Gartner acaba de publicar un informe amb les 10 tendències tecnològiques que marcaran el panorama empresarial el 2024. Descobreix les 10 tendències aquí!

Cada any, Gartner identifica les tendències tecnològiques que tindran tindran un impacte a nivell estratègic durant el següent any. S'espera que les 10 tendències llistades en aquest post influiran significativament en el món empresarial en 2024, demandant una resposta dels executius responsables de l'estratègia digital i/o de TU dels pròxims 0 a 36 mesos. Descobreix les 10 tendències tecnològiques de 2024!

10 tendències tecnològiques 2024 Gartner_2024

En l'actual era de ràpida evolució de la intel·ligència artificial (IA), la innovació en tecnologia resulta fonamental per a la generació de valor a nivell empresarial. Així mateix, per als líders empresarials, identificar les tecnologies que tindran més impacte en un futur immediat resulta clau per a poder prendre millors decisions d'inversió i no quedar-se enrere enfront de la competència.

Cada any, Gartner publica un informe amb les 10 tendències tecnològiques que tindran major impacte en el món empresarial en l'any vinentGartner anticipa que les 10 tendències seleccionades per a 2024 afectaran, almenys, al 20% de les organitzacions. Per això,  els líders tecnològics, CEOs i directors de TI necessiten conèixer i avaluar com aquestes tecnològiques presenten oportunitats i riscos per a la direcció estratègica de la seva empresa.

Si s'apliquen correctament, aquestes tecnologies ofereixen avantatges com:

 • Confiança per a utilitzar la IA de manera segura
 • Activitats sostenibles dins de l'ecosistema en el qual s'opera
 • Tecnologies dedicades a tasques, indústries i funcions específiques
 • Més velocitat i productivitat amb una inversió o esforç addicionals mínims
 • Més valor per a les parts interessades internes i externes

En quines tecnologies invertiran les empreses en 2024?

Gartner anticipa que les 10 tendències exposades a continuació exerciran influència en les decisions empresarials i tecnològiques en els pròxims 36 mesos. L'adopció d'aquestes tecnologies i el moment per a fer-lo depenen, en gran manera, dels objectius empresarials específics de cada organització i de la seva situació actual. És crucial que la implementació d'aquestes tecnologies estigui alineada amb els objectius empresarials, garantint així l'aportació real de valor.

Per això, els CEOs, directors de tecnologia i de IT haurien de prendre les següents precaucions per a protegir les seves decisions d'inversió:

1. Calcular i avaluar el retorn de la inversió de les decisions tecnològiques estratègiques, tant passades com futures, perquè la generació de valor perduri en el temps. 

2. Capacitar als empleats i developers per a la creació de solucions estratègiques amb la tecnologia adequada. A l'hora de prendre decisions d'inversió, és recomanable optar per tecnologies que no sols beneficiaran als especialistes tècnics, sinó que propiciaran la generació de valor a nivell general a tots els nivells de l'empresa.

3. Propiciar el lliurament de valor mitjançant un cicle de millora i acceleració de l'optimització del valor. És important realitzar ajustos de forma continuada per a satisfer les noves demandes, tant a nivell intern com de clients externs.

 

Les 10 tecnologies en tendència per a 2024

1. Gestió de la confiança, el risc i la seguretat de la IA (AI TRiSM)

La intel·ligència artificial és, probablement, la tecnologia que més està evolucionant en aquests moments. Per això, aplicar mesures de gestió que analitzin els riscos de l'ús de la IA, promoguin la confiança en ella i garanteixin la seguretat dels processos i les dades internes és una de les tasques més importants de cara a 2024.

Segons Gartner, les tecnologies de gestió de la intel·ligència artificial (AI TRiSM, per les seves sigles en anglès) donen suport a la governança, la fiabilitat, la imparcialitat, la solidesa, la transparència i la protecció de dades dels models d'intel·ligència artificial.

