Les eines que faciliten i automatitzen l'aplicació de mesures de data governance es posicionen com a tecnologies clau per a la presa de decisions.

La transformació tecnològica de les empreses ha comportat la necessitat d'implementar estratègies de data governance. Les eines de business intelligence i el seu ús  adequat són vitals per a una gestió adequada de la informació i per a la presa de decisions estratègiques.

herramientas-de-data-governance

A mesura que la quantitat d'informació i de dades que acumula una empresa es multiplica, la seva gestió es complica i les polítiques i mesures de data governance guanyen rellevància.

En aquests moments, la governança de dades o data governance és un requisit fonamental per a qualsevol corporació. La correcta gestió dels actius de dades influeix en la seva qualitat. En aquest sentit, per a garantir la data quality necessitem polítiques de data governance.

Què és data governance?

El concepte data governance (o governança de dades) fa referència a la capacitat de les empreses de gestionar de manera adequada la informació i les dades que posseeixen. Implica, per tant, l'anàlisi de dades i el seu control.

La finalitat d'una estratègia de governança de dades és aconseguir que les dades es converteixin en informació útil. Aquestes dades han de servir per a prendre adequadament decisions basades en dades o data-driven decisions. Són, en definitiva, decisions que s'adopten després de processar les dades, d'analitzar-les i de transformar-les en informació i insights mitjançant el reporting i la visualització de dades.

Per què és important?

No comptar amb una correcta estratègia de governança de dades és un desavantatge respecte a la competència. Avui en dia, implementar un bon pla de control de dades és vital per a reduir els costos, augmentar els beneficis i explotar de manera correcta tota la informació que tens al teu abast mitjançant data driven decisions.

Avantatges de la governança de dades per a una empresa

La falta de coneixements en SQL o la incapacitat per a dur a terme una correcta anàlisi de dades, pot convertir la informació en inservible. És aquí on intervé la governança de dades, que aporta una sèrie d'avantatges respecte al tractament d'aquests recursos:

 • Augmenta la data quality en convertir les dades en informació de valor, que pot ser utilitzada pels diferents departaments de l'empresa.
 • Ajuda a implementar una gestió eficient de les dades mitjançant la seva curació.
 • Augmenta la productivitat dels treballadors, destinant els recursos de manera adequada a aquelles tasques en les quals són més necessaris.
 • Permet interconnectar la informació i prendre decisions basades en data science i big data (data driven decisions). Aquest tipus de decisions són més segures i impliquen menys riscos.
 • Ofereix la possibilitat de conèixer tota la informació relativa a la vida útil de la dada: qui l'ha produïda, d'on prové, per a què s'ha utilitzat, i en quin moment s'ha rebutjat.
 • Redueix la incertesa i el risc a través del reporting o obtenció de la informació, dos factors especialment importants en determinats sectors econòmics. Augmenta, per tant, la fiabilitat dels actius de dades.
Com implementar mesures de data governance en la teva empresa?

No existeix un únic camí a l'hora d'implementar mesures per a la correcta gestió de la informació i l'anàlisi de dades, encara que sí que és possible tenir en compte una sèrie de passos, de caràcter més genèric, a l'hora d'incorporar eines de data governance:

 • Anàlisi prèvia: per a conèixer en quin grau de transformació digital es troba la teva companyia, així com les dades que ja posseeix.
 • Identificació interna: convé saber qui són els treballadors encarregats de manejar les dades, quins coneixements tenen sobre l'anàlisi de dades, el llenguatge SQL, o la recopilació de les dades mitjançant queries, i com es gestiona la informació.
 • Implementació d'eines de data governance: han de ser concordes a la finalitat per a la qual processaràs les dades, i a les eines, programari o solucions disponibles.
5 eines de data governance útils per a empreses

A mesura que les empreses s'han habituat a treballar amb dades, estan desenvolupant una cultura data-driven i aprofitant el valor de l'anàlisi de dades, la inversió en eines de data governance es fa imprescindible.

1. Azure Pureview

És una de les eines de data governance per excel·lència de Microsoft. Amb Azure Pureview pots dur a terme processos de detecció i anàlisi de dades completament automatitzats, així com classificar les dades per categories. A més, inclou funcionalitats d'accés a dades externes, i sistemes especialment dissenyats per a controlar la vida útil de la informació (llinatge de la dada).

Amb Purview, els usuaris poden descobrir i documentar les dades en els seus sistemes, automatitzar la classificació de les dades segons polítiques predefinides, i establir controls d'accés i compliment per a protegir les dades sensibles. També s'integra amb altres eines de Microsoft, com Azure Data Factory i Power BI, per a brindar una experiència d'usuari coherent per a la gestió de dades en tota l'organització.

