Què és un insight i per a què és fonamental per a una empresa? Explorem com podem transformar les nostres dades en insights de negoci.

La generació d'insights és essencial perquè les empreses prenguin decisions informades basades en coneixement. Avui en dia, la presa de millors decisions de negoci depèn de la transformació de dades en insights.

como-transformar-datos-en-insights-empresa

En aquests moments la recopilació de dades resulta essencial per a qualsevol empresa. Les dades són la matèria primera que permeten a les empreses prendre decisions informades. No obstant això, les dades no són informació i, per si sols, no constitueixen coneixement.

Les dades són la matèria primera a través de la qual obtenim informació i, mitjançant anàlisi de dades —entre altres disciplines— generem insights.

diferencia entre datos, información y conocimiento

Tot i que avui en dia les empreses tenen accés i generen més dades que mai abans en la història, el 62,2% de les empreses segueixen sense ser data-driven o, cosa que és el mateix, són incapaces d'aprofitar el valor de les dades per a optimitzar els seus processos i prendre millors decisions.

Com és possible que les organitzacions tinguin accés a més dades dels que necessiten, però siguin incapaces d'aprofitar-los?

Massa empreses es focalitzen més en la recol·lecció massiva de dades que en la generació de coneixement. Per a poder ser accionables i impulsar canvis reformadors, les dades han de ser transformats en insights. D'altra banda, les companyies han d'implementar una cultura data-driven per a generar coneixement i disposar de les rutines i recursos necessaris per a transformar aquest coneixement en millors decisions i oportunitats de negoci. 

Què és un insight?

En anglès, 'insight' significa coneixement, enteniment, descobriment o percepció.

En el món empresarial i de la business intelligence, el terme insight s'utilitza per a referenciar el coneixement i els descobriments generats a partir de l'explotació de les dades. És a dir, un insight és coneixement generat a partir de les dades, si bé una dada no és un insight. L'obtenció de insights depèn del processament de dades que, a la vegada, implica diverses disciplines i/o processos: ETL, integració de dades, data governane, data qualityreporting, etc.

HubSpot Video

 

De la dada al insight: com pot una empresa generar insights?

Com ja hem avançat, qualsevol dada o descobriment no és un insight. Per a ser considerat 'insight', el descobriment o coneixement ha d'aportar valor i ser útil per a millorar algun aspecte de l'activitat empresarial.

Les empreses generen insights quan transformen les seves dades en informació de valor queles ajuda a entendre què està passant, per què i com es pot solucionar o millorar. Els insights poden provenir tant de les dades internes com de fonts externes a l'organització. Depenen de l'analítica i la recerca i, en el cas de les empreses, han d'estar adequadament vinculats a l'estratègia empresarial, als objectius de negoci i als indicadors de rendiment o KPI.

Perquè una dada o descobriment sigui considerat insight, ha de complir amb els següents requeriments:  

 • Ha de ser accionable
 • Ha de conduir a prendre una decisió
 • Ha de ser útil per a millorar o crear alguna cosa
 • Ha de ser la clau per a resoldre un problema

En definitiva, un insight és resultat de la transformació de les dades en una mena de coneixement accionable que ajuda les companyies a entendre la seva activitat i a definir plans estratègics i d'acció.

Com transformar dades en insights?

Com ja hem repetit, les dades per si sols manquen de valor. Es tracta d'informació descontextualizada que no pot ser llegida ni explotada. 

Perquè les dades constitueixin informació han de passar per diversos processos que permeten la ingesta de dades en brut i la seva transformació en insights. Aquest procés abasta des de la localització de les dades fins a la seva anàlisi i posterior transformació en informes i quadres de comandament analítics. La visualització de dades resulta fonamental perquè els usuaris puguin llegir i entendre les dades, fer descobriments i generar insights.

Per què les empresas utilitzen els insights?

En ser coneixement o descobriments de valor i accionables, els insights són útils per a qualsevol procés o rutina empresarial. Més que útils, són essencials.

No obstant això, els usos més habituals dels business insights són la presa de decisions basades en dades (data-driven decisions), així com la seva aplicació en l'àmbit del màrqueting. El del màrqueting és un dels sectors d'activitat empresarial més habituat quant a generació i aprofitament de insights, anomenats màrqueting insights.

Més enllà del màrqueting, les empreses utilitzen els insights de negoci per a:

 • Prendre millors decisions
 • Detectar les tendències del mercat
 • Analitzar el comportament de la competència
 • Obrir-se a nous mercats
 • Llançar nous productes o serveis
 • Conèixer millor als seus clients
 • Posar en marxa estratègies d'innovació
 • Optimitzar processos i rutines
 • Generar majors beneficis
 • Augmentar les vendes
 • Prevenir possibles incidències o anomalies
 • Adaptar-se al canvi

Aquests són només alguns dels procediments estratègics per als quals les empreses necessiten insights. No obstant això, avui dia la transformació de les dades en insights és imprescindible per a qualsevol companyia i, avui dia, el valor dels business insights ja es compara amb el del petroli. 

Publicat per Núria Emilio