 • Predicció: El 2026, les empreses que apliquin controls TRiSM a les aplicacions d'IA augmentaran la precisió de la seva presa de decisions, eliminant el 80% de la informació errònia i il·legítima.

Gestió i control de la IA: Per què es tendència?

Segons Gartner, les organitzacions que utilitzen activament tecnologies de gestió i control de la IA, passen més projectes d'intel·ligència artificial a producció, aconsegueixen més valor empresarial i experimenten una major precisió i coherència dels models que aquells que no ho fan. Aquestes tecnologies milloren el control del biaix en les decisions i augmenten la imparcialitat en les aplicacions basades en IA.

Gestió i control de la IA: Per on començar?

És recomanable establir un grup de treball o una unitat dedicada a gestionar els esforços gestió i control de la IA. És important treballar a tots els nivells de l'organització per a gestionar eficaçment els millors conjunts d'eines com a part d'un programa integral d'AI TRiSM.

D'altra banda, combiene definir polítiques d'ús de la IA i establir un sistema per a registrar i aprovar metòdicament l'accés als models de IA i certificar el seu ús real.

 

2. Gestió contínua de l'exposició a amenaces

Una gestió contínua de l'exposició a amenaces és un enfocament pragmàtic i sistèmic per a ajustar contínuament les prioritats d'optimització de la ciberseguretat.

 • Predicció: De cara a 2026, les organitzacions que prioritzin les seves inversions en seguretat basant-se en un programa de gestió contínua de l'exposició a amenaces (CTEM, per les seves sigles en anglès) aconseguiran una reducció de més del 65% de les infraccions.

Gestió contínua de l'exposició a amenaces: Per què és tendència?

Un mayor enfoque en la seguridad alinea los ciclos de evaluación de la exposición con proyectos empresariales específicos o vectores de amenazas críticos.

Un major enfocament en la seguretat alinea els cicles d'avaluació de l'exposició amb projectes empresarials específics o vectors d'amenaces crítics.

Gestió contínua de l'exposició a amenaces: Per on començar?

És important integrar les tecnologies de seguretat de manera coherent i alineada amb els programes de conscienciació i gestió de riscos per a proporcionar un enfocament orientat al negoci i una priorització basada en el valor empresarial de la mitigació de l'exposició.

Adoptar tecnologies de validació de la ciberseguretat pot augmentar els fluxos de treball de priorització existents i millorar la preparació de la ciberseguretat.

3. Tecnologia sostenible

La tecnologia sostenible s'engloba en un marc de solucions digitals utilitzades per a possibilitar resultats mediambientals, socials i de governança (ESG) que recolzin l'equilibri ecològic i els drets humans a llarg termini.

 • Predicció: El 2027, el 25% dels CIO tindran una remuneració vinculada al seu impacte en la tecnologia sostenible.

Tecnologia sostenible: Per què és tendència?

La tecnologia sostenible és un ventall que inclou diferents aspectes necessaris per a millorar el rendiment a nivell general:

 • Les tecnologies mediambientals prevenen, mitiguen i s'adapten als riscos del món natural.
 • Les tecnologies socials milloren els resultats en matèria de drets humans, benestar i prosperitat.
 • Les tecnologies de governança reforcen la conducta empresarial, la supervisió i el desenvolupament de capacitats.

Tecnologia sostenible: Per on començar?

Es recomana seleccionar tecnologies que ajudin a impulsar la sostenibilitat en el sector i que es considerin prioritàries per a l'empresa i les principals parts interessades.

Les tecnologies que impulsen la sostenibilitat poden incloure tant serveis en el núvol, com a solucions de IA i altres. És important crear i implicar el comitè d'ètica en el desenvolupament d'un full de ruta per a la presa de decisions estructurades i per a trobar un equilibri adequat entre les tecnologies ja establertes en l'empresa i les noves tecnologies que es es planteja adquirir.