2. Talend

Talend és una plataforma d'integració de dades que proporciona una varietat d'eines per a ajudar en la governança de les dades, incloent-hi la neteja de dades, la transformació de dades i la qualitat de dades. També permet la creació de regles i polítiques per a gestionar les dades, així com la generació d'informes per al seguiment i l'auditoria de les dades. A més, ofereix característiques de seguretat de dades per a complir amb els estàndards de privacitat de dades.

En resum, Talend ajuda a organitzacions a gestionar i a protegir les seves dades de manera eficient i complir amb els requisits de governança de dades.

3. Cloudera Enterprise

Cloudera Enterprise és una plataforma de Big Data i data analytics que integra múltiples processos de data governance. Entre les funcions que ofereix per a la gestió de la governança de les dades s'inclouen:

 • Cloudera Navigator: és una eina de governança de dades que permet a les organitzacions descobrir, comprendre i rastrejar l'ús de les seves dades al llarg del temps.
 • Cloudera DataLineage: és una eina que permet a les organitzacions rastrejar i comprendre com les dades es mouen, es transformen i s'utilitzen a través dels seus sistemes i aplicacions.
 • Cloudera Data Governance Suite: és un conjunt d'eines de governança de dades que inclou Cloudera Navigator i Cloudera DataLineage, així com altres funcions addicionals per a la gestió de metadades, la qualitat de dades i la seguretat de les dades.

A més, Cloudera Enterprise ofereix característiques de seguretat per a protegir les dades i complir amb els estàndards de privacitat de dades. També és escalable i s'integra amb altres eines i tecnologies com Hadoop, Apatxe Spark, Apatxe Kafka, etc.

En resum, Cloudera Enterprise és una solució completa per l'administració de les dades que ajuda organitzacions a mantenir el control i la visibilitat de les seves dades i a complir amb els requisits de governança de dades.

4. Xplenty

Xplenty ofereix una varietat de solucions de data governance per a ajudar les empreses a administrar i monitorar les seves dades. Aquestes solucions inclouen administració de dades, auditoria de dades, supervisió de dades, governança de dades, seguretat de dades i eines d'integració de dades.

Aquestes eines permeten a les empreses identificar, comprendre i controlar les dades per a millorar la qualitat de les dades, complir amb els requisits de compliment regulador i garantir la integritat de les dades.

A més, Xplenty també ofereix la capacitat d'administrar i monitorar les dades en temps real, per a permetre a les empreses respondre als canvis en les dades amb rapidesa.

5. Eines de data governance per a Power BI

En l'actualitat, Power BI és la plataforma de business intelligence més poderosa de Microsoft; a més de ser la plataforma d'analítica i BI líder del mercat segons l'últim Quadrant Màgic de Gartner. Mitjançant aquesta solució, Microsoft permet als seus usuaris un accés integral a les dades externes i interns de l'empresa. A més, genera informes reporting globals que són utilitzats per a implementar estratègies de negoci i prendre decisions estratègiques.

Tot i les funcionalitats que ofereix Microsoft Power BI, la veritat és que és possible obtenir un major rendiment gràcies a alguns softwares d'optimització:

 • Power BI Viewer: Aquesta solució et permet visualitzar de manera conjunta tots els gràfics generats per Microsoft Power BI. També pots compartir-los amb usuaris aliens al programa. A més, Power BI Viewer compta amb la possibilitat d'augmentar la seguretat en la transmissió de la informació, gràcies a la seva capacitat de gestió de permisos.

Descobreix PBI Viewer

 • Power BI Analytics: Amb Power BI Analytics és possible conèixer l'historial de l'activitat, superant el límit d'un mes que ofereix el programa de Microsoft per defecte. A més, la informació obtinguda de l'historial es pot comparar amb la informació de llicències. Amb això, pots optimitzar l'ús de Power BI en la teva companyia, aprofitar millor els teus recursos i, en última instància, estalviar diners.

Power BI Analytics

 • Power BI Data CatalogÉs una solució especialment important si els teus treballadors no compten amb la formació suficient o no estan habituats a treballar amb dades. Power BI Data Catalog et permet complementar els datasets amb descripcions funcionals i de negoci.

Power BI Data Catalog

Conclusió

Les empreses necessiten polítiques de data governance per a garantir que les dades siguin segures, s'administrin de manera responsable i s'utilitzin de manera eficient. A més, estableixen un marc per a regular l'ús de les dades, la qual cosa redueix el risc de violació de dades i protegeix la privacitat dels usuaris.

Les eines de data governance esmentades en aquest article poden ajudar les organitzacions a agilitzar i automatitzar l'administració de les seves dades de manera eficient i segura. Això inclou l'administració de metadades, la gestió d'accés a les dades, l'auditoria de les dades, l'administració de la qualitat de les dades i la gestió de la conformitat. Aquestes eines també poden ajudar a millorar la presa de decisions en proporcionar informació sobre l'ús de les dades i la forma en què s'ha recopilat.

Publicat per Núria Emilio