligència i l'analítica per a informar, aprendre i perfeccionar les decisions.

Gartner explica que aquest enfocament no només millora el procés de presa de decisions, sinó que, a més, l'automatitza mitjançant l'ús d'anàlisis augmentades, simulacions i intel·ligència artificial.

7. Hiperautomatització

Què és?

Gartner ho defineix de la següent manera: "La hiperautomatització és un enfocament disciplinat i impulsat per l'empresa per a identificar, examinar i automatitzar ràpidament el major nombre possible de processos empresarials i de IT."

En aquest sentit, segons la consultora, la hiperautomatización fomenta l'escalabilitat, l'operació remota i la disrupció del model de negoci.

8. Enginyeria IA

L'aplicació d'enginyeria en la intel·ligència artificial propulsa les capacitats de la IA, automatitzant l'actualització de les dades i les aplicacions. 

Segons Gartner, combinada amb una governança robusta, l'enginyeria IA optimitza el valor empresarial de la intel·ligència artificial.

9. Empreses distribuïdes

Amb empreses distribuïdes, Gartner es refereix a aquelles empreses que apliquen un model de negoci que prioritza les coses digitals i remotes per a digitalitzar els punts de contacte amb els clients i partners, així com per a oferir una millor experiència als seus empleats.

En un context en el qual tant els clients com els treballadors exigeixen cada vegada més l'oferiment de serveis virtuals i un model de treball híbrid, especialment a partir dels canvis en el model de treball provocats pel Covid-19, la consultora afirma que les organitzacions que apliquen aquest model de negoci satisfan millor les necessitats dels consumidors i dels seus empleats. 

10. Total experience

La total experience o experiència total és una estratègia empresarial que integra l'experiència de l'empleat, l'experiència del client, l'experiència de l'usuari i la multiexperiència en múltiples punts de contacte per a accelerar el creixement.

Gartner afirma que l'experiència total contribueix a la major satisfacció, confiança i lleialtat tant dels empleats com dels clients, així com a la defensa dels seus drets a través d'experiències holístiques que engloben totes les  parts interessades.

11. Sistemes autònoms

Què són?

Els sistemes autònoms són sistemes de programari físic o cloud autogestionats que aprenen del seu entorn i modifiquen dinàmicament els seus propis algoritmes en temps real per a optimitzar el seu comportament en ecosistemes complexos.

Per a què serveixen?

Gartner diu que aquest tipus de sistemes aconsegueixen crear un conjunt de capacitats tecnològiques més capacitades per a enfrontar-se al canvi, suportant millor l'arribada de noves exigències i requisits, així com optimitzant el rendiment dels processos i defensant-se de ciberatacs de manera autònoma, sense necessitat d'intervenció  humana.

12. Intel·ligència artificial generativa

La IA generativa és un tipus d'intel·ligència artificial similar al machine learning, que aprèn sobre els dispositius a partir de les dades, generant nous mecanismes innovadors que s'assemblen al procés original, però no el repliquen.

Segons Gartner, la IA generativa té el potencial de desenvolupar noves formes de contingut creatiu i accelerar els cicles d'I+D en camps que van des de la medicina fins a la creació de productes.

 

Conclusió

Segons la consultora estatunidenca, les organitzacions que adoptin aquestes tecnologies seran  capaces de desenvolupar un full de ruta per a assegurar un creixement empresarial fiable i sostenible a llarg termini, complint els seus objectius de negoci amb major eficàcia i impulsant la diferenciació.

Publicat per Núria Emilio