 

4. Platform Engineering (Enginyeria de plataformes)

El Platform Engineering o Enginyeria de Plataformes és la disciplina que contempla la construcció i operació de plataformes internes self-service (d'autoservei). Cada plataforma és una capa, creada i mantinguda per un equip de producte dedicat, dissenyada per a donar suport a les necessitats dels usuaris mitjançant la interfície amb eines i processos.

 • Predicció: El 2026, el 80% de les organitzacions d'enginyeria de software establiran equips de plataforma com a proveïdors interns de serveis, components i eines reutilitzables per al lliurament d'aplicacions.

Platform Engineering: Per què és tendència?

Aquesta pràctica optimitza l'experiència del desenvolupador i accelera el lliurament de valor empresarial, millorant la productivitat dels developers.

Així mateix, augmenta la capacitat dels desenvolupadors per a executar, gestionar i desenvolupar les seves aplicacions de manera independent, al mateix temps que es garanteix la fiabilitat i la seguretat.

Platform Engineering: Per on començar?

Es recomana començar per la creació de plataformes internes amb components, coneixements i serveis reutilitzables, componibles i configurables, tractant plataforma com un producte.

És important treballar de manera col·laborativa amb els usuaris finals d'aquestes plataformes per a identificar i prioritzar les capacitats tècniques, les eines i els processos que els resultin més útils i, a continuació, construir la plataforma entorn de totes les consideracions.

5. Desenvolupament potenciat per IA

El desenvolupament potenciat per la intel·ligència artificial consisteix a utilitzar tecnologies d'IA, com la intel·ligència artificial generativa i el machine learning (ML), per a ajudar els enginyers de programari a crear, provar i lliurar aplicacions. Es tracta de tecnologies de IA que agilitzen i faciliten la programació.

 • Predicció: El 2028, el 75% dels enginyers de programari empresarial utilitzaran assistents de codificació d'IA, enfront de menys del 10% a principis de 2023.

Desenvolupament potenciat per la IA: Per què és tendència?

Les eines de desenvolupament millorades amb IA s'integren amb l'entorn de desenvolupament d'un enginyer per a produir codi d'aplicació, traduir codi heretat a llenguatges moderns, permetre la transformació de disseny a codi i millorar les capacitats de prova d'aplicacions.

 • L'enginyeria de software assistida per IA millora la productivitat dels developers i permet als equips de desenvolupament fer front a la creixent demanda de programari per a dirigir el negoci.

 • Les eines de desenvolupament basades en IA permeten als enginyers de programari dedicar menys temps a escriure codi, la qual cosa facilita una major concentració en activitats de més alt nivell, com el disseny i la composició d'aplicacions empresarials atractives.

Desenvolupament potenciat per la IA: Per on començar?

És convenient establir un equip d'enginyers de programari sènior que puguin avaluar les eines de generació de codi d'IA per a determinar la millor manera de desplegar i utilitzar aquestes eines. Així mateix, pot ser interessant avaluar i desplegar eines d'intel·ligència artificial de prova per a provar la seva eficàcia.

6. Plataformes al núvol sectorials

Les plataformes en el núvol sectorials (ICP per les seves sigles en anglès) són proposades en el núvol adaptades a un sector empresarial específic i que, a més, permeten a les empreses adaptar-les a les seves necessitats específiques.

Predicció: El 2027, més del 50% de les empreses utilitzaran plataformes de núvol sectorials per a accelerar les seves iniciatives empresarials, enfront de menys del 15% en 2023.

Plataformes en el núvol sectorials: Per què és tendència?

Les plataformes en el núvol sectorials ajuden a les organitzacions a abordar els resultats empresarials rellevants per al seu sector combinant els serveis SaaSPaaS i IaaS subjacents en una oferta de productes completa amb capacitats componibles.

Plataformes en el núvol sectorials: Per on començar?

