Repassem els temes de tecnologia, dades i intel·ligència artificial més llegits de l'any. No te'ls perdis! Et comptem el més llegit de l'any.

A punt d'acabar 2023, fem un repàs dels temes de tecnologia i dades més llegits de l'any. Des de Power BI fins a Chat-GPT, 2023 ha estat un viatge pel món de la business intelligence, la intel·ligència artificial generativa i les millors eines de BI del mercat. Descobreix els 10 blog posts més llegits de 2023!

2023 en dades tecnologia dades i intelligencia artificial

En l'emocionant viatge tecnològic que ha estat 2023, dos noms han destacat entre les estrelles de la Business Intelligence i la IA Generativa: Power BI i Chat-GPTPower BI, la plataforma líder en anàlisi de dades de Microsoft, continua consolidant-se com una eina indispensable per a les empreses i reconeguda per les entitats internacionals de renom com la plataforma de BI líder del mercat. La seva capacitat per a transformar dades en informació i insights, així com visualitzacions de dades impactants, han revolucionat la presa de decisions empresarials.

Sens dubte, 2023 ha estat l'any Xat-GPT i la intel·ligència artificial generativa, que ha captivat a tots amb la seva capacitat per a entendre i generar continguts de manera autònoma. 

A mesura que ens acostem al tancament de 2023, és el moment perfecte per a submergir-se en els continguts més influents de l'any. Des de tutorials pràctics fins a anàlisis profundes de les últimes tendències, descobreix els 10 blog posts més llegits que han capturat l'atenció dels entusiastes de la tecnologia.

Un any de consolidació per a la Business Intelligence:

El año 2023 ha sido testigo de la expansión y el protagonismo continuo de la Business Intelligence (BI). Empresas de todos los tamaños han buscado aprovechar al máximo las herramientas BI para tomar decisiones más informadas y estratégicas. Desde la creciente adopción de plataformas como Power BI hasta la incorporación de técnicas avanzadas de análisis de datos, la inteligencia empresarial ha dejado de ser simplemente una opción para convertirse en una necesidad imperativa en el entorno empresarial actual. 

L'any de la Intel·ligència Artificial Generativa (IAG):

En el transcurs de l'any 2023, hem estat testimonis d'un sorprenent avanç en el món de la tecnologia amb el sorgiment i consolidació de la Intel·ligència Artificial Generativa (IAG). Aquest fenomen ha marcat una fita significativa en la forma en què interactuem amb la informació i com es generen continguts. Un exemple destacat d'aquest progrés és Chat-GPT, basat en l'avançada arquitectura GPT-3.5 d'OpenAI. Aquesta intel·ligència artificial generativa ha fascinat a audiències globals en demostrar una capacitat sorprenent per a entendre i produir text amb un nivell de coherència i naturalitat que desafia les expectatives convencionals.

L'auge de la IAG ha transcendit les aplicacions convencionals, trobant el seu lloc tant en l'àmbit empresarial com en el quotidià. Des de la creació de contingut creatiu fins a la millora de la interacció amb assistents virtuals, la intel·ligència artificial generativa ha catalitzat un canvi paradigmàtic en la forma en què concebem i utilitzem la tecnologia. A mesura que ens endinsem en el tancament de 2023, queda clar que la IAG continuarà definint noves possibilitats i desafiaments, consolidant-se com un dels desenvolupaments tecnològics més emocionants i disruptius del nostre temps.

Els 10 blog posts sobre tecnologia i dades més llegits de 2023

1. Azure Synapse i la seva diferència amb Azure Databricks

En aquest article oferim una visió detallada de què és Azure Synapse Analytics, un servei llançat per Microsoft al novembre de 2019. Es destaca el seu paper com una eina integral que revoluciona l'anàlisi de dades per a grans empreses, consolidant l'emmagatzematge de dades empresarials i l'anàlisi de macrodades o Big Data. La integració d'Azure Synapse amb Power BI i Azure Machine Learning ofereix una plataforma unificada per a processar, gestionar i servir dades per a les necessitats immediates de business intelligence i predicció de dades.

