Les empreses estan apostant per migrar part o totes les seves càrregues de treball al núvol. Descobreix les 10 tendències en migració cloud per 2023.

Microsoft acaba de publicar una investigació sobre les claus de la modernització i la migració al núvol per 2023. Repassem les 10 principals tendències destacades en l'informe i reflexionem sobre els motius pels quals la migració al cloud pot augmentar la rendibilitat de les empreses.

tendencias en migración cloud por parte de las empresas para 2023

Cada vegada són més les empreses que estan apostant per migrar part de la seva infraestructura o processos al núvol. Els entorns i serveis cloud ofereixen una sèrie d'avantatges respecte als serveis o entorns on-premise. Aquests beneficis estan seduint a moltes corporacions i multiplicant la inversió en entorns cloud. No obstant això, abans d'invertir en entorns cloud, les empreses han de tenir en compte els 5 errors econòmics que la majoria de companyies cometen a l'hora d'invertir en infraestructura cloud.

L'aposta de les empreses pel núvol no és fortuïta. Els entorns cloud proporcionen una escalabilitat, una flexibilitat, unes possibilitats d'integració, d'interoperabilitat, de seguretat i un estalvi de costos a llarg termini amb els quals la infraestructura on-premise no pot competir.

Les empreses que es passen al núvol augmenten la seva competitivitat gràcies a beneficis com la reducció de costos en temps i personal, una millor integració de les tecnologies d'informació, un control més efectiu de les dades i aplicacions, així com millors opcions de seguretat de dades que poden resultar decisives en cas de desastre.

Segons el nou informe de Microsoft relatiu a la modernització de les empreses i a la migració cloud durant 2023, la pandèmia provocada pel COVID-19 va incrementar significativament la quantitat de companyies que van decidir migrar part de les seves càrregues de treball al núvol.  Ara, aquestes empreses estan modernitzant les seves càrregues de treball per a millorar l'escalabilitat, la continuïtat del negoci i per a optimitzar els costos.

Segons Microsoft, és en etapes d'incertesa econòmica quan les organitzacions solen apostar per la migració al núvol.

Les empreses decideixen invertir en entorns cloud per a:

 • Reduir costos
 • Impulsar l'augment dels ingressos
 • Modernitzar-se i digitalitzar-se
 • Estar més preparades de cara al futur

No obstant això, la migració i modernització dels entorns cloud també planteja desafiaments. Els principals obstacles als quals s'enfronten les organitzacions a l'hora de traslladar part de les seves assets al núvol són:

 • La complexitat de les integracions cloud-cloud
 • Dificultat a l'hora de refactoritzar aplicacions
 • Complicacions a l'hora d'integrar entorns cloud amb sistemes back-end heretats

D'altra banda, si bé la majoria de les organitzacions aposten pels entorns cloud amb la intenció de reduir costos; la veritat és que una mala gestió dels actius i càrregues de treball emmagatzemades en el núvol poden acabar provocant sobrecostos:

HubSpot Video

A continuació, repassem les 10 tendències de migració al núvol per a 2023 més destacades de l'última recerca de Microsoft.

A més, pots descarregar-te l'informe íntegre de Microsoft aquí:

Les 10 tendències en migració cloud clau per a 2023
1. Més de la meitat de les empreses es traslladaran o ampliaran els seus recursos cloud en els pròxims 3 anys

Segons el nou informe de Microsoft, en 2023 el 62% de les organitzacions ja compten amb una estratègia de modernització o de migració al núvol.

D'entre aquestes: 

 • El 27% tenen una estratègia de modernització i migració.
 • El 20% només tenen una estratègia migració.
 • El 14% només tenen una estratègia de modernització.
2. Quins motius porten a les empreses al núvol?

Segons l'informe, les empreses decideixen migrar part o la totalitat dels seus processos i càrregues de treball al núvol per 3 raons:

 • Habilitar la intel·ligència artificial, el machine learning, el IoT i el edge computing
 • Millorar la seva capacitat de recuperació després d'un desastre
 • Poder gaudir de les capacitats dels millors serveis disponibles
3. Migracions més amplies

Els plans de migració al núvol de les empreses estan començant a incloure tasques secundàries i avançades impulsades per la intel·ligència artificial i el machine learning, la virtualització i l'administració de sistemes.

Més enllà de l'entorn, les organitzacions estan començant a adoptar eines i tecnologies que els permeten migrar més operacions al núvol per a optimitzar l'eficiència dels seus processos.

