Vols saber com crear dashboards entenedors i que fomentin la democratització de les dades? Et mostrem 12 consells per crear un dashboard òptim.

A mesura que les empreses es van conscienciant del valor de les data-driven decisions i del poder de les dades, la rellevància de la visualització de dades i dels criteris de presentació de la informació a través de dashboards va en augment.

Customer Journey dashboardDashboard de Bismart Customer Journey

Les companyies utilitzen les dades per a prendre millors decisions, optimitzar les seves estratègies de negoci i obtenir una visió íntegra de la situació en què es troba el seu negoci. A través de les dades, les empreses descobreixen dades de valor i insights sobre els seus clients, proveïdors, la competència i sobre la seva pròpia activitat. En aquest sentit, a l'hora de prendre decisions estratègiques és fonamental que la presentació de les dades fomenti la comprensió de les mateixes per tal que arribar a conclusions sigui factible. Si les persones encarregades de prendre decisions dins d'una organització són incapaces d'entendre la informació en la qual han de basar les seves decisions, la recopilació i anàlisi de dades prèvies no tenen cap sentit. 

En aquesta línia, és important tenir clara la diferència entre un quadre de comandament integral i un dashboard.

La creació de dashboards o quadres de comandament que facilitin la comprensió i l'anàlisi dels conjunts de dades té cada vegada més valor. En la gestió i tractament de les dades, els coneixements tècnics són molt importants per poder crear bons gràfics —o visuals— i comunicar, així, la informació que inclouen les dades a persones expertes en altres àmbits.

En aquest blog hem parlat prèviament dels millors visuals de Power BI per compartir informació determinada. Aquesta vegada, ens centrem en consells d'usabilitat per poder crear dashboards òptims a partir d'aquests visuals i presentar la informació de la millor manera possible.

 

1. Mètriques comunes i mètriques personalitzades

Un dashboard empresarial eficaç ha d'incloure les mètriques més comunes i habituals aquelles que són imprescindibles per qualsevol tipologia de negoci, independentment del sector d'activitat o model de negoci—, però també mètriques personalitzades que siguin significatives pel nostre negoci en particular. Aquestes mètriques són, precisament, les que ens permeten avaluar fets específicament rellevants sobre funcionament de la nostra companyia.

 

2. Fomentar la comprensió de les dades a través de visuals i gràfics

A l'hora de dissenyar dashboards, especialment aquells destinats a perfils no tècnics o a persones que no estan acostumades a treballar amb dades, és crucial mostrar la informació de la manera més entenedora possible. Això implica la incorporació de gràfics i visuals que representen les dades de forma visual per tal que qualsevol persona les pugui entendre. 

Power BI, per exemple, habilita la creació de visuals atractius, dinàmics, interactius i que fomenten la democratització de les dades. A Bismart, com empresa partner Power BI de Microsoft, desenvolupem les nostres solucions amb aquesta eina. Així mateix, Zebra BI inclou possibilitats de visualització avançades per Power BI i Excel. 

captura customer seg

Dashboard de Bismart Customer Segmentation

 

3. Tenir en compte al públic

Com ja s'ha mencionat, a l'hora d'elaborar un quadre de comandament és fonamental tenir en compte a qui va dirigit. Evidentment, els quadres de comandament de finances no seran semblants als del departament de màrqueting, i els dashboards d'anàlisi interna segurament seran molt diferents dels que presentem a un client.

Tanmateix, hem de tenir en compte el context. No és el mateix consultar un quadre de comandament tranquil·lament des d'un despatx, que veure'l des del mòbil entre reunió i reunió o exposar-lo davant l'equip de direcció. S'ha de tenir en compte quin és el context en què es consultarà per poder destacar unes dades o unes altres, concentrar els esforços en la versió mòbil, etc. També és important saber quina és la finalitat del dashboard per poder escollir els millors visuals i la millor disposició.

 

4. No saturar amb massa informació

En un quadre de comandament, la claredat i l'ordre són primordials. Pot existir la temptació d'utilitzar com més gràfics millor per mostrar totes les dades. No obstant, fer això pot tenir com a resultat dashboards desorganitzats, amb lletres i nombres massa petits i difícils de llegir. L'excés d'informació pot generar soroll i dificultar la llegibilitat de la informació. 