Gartner recomana valorar les plataformes en el núvol sectorials (ICP) per a complementar la cartera d'aplicacions existent, introduint noves capacitats que afegeixin valor, en lloc de substituir les capacitats existents. També recomana implicar en aquest procés als experts en tecnologia de l'empresa i als equips de fusió perquè comprenguin i donin suport al procés d'eines ICP en tota l'empresa.

7. Aplicacions intel·ligents

Les aplicacions intel·ligents són aquelles que inclouen capacitats d'intel·ligència artificial i integren dades connectades procedents de transaccions i fonts externes per a l'oferta d'un millor servei.

 • Predicció: El 2026, el 30% de les noves aplicacions utilitzaran IA per a impulsar interfícies d'usuari personalitzades i adaptables, enfront del 5% actual.

Aplicacions intel·ligents: Per què són tendència?

La IA generativa pot fer que les aplicacions siguin realment més intel·ligents, transformant l'experiència dels clients, usuaris, propietaris de productes, arquitectes i desenvolupadors.

 • Gràcies a la infusió de dades procedents de transaccions i fonts externes, les aplicacions intel·ligents aporten informació dins de les aplicacions que els usuaris ja utilitzen, per la qual cosa no necessitaran eines de business intelligence independents per a avaluar i comprendre l'estat del negoci.

 • La IA pot afegir prediccions o recomanacions, en lloc de funcions més procedimentals, permetent que les aplicacions s'adaptin a l'usuari, millorant els resultats i avançant en la presa de decisions basada en dades.

Aplicacions intel·ligents: Per on començar?

És convenient començar establint un centre d'excel·lència o un equip amb funcions similars per a capturar, explicar, catalogar, mapear i supervisar l'amplitud i la profunditat de la intel·ligència com a capacitat dins de les aplicacions internes ja existents.

D'altra banda, s'ha d'avaluar com les aplicacions intel·ligents transformen l'abast, la finalitat i la funcionalitat de les aplicacions empresarials a mesura que es va ampliant la gamma i l'abast de les aplicacions intel·ligents a mitjà i llarg termini.

8. IA Generativa 

La intel·ligència artificial generativa és aquella que té la capacitat de crear continguts nous en (imatges, veu, text, etc.). La disponibilitat generalitzada d'eines de IA Generativa com ChatGPT contribueixen a la democratització de l'accés a la informació i a les capacitats avançades de la IA. Això ha convertit a la IA Generativa en una de les tendències més disruptives d'aquesta dècada.

 • Predicció: El 2026, més del 80% de les empreses hauran utilitzat APIs d'IA generativa, models i/o desplegat aplicacions habilitades per a la IA generativa en entorns de producció, la qual cosa suposa un augment considerable respecte al 5% actual.

IA Generativa: Per què és tendència?

Democratitzar l'accés a la IA generativa en tota l'organització ofereix la possibilitat d'automatitzar una àmplia gamma de tasques, impulsar la productivitat, reduir costos i oferir noves oportunitats de creixement.

 • Els usuaris de negoci guanyen accés a coneixements i habilitats tècniques que abans no posseïen, la qual cosa augmenta significativament la seva productivitat.
 • La confluència del núvol i el codi obert farà que la IA generativa es democratitzi en el futur més enllà de l'àmbit dels grans gegants tecnològics.
 • L'accés sense restriccions al coneixement i les habilitats ha d'estar recolzat per un fort enfocament en la data governance i les pràctiques responsables de IA.

En definitiva, la IA Generativa i democratitzada (amb accés generalitzat) té la capacitat de transformar la forma en què les empreses treballen en un futur molt pròxim. La intel·ligència artificial generalitzada fomenta la democratització de la informació i les competències en un ampli conjunt de rols i funcions empresarials, ja que els usuaris poden accedir a enormes fonts d'informació, tant internes com externes, a través d'interfícies conversacionals en llenguatge natural.

IA Generativa democratitzada: Per on començar? 

És important implementar la IA Generativa amb precaució, estudiant els seus casos d'ús dins de l'empresa, contemplant tant la seva viabilitat tècnica com el valor empresarial tangible que el seu ús generalitzat suposaria.