L'article descriu la capacitat única de Azure Synapse per a manejar grans volums d'informació mitjançant desplegament sense servidor per a exploració de dades i anàlisis ad hoc, així com amb recursos aprovisionats per a escalabilitat. A més, destaca la seva compatibilitat amb diversos llenguatges de programació i la seva integració amb Azure Databricks per al processament de Big Data amb Apache Spark.

L'enfocament Software as a Service (SaaS) es ressalta, juntament amb els seus components clau, com SQL Analytics basat en T-SQL complet, Apatxe Spark totalment integrat i connectors amb múltiples fonts de dades. La capacitat d'executar motors SQL tradicionals i Spark permet una flexibilitat significativa en el processament de dades, adaptant-se a diverses necessitats i perfils d'enginyeria.

Llegeix l'article complet aquí: 

2. Què és un insight? Exemples clau d'insights en marketing

L'article aborda el concepte d'"insight", crucial en camps com a màrqueting, comunicació, business intelligence i anàlisi de dades. Malgrat la seva importància, molts executius desconeixen el seu significat exacte. El insight, derivat de l'anglès i amb múltiples connotacions, es refereix al coneixement que agrega valor i permet la creació o millora d'alguna cosa en l'entorn empresarial.

En l'àmbit dels negocis, els insights són fonamentals per a les estratègies empresarials, especialment en màrqueting i publicitat. Aquests coneixements clau provenen de la recerca i, en l'actualitat, principalment de l'anàlisi de dades. És essencial entendre que una dada no és un insight; aquest s'obté a través de l'anàlisi, contextualització i transformació de dades, impulsant així processos de transformació basats en dades.

Els insights són vitals per a definir estratègies, prendre decisions i executar accions en l'àmbit empresarial. En màrqueting, provenen principalment de dades sobre clients i s'utilitzen per a crear campanyes, contingut personalitzat i experiències que satisfacin les necessitats del consumidor. Aquests coneixements també són essencials per a l'optimització d'operacions i el desenvolupament d'estratègies centrades en el client.

L'article ofereix exemples destacats de campanyes de màrqueting basades en insights, demostrant que el coneixement és el motor de les idees innovadores en aquest camp. Cadascuna d'aquestes campanyes exemplifica com un insight de màrqueting pot impulsar estratègies creatives i efectives per a connectar amb els consumidors de manera significativa.

Descobreix els exemples de màrqueting insights en l'article complet:

3. Microsoft Power BI, líder del Quadrant Màgic de Garnter 2023

En l'últim Quadrant Màgic de Gartner sobre Plataformes Analítiques i de Business Intelligence (ABI) de 2023, Microsoft Power BI ha estat novament reconegut com la plataforma líder. Gartner elogia la integració i visió conjunta de Power BI amb Microsoft 365, Teams i Azure Synapse, així com la seva amplitud de capacitats i la seva relació qualitat-preu competitiva.

Cuadrante Mágico de Gartner para plataformas analíticas y de business intelligence abi 2023-Sep-26-2023-08-46-06-1529-AM

En termes generals, Gartner destaca la posició dominant de Power BI en el mercat gràcies al seu abast i la integració amb altres plataformes de Microsoft. També ressalta la flexibilitat de preus, la funcionalitat superior i l'ambiciós full de ruta del producte com a punts a favor.

No obstant això, Gartner assenyala les dificultats quant a la governança de dades o data governance com un punt feble de Power BI. En resposta a aquestes deficiències, Bismart, com a empresa Partner Power BI preferent de Microsoft, ha desenvolupat una solució específica de governança de dades per a Power BI, permetent a les empreses adaptar l'entorn Power BI a les seves polítiques de governança de dades.

Descobreix Power BI Viewer

El Quadrant Màgic de Gartner és una representació gràfica que avalua i classifica a les principals empreses proveïdores de tecnologia a nivell mundial. Gartner destaca que Microsoft es posiciona com a líder a causa de les capacitats úniques de Power BI i la seva integració amb Microsoft 365, Azure i Teams.

L'informe destaca les tendències clau del mercat de plataformes analítiques i de BI, enfocant-se en la capacitat de satisfer les necessitats estratègiques dels usuaris de negocis. També ressalta la importància de millorar la governança de dades i la demanda d'arquitectures obertes i sense restriccions en el procés de creació i difusió del contingut analític.