 

5. Ressaltar la informació clau

Tot i que tots els gràfics d'un dashboard aporten informació, hi ha certes dades que resumeixen informació clau. En aquests casos, és aconsellable fer ús d'una tipografia i una mida adequades a la seva rellevància per tal que es vegin a primera vista. Tanmateix, en utilitzar nombres, és recomanable arrodonir les xifres el màxim possible. Per exemple, si la facturació total és de 14.089.323,98€, posar simplement 14,1M resultarà molt més eficaç. En el cas de precisar la xifra concreta, l'usuari interessat sempre pot accedir a la font d'informació.

captura abc 1Dashboard de Bismart ABC Client Analysis

 

6. Tenir en compte l'ordre de lectura dels gràfics

A occident, la direcció de lectura és, per defecte, d'esquerra a dreta. Aquest és un aspecte a tenir en compte a l'hora d'organitzar els visuals, tant pel que fa a la facilitat de lectura, com a l'ordre en què es vol presentar la informació. 

 

7. Definir una paleta de colors

Per crear un quadre de comandament eficaç hem de tenir cert coneixement de disseny. L'objectiu no és que quedi bonic, però sí que la informació sigui comprensible i que la disposició dels elements faciliti la lectura. Els colors són de gran ajuda per fomentar la comprensió dels gràfics. No obstant això, utilitzar masses o massa pocs colors pot ser contraproduent i complicar la comprensió i la navegació pel dashboard. És important definir una paleta de colors que permeti comprendre les dades fàcilment sense convertir-se en una estampa de taques multicolors. A més a més, i especialment quan treballem per un client, adaptar els colors als de la marca sempre és una bona idea.

 

8. Ser consistent amb els intervals temporals

Els intervals de temps utilitzats en el dashboard han de ser consistents i tenir sentit segons les dades exposades. A més a més, han d'estar ben etiquetats, ser llegibles i presentats de forma clara. 

 

9. Utilitzar l'espai estratègicament

Com ja hem vist, la sobreinformació dificulta la comprensió. Tot i això, en certes ocasions no és possible reduir la quantitat d'informació. En aquests casos, és convenient aprofitar les funcionalitats d'expansió d'informació que ofereix Power BI. Així, el nostre dashboard no estarà sobrecarregat, però seguirà incloent tota la informació necessària.  

customer journey dashboard 2

Dashboard de Bismart Customer Journey

 

10. Ser consistent

Per l'elaboració de dashboards periòdics —que hem de crear cada cert temps— és aconsellable mantenir les mateixes mètriques sempre que sigui possible. En el cas de quadres de comandament sobre el rendiment empresarial, per exemple, modificar els indicadors de forma habitual ens impediria conèixer l'evolució de l'activitat i resultaria totalment improductiu. Per altra banda, és important que la manera de fer els càlculs i presentar la informació tampoc variï en excés. 

Mantenir certa consistència pel que fa a les mètriques, els colors, els visuals, gràfics, títols i disposició de la informació sempre és més oportú.

 

11. Storytelling

Un dashboard òptim és un dashboard que explica una història. Aprofitar les capacitats tecnològiques de les eines de creació per aplicar storytelling ens permetrà desenvolupar quadres de comandament més potents, commovedors i inspiradors. En última instància, la finalitat d'un dashboard no és únicament representar informació, sinó inspirar a altres a prendre decisions informades que impulsin el negoci. Pel que fa a això, les històries sempre estan a favor nostre i ens ajuden a comunicar missatges d'una forma més significativa.

Per crear un quadre de comandament que expliqui una història, s'ha de tenir clar què es vol explicar i subordinar el text, les dades i les visualitzacions a la història.

A més a més, cada negoci és un món i, en conseqüència, cada dashboard també hauria de ser-ho. En crear un quadre de comandament, tenir present la lògica del negoci és essencial. Aplicar la lògica del negoci als criteris de contingut, visualització, ordre de la informació i destacats ens ajudarà a assolir una lectura més accessible i adaptada al públic del dashboard.

 

12. Validar la usabilitat amb el target 

La millor manera de saber si un dashboard és adequat o no, és validar-lo amb l'usuari final o target. Ningú millor que l'usuari final podrà identificar els punts a millorar, examinar la llegibilitat de la informació i aconsellar sobre possibles millores.

 

Bismart compta amb un equip d'experts en la creació de quadres de comandament de negoci de qualsevol àrea temàtica. Ens especialitzem en anàlisi de dades i business intelligence focalitzades a ajudar a les empreses a convertir les dades en insights i a l'oferta de solucions que millorin la seva productivitat. Si necessites ajuda o t'agradaria fer qualsevol mena de consulta, no dubtis en contactar amb nosaltres!

Parlem?

Publicat per Núria Emilio