Les organitzacions estan partint d'un enfocament de gestió del canvi que dona prioritat a la formació i al benestar dels empleats, dotant-los dels coneixements necessaris per a utilitzar les eines de IA generativa amb seguretat i confiança, i assegurant-los al mateix temps que aquestes eines els ajudaran a automatitzar les tasques rutinàries.

 

9. Talent augmentat i connectat

El talent augmentat i connectat es posiciona com una estratègia per a optimitzar el valor aportat pel personal humà mitjançant l'establiment d'un teixit connectiu que optimitzi l'ús de la tecnologia intel·ligent, l'anàlisi del personal i l'augment de les competències per a accelerar i ampliar la creació de talent.

 • Predicció: El 2027, el 25% dels CIO utilitzaran iniciatives de personal connectat augmentat per a reduir el temps d'adquisició de competències en un 50% per als llocs clau.

Talent augmentat i connectat: Per quina tendència?

Aquesta estratègia accelera les noves competències (digitals) necessàries per al treball en tots els tipus d'ocupació. Les eines digitals redueixen el temps d'adquisició de competències per a les noves contractacions.

Una estratègia de talent augmentat i connectat augmenta la productivitat dels treballadors gràcies als avanços en automatització i en IA. No obstant això, aquestes innovacions requereixen que els treballadors siguin cada vegada més capaços de gestionar qüestions complexes.

Talent augmentat i connectat: Per on començar?

Les empreses han de donar prioritat a l'adquisició de competències del seu personal. Així mateix, es Gartner recomana dissenyar millors experiències per als empleats mitjançant l'ús de la tecnologia intel·ligent.

 

10. Clients màquina

Los clientes máquina son actores ecnómicos no humanos que adquieren bienes y servicios a cambio de un pago

 • Predicción: En 2028, los clientes máquina dejarán obsoletos al 20% de los escaparates digitales en los que intervienen humanos.

Clientes máquina: ¿Por qué son tendencia?

Per primera vegada en la història de la humanitat, les empreses podran crear els seus propis clients.

Segons Gartner, el 2028, existiran 15.000 milions de productes connectats amb el potencial de comportar-se com a clients, als quals seguiran milers de milions més en els pròxims anys. Aquests nous "clients màquina" tindran un impacte en bilions de dòlars en compres al voltant de 2030 i acabaran sent més importants que l'arribada del comerç digital.

Clients màquina: Per on començar?

La consultora estatunidenca, Gartner, recomana la creació d'un equip de recerca de clients màquina amb representants d'alt nivell estratègic per a explorar les oportunitats de negoci d'aquests nous actors digitals.

Així mateix, és fonamental començar a valorar el disseny de les fonts de dades i la plataforma API necessàries per a atendre els clients automàtics que no deuen o no volen utilitzar el seu aparador digital llegible per humans.

 

Pròxims passos: Decisions tecnològiques a considerar en els pròxims 3 anys

En conclusió, l'horitzó empresarial del 2024 es presenta com un emocionant camp d'oportunitats on la presa de decisions d'inversió per part dels CEOs estarà intrínsecament lligada a la identificació i adopció de les tecnologies en tendència.

La capacitat d'anticipar l'impacte significatiu d'aquestes innovacions en la consecució d'objectius corporatius i l'agilitat per a implementar-les s'erigeixen com a pilars fonamentals en el procés decisional. La visió estratègica dels líders empresarials es veurà desafiada i enriquida en considerar escenaris ficticis que il·lustrin l'aplicació efectiva d'aquestes tecnologies en la cerca de resultats empresarials específics.

En aquest dinàmic panorama, la sinergia entre visió estratègica i adopció tecnològica s'erigeix com la clau per a l'èxit, marcant el ritme d'una era on la innovació i la presa de decisions convergeixen per a impulsar el creixement empresarial.

Publicat per Núria Emilio