4. Cada vegada més empreses aposten per una estratègia "only cloud"

A més de les empreses que traslladen part dels seus processos i càrregues de treball al cloud, també està augmentant el nombre de corporacions que aposten per migrar la totalitat de les seves aplicacions, processos i càrregues de treball al núvol.

Segons Microsoft, el 2023 el 61% de les empreses amb una estratègia de modernització i migració cloud tenen previst implementar un enfocament "només cloud" en els pròxims 3 anys. D'aquestes, el 23% ja tenen totes o pràcticament totes les seves càrregues de treball i apps en el núvol en aquests moments.

5. Núvols híbrids i multicloud

En els últims anys, la tecnologia cloud ha evolucionat, proporcionant noves possibilitats i formats a les companyies. Entre elles, destaquen els núvols híbrids i els entorns multicloud

Els avantatges dels entorns híbrids i multinúvol són clares: major flexibilitat, agilitat i adaptació als objectius de negoci. A més, les corporacions poden aprofitar aquests entorns per a desplegar núvols complementaris que els ajudin a aconseguir metes específiques.

Segons una enquesta que va llançar Microsoft en 2022, el 86% dels líders empresarials tenen previst augmentar la inversió en entorns híbrids o multicloud en els pròxims anys. A més, el 95% d'aquests afirmen que aquest tipus d'entorns ja els han ajudat a impulsar l'èxit de les seves empreses.

6. El 82% de les organitzacions afirmen que la migració al núvol impulsa la transformació digital

La gran majoria d'empreses opinen que els seus esforços de migració i modernització els ajudaran a avançar cap a la transformació digital i cap a una major protecció dels seus actius.

Segons els líders empresarials, els 3 grans avantatges de la migració cloud són:

1. Escalabilitat

2. Seguretat i data compliance

3. Millora de la continuïtat del negoci i recuperació davant desastres

7. També augmenta el núvol públic

La recerca de Microsoft preveu un creixement important del núvol públic i de la seva adopció per part de les empreses. 

Segons els resultats de l'informe, la quantitat d'empreses que han traslladat més de la meitat de les seves càrregues de treball al núvol públic creixerà un 74% el 2023, en comparació els 18 mesos anteriors.

 • En els últims 18 mesos, el 27% de les companyies han migrat més de la meitat de les seves càrregues de treball al núvol públic.
 • Es preveu que en els pròxims 18 mesos el 47% de les companyies hauran traslladat més de la meitat de les seves càrregues de treball al núvol públic.
 8. La majoria de càrregues de treball previstes a migrar no són de caràcter crític

Companyies de tot el món planegen traslladar un conjunt divers de càrregues de treball a l'entorn cloud durant l'any vinent. No obstant això, la gran majoria d'aquestes càrregues de treball no són de nivell crític.

 • El 64% de les càrregues de treball que es migraran en els pròxims 18 mesos no són de nivell crític
 • Sol el 36% són considerades crítiques

Segons Microsoft, fins ara, la majoria de càrregues de treball migrades al núvol estan vinculades a:

 • Xarxa i seguretat d'IT
 • Correu electrònic, col·laboració, equips de treball i productivitat
 • Processos de desenvolupament d'aplicacions (DevOps)

No obstant això, en l'any vinent, les 3 principals càrregues de treball estaran relacionades amb:

 • Anàlisi de dades, anàlisis avançades i business intelligence
 • Virtualització de servidors (VM)
 • Administració i orquestració de sistemes
9. La majoria de les organitzacions amb una estratègia de migració i modernització prefereixen ser autosuficients

El  70% de les empreses que implementen una estratègia de migració i modernització afirmen que prefereixen ser autosuficients mitjançant eines self-service i secundant-se en la documentació disponible que proporcionen els proveïdors en el núvol.

10. La inversió on-premise no decaurà

Malgrat el creixement de la inversió en entorns cloud, no es preveu que la inversió en infraestructura on-premise disminueixi en un futur pròxim.

Com ja hem vist, la majoria d'empreses migren part de les seves càrregues de treball al núvol, construint un entorn corporatiu mixt que combina les capacitats de tots dos entorns.

Segons l'estudi de Microsoft, les indústries de la salut, de retail i e-commerce i de manufacturing són les que faran majors inversions en on-premise en els propers 3 anys.

Amb ganes de més?

En aquest article hem resumit les 10 tendències en migració cloud més rellevants del pròxim any. No obstant això, pots ampliar el research i descobrir més insights amb l'informe de Microsoft. 

Descarrega't l'informe íntegre publicat per Microsoft aquí:

Publicat per Núria Emilio