L'article proporciona una visió detallada de les capacitats crítiques de les plataformes d'Analítica i Business Intelligence segons Gartner, i destaca els punts forts i febles específics de Microsoft Power BI segons l'avaluació de Gartner. En general, reafirma la posició de lideratge de Power BI en el mercat, reconeixent les seves fortaleses i proporcionant suggeriments per a abordar les seves àrees de millora.

Consulta el Quadrant Màgic de Gartner 2023 en l'article complet:

4. Chat GPT 4: Què és?

Chat GPT-4, el nou bot d'intel·ligència artificial d'OpenAI, va ser llançat el dimarts 14 de març com una millora de la seva versió anterior, Xat GPT-3.5. Segons OpenAI, GPT-4 és més ràpid, autosuficient, creatiu i estable que el seu predecessor. Aquest model multimodal utilitza intel·ligència artificial i processament de llenguatge natural per a respondre en llenguatge natural, escriure codi, traduir, corregir textos, entre altres capacitats.

Les capacitats de Xat GPT-4 inclouen millores en creativitat, entrada visual i amplitud de context. Ara pot processar fins a 25,000 paraules de text de l'usuari, interactuar amb enllaços web i processar imatges. OpenAI destaca que GPT-4 és més segur, amb un 40% més de respostes objectives i un 82% menys de probabilitat de respondre a contingut no permès.

L'ús de Chat GPT-4 està inicialment disponible en la subscripció de pagament ChatGPT Plus i com API per a desenvolupadors. Microsoft ja utilitza GPT-4 en el seu navegador Bing Xat. Encara que GPT-4 presenta avanços, OpenAI reconeix limitacions, com a biaixos socials, al·lucinacions i respostes inexactes.

En comparació amb Chat GPT-3.5, GPT-4 entén instruccions més precises, és més intel·ligent, menys propens a errors i més resistent a sol·licituds inapropiades. A més, GPT-4 introdueix noves capacitats, com entendre imatges, millorar la programació, aprovar exàmens i comprendre l'humor. Malgrat aquestes millores, OpenAI admet que GPT-4 no és perfecte i encara té limitacions.

5. La integració d'Excel amb Chat GPT que ho podria canviar tot

L'article destaca la longevitat i la persistent rellevància de Microsoft Excel al llarg de més de 40 anys, malgrat l'avanç tecnològic i la introducció d'eines més avançades en l'àmbit de la business intelligence (BI). Encara que han sorgit alternatives més sofisticades, Excel continua sent àmpliament utilitzat per la seva facilitat d'ús i baix cost.

Encara que Excel no està inicialment concebut com una eina de BI, moltes empreses, especialment aquelles menys avançades en estratègia de dades, continuen utilitzant Excel com la seva principal eina d'integració, anàlisi i visualització de dades. L'article destaca que, malgrat opcions més avançades en el mercat, algunes empreses encara prefereixen la familiaritat i accessibilitat d'Excel.

Fins i tot en l'àmbit de la business intelligence, els analistes de dades continuen utilitzant Excel a causa de la seva flexibilitat i facilitat d'ús. Dades de Forbes indiquen que el 62% dels analistes de dades que exploren conjunts de dades utilitzen Excel. Fins i tot aquells més tècnics, com els que treballen amb SQL, continuen utilitzant Excel en els seus processos d'exploració de dades.

L'article discuteix la possible evolució futura d'Excel i destaca l'associació entre Microsoft i OpenAI, suggerint que les capacitats d'intel·ligència artificial, inclòs l'ús de ChatGPT, podrien integrar-se en Excel. Aquesta integració podria millorar la funcionalitat d'Excel, permetent als usuaris analitzar dades directament en els fulls d'Excel utilitzant instruccions en llenguatge natural.

En conclusió, la integració de ChatGPT amb Excel es presenta com un possible avantatge significatiu per a Microsoft, portant la popularitat d'Excel a un nivell superior i contribuint al creixement de Power BI, que ja és reconegut com a líder en el mercat de BI i anàlisi, segons Gartner.

Llegeix l'article complet aquí:

6. Els 15 millors Power BI Dashboards de l'any

El text destaca el paper fonamental de Power BI en la creació de quadres de comandament o dashboards per a supervisar i analitzar el rendiment empresarial. Aquests quadres de comandament són essencials per a transformar dades en informació a través de la visualització i el storytelling, amb l'objectiu de guiar als executius en la presa de decisions basades en dades.

L'equip d'experts en business intelligence ha identificat els 15 millors Power BI Dashboards de 2023, que inclouen:

 • Quadre de Comandament Integral (CMI)
 • Dashboard Financer
 • Dashboard per a l'optimització de costos
 • Màrqueting Insights Dashboard
 • Quadre de Comandament de Vendes
 • Quadre de Comandament de Segmentació de Clients
 • Dashboard de Rendibilitat de la Cartera de Clients
 • Customer Journey Dashboard
 • Mitjans socials Insights Dashboard
 • Quadre de Comandament de Gestió Hotelera
 • Quadre de Comandament de Cross-Selling i Up-Selling
 • Quadre de Comandament de Recursos Humans
 • Power BI Viewer, Power BI Analytics i Power BI Data Catalog

Cadascun d'aquests quadres de comandament aborda àrees específiques, des de la gestió financera fins a la segmentació de clients, l'anàlisi de xarxes socials, la gestió hotelera i més. A més, es destaca el paper d'eines específiques com Zebra BI per a la visualització de dades financeres en Power BI.

Finalment, es presenten tres entorns de quadres de comandament dissenyats per a millorar la productivitat, la gestió d'actius i promoure la seguretat dins de Power BI: Power BI Viewer, Power BI Analytics i Power BI Data Catalog. Aquestes eines se centren en facilitar la col·laboració, l'anàlisi de dades i la seguretat en l'ús de Power BI.

Llegeix l'article complet aquí:

7. Introducció a Microsoft Fabric

El 23 de maig, Microsoft va presentar dues noves capacitats per a Power BI: Microsoft Fabric i Copilot. Microsoft Fabric cerca crear una arquitectura de dades flexible al voltant de Power BI, mentre que Copilot brinda capacitats avançades d'intel·ligència artificial basades en machine learning i processament de llenguatge natural.

Microsoft Fabric integra Data Factory, Synapse Data Engineering, Synapse Data Warehouse, Synapse Data Science i Synapse Real-Time Analytics en una solució SaaS centralitzada en un data lake. També introdueix conceptes com OneLake, que integra tots els data lakes, i Direct Lake, un model per a la càrrega de dades en Power BI.

Encara que Microsoft Fabric promet transformar la manera de treballar amb dades, els usuaris de Power BI no necessiten canviar el seu enfocament actual. La plataforma continuarà funcionant com abans, amb accés a noves possibilitats per als usuaris de Power BI Premium.

Copilot, el nou projecte d'intel·ligència artificial, permet als usuaris fer preguntes sobre les dades i crear visuals i mesures DAX mitjançant descripcions. Optimitza l'exploració de dades generant resums automàtics.

En resumen, Microsoft Fabric y Copilot prometen mejorar la experiencia de los usuarios de Power BI, ofreciendo una plataforma más integrada y capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

Llegeix l'article complet aquí: 

8. Microsoft Azure és la plataforma líder d'integració de dades segons Gartner

L'últim Quadrant Màgic de Gartner per a Plataformes d'Integració com a Servei (iPaaS) de 2023 destaca a Microsoft com a líder juntament amb Oracle, Workato i SAP. La posició de lideratge s'atribueix a les àmplies capacitats d'integració de l'ecosistema Azure.

Les iPaaS són serveis en el núvol que permeten als usuaris finals implementar integracions entre diverses aplicacions, serveis i fonts de dades. La seva utilitat se centra en mantenir la coherència entre actius de dades, automatitzar processos empresarials i workflows, i crear serveis exposats com APIs o esdeveniments.

Gartner estableix sis requisits mínims per a les plataformes iPaaS, incloent ser un servei en el núvol, ser totalment gestionat pel proveïdor i habilitar casos d'ús com a coherència de dades, processos multipas i serveis composts.

Microsoft Azure lidera el quadrant gràcies a Azure Integration Services, que inclou eines com Logic Apps, API Management, Service Bus, Event Grid, Functions i Data Factory. Es destaca la transformació en el sector tecnològic, la innovació en col·laboració i la capacitat de resposta a les demandes del mercat.

Consulta el Quadrant Màgic de Gartner complet aquí:

9. El sector hoteler espanyol en dades

Aquest article recopila les dades més significatives del sector hoteler espanyol durant el 2023. De les tendències més pronunciades, destaquen:

 1. Creixement del turisme: Tant el turisme nacional com l'internacional han experimentat un creixement notable en 2022, malgrat l'augment dels preus d'allotjaments.

 2. Despesa de turistes: En el primer semestre de 2022, tant els turistes espanyols com els internacionals van gastar gairebé tant com en 2019, marcant una recuperació econòmica.

 3. Quota de mercat de cadenes hoteleres espanyoles: La quota de mercat dels grups hotelers espanyols ha crescut i està prop del 73% en 2023, indicant una sòlida recuperació.

 4. PIB turístic: Durant el tercer trimestre de 2022, el PIB turístic va superar els anivellis prepandèmia, amb un augment del 2.7% en comparació amb l'any anterior.

 5. Ocupació hotelera: La taxa d'ocupació hotelera va augmentar en un 70.8% en 2022, si bé encara no aconsegueix els nivells de 2019.

 6. Creixement del parc allotjatiu: El parc allotjatiu espanyol va créixer en un 1.7% en l'últim any, amb més de 4,584 establiments i 600,159 habitacions en 2023.

 7. Tendència cap a franquícies i gestió lleugera: Encara que la majoria dels establiments són de propietat o lloguer, hi ha una creixent tendència cap a models de franquícies i gestió lleugera, representant el 16.04% en 2023.

 8. Augment de prestacions i allotjaments de luxe: S'observa un augment en l'oferta d'allotjaments amb majors prestacions, vinculats al luxe i a experiències holístiques.

 9. Creixement en obertures: Encara que lleugerament inferior a 2021, el sector va experimentar 114 obertures en 2022, afegint 8,141 habitacions al parc alojativo espanyol.

 10. Nous operadors i marques basades en experiències: L'arribada de nous operadors com 'UMusic Hotels', 'Beaumier' i la marca 'Zel' demostra el creixement d'establiments centrats en experiències més enllà de l'hospitalitat tradicional.

En general, aquestes dades confirmen la sòlida recuperació i el creixement continu del sector hoteler espanyol en 2023.

Per a obtenir detalls més específics, pots descarregar l'informe complet aquí:

Descarregar informe

10. Com utilitzar la IA en un hotel

La intel·ligència artificial (IA) està transformant el sector hoteler, oferint nombroses oportunitats per a millorar l'eficiència operativa i l'experiència del client.

En aquest article, s'exploren sis formes en què les cadenes hoteleres poden aplicar la IA:

 1. Predicció de l'Ocupació: Utilitzant algoritmes d'analítica predictiva per a anticipar l'ocupació, permetent l'optimització de recursos i personal.

 2. Gestió d'Operacions i Manteniment: La IA s'aplica en la programació de personal, gestió d'energia, manteniment predictiu i detecció d'errors de gestió.

 3. Política de Preus Dinàmica: Anàlisi predictiva per a establir estratègies de preus basades en la competència i demanda prevista, optimitzant compres i predient inflació.

 4. Bots d'Atenció al Client: Implementació de bots impulsats per IA per a brindar assistència 24/7, automatitzar reserves, processar pagaments i oferir suport postsojorn.

 5. Anàlisi de Sentiment: Utilització de processament de llenguatge natural per a analitzar opinions de clients, monitorar la reputació de la marca i detectar tendències en l'opinió pública.

 6. Personalització de l'Experiència del Client: La IA s'empra per a recomanacions personalitzades i l'ús de reconeixement facial i de veu per a oferir una experiència més individualitzada.

La IA es destaca com una tecnologia clau per a les cadenes hoteleres en un entorn empresarial competitiu, oferint avantatges tant en l'optimització d'operacions internes com en la personalització de l'experiència de l'hoste. 

Llegeix l'article complet aquí:

En definitiva, aquests han estat els temes sobre tecnologia, business intelligence i intel·ligència artificial que més han interessat als lectors i experts en tecnologia enguany.

 

Publicat per Núria Emilio