Cada vegada més empreses traslladen la seva comptabilitat al núvol. Descobreix per què a través dels 10 grans avantatges de la comptabilitat cloud.

Una comptabilitat ben feta és una prioritat per a qualsevol empresa. La preparació, el seguiment i el control de les partides comptables és fonamental per a garantir la bona salut financera d'un negoci. Cada vegada més companyies estan traslladant la seva comptabilitat al núvol. T'expliquem per què i quins avantatges suposa.

ventajas-trasladar-contabilidad-facturación-a-la-nube

Ja fa molts anys que les empreses no gestionen la seva activitat econòmica i la seva comptabilitat de manera manual a través de llibres de registre. Avui en dia, la gran majoria de companyies duen a terme els seus exercicis financers a través de softwares de comptabilitat i facturació que agilitzen moltíssim un procés prèviament tediós, llarg i poc fiable.

La tecnologia ha suposat un gran avantatge per al món de les finances i la comptabilitat empresarial. A més d'escurçar el temps del procés, els softwares de comptabilitat moderns eviten els errors humans que, en aquest cas, poden tenir conseqüències nefastes per al negoci. 

Et dediques a la comptabilitat o estàs al càrrec del departament financer de la teva empresa? No et perdis la nostra guia exclusiva per a CFOs sobre analítica financera: "CFO: El director financer del futur."

Descarrega la guia

Anys enrere, la majoria de companyies apostaven pel model on-premise, considerat més segur i fàcil de controlar. No obstant això, la tecnologia cloud ha evolucionat molt, ara més segura, productiva i fàcil de gestionar que anys enrere.

Sens dubte, l'estalvi en l'adquisició i el manteniment, així com del procés d'integració i supervisió, estan entre els grans avantatges de la infraestructura cloud. Bàsicament, l'entorn cloud permet a les empreses adquirir un software i pagar únicament pel seu ús, sense haver de fer grans inversions inicials. Totes les qüestions vinculades al manteniment i la seguretat de l'eina s'externalitzen. 

És per aquesta raó que cada vegada són més les organitzacions que estan migrant la seva comptabilitat al núvol, a més de proporcionar una major flexibilitat i escalabilitat.

A continuació llistem els beneficis que s'obtenen després de traslladar la comptabilitat a l'entorn cloud.

Els 10 grans avantatges de traslladar la teva comptabilitat al núvol
1. Una implementació fàcil i ràpida

La infraestructura heretada requereix d'un procés d'instal·lació, implementació i adaptació bastant llarg i tediós, a més de car. En el núvol, en canvi, els temps d'instal·lació són molt més ràpids i requereixen d'inversions inicials menors. D'altra banda, un dels grans problemes de les tecnologies i infraestructura on-premise és la seva poca flexibilitat en quant a interoperabilitat. És possible que un programari de comptabilitat on-premise no sigui compatible amb la resta de plataformes heretades de les que disposem. Encara més habitual és que, amb el temps, vulguem actualitzar o renovar el nostre programari. En el cas de la infraestructura on-premise, aquests canvis poden obligar-nos a haver de canviar altres de les nostres eines disponibles a causa de problemes de compatibilitat i d'integració

El núvol soluciona tots aquests problemesagilitzant el procés d'adquisició i implementació del software.

2. Una comptabilitat més segura

Com ja hem esmentat, avui els sistemes de seguretat dels serveis cloud compleixen amb totes les garanties de seguretat de dades. A més, tenir la informació financera al núvol, on es realitzen còpies de seguretat de manera recurrent, evita la pèrdua d'informació crítica en cas que els servidors locals fallin.

3. Una comptabilitat de fàcil accés

Els softwares de comptabilitat i facturació cloud permeten a les empreses poder accedir a les seves dades financeres des de qualsevol lloc i des de qualsevol dispositi. La infraestructura on-premise, en canvi, limita l'accés a la informació a un únic entorn, dificultant la gestió comptable en remot o des de fora de l'empresa.

4. Una comptabilitat lliure d'errors

Un altre dels grans avantatges dels softwares de comptabilitat i facturació cloud és que contenen sistemes de control que redueixen la taxa d'errors humans. Tots cometem errors i en l'àrea de la comptabilitat, els errors són fàcils de cometre, però les seves conseqüències poden ser molt greus. No obstant això, els softwares en el núvol faciliten que els comptables s'adonin de l'error i puguin corregir-lo abans que sigui massa tard.

5. Major rapidesa

La gran majoria de softwares i eines de comptabilitat incorporen opcions d'automatització. Per exemple, poden transformar els teus comptes en informes financers de manera automàtica. D'altra banda, molts softwares inclouen l'opció de generar workflows que agilitzen el treball i automatitzen part de les tasques dels comptables.

6. Actualitzacions automàtiques

L'actualització d'un software on-premise és un procés altament costós a nivell de temps i de feina. A més, implica la intervenció de diverses persones a causa de les possibilitats de personalització del software i de les preferències i necessitats personals dels diferents treballadors. No obstant això, en el núvol, el software s'actualitza de manera automàtica i periòdica, de manera que les companyies que aposten per l'entorn cloud s'asseguren que sempre compten amb l'última versió del seu programari de comptabilitat i facturació.

7. Facilita el treball col·laboratiu

L'entorn cloud afavoreix el treball en equip, permetent que diversos membres de l'equip treballin en els mateixos processos o projectes en el mateix moment. A més, alguns softwares cloud integren espais de comunicació i col·laboració en els quals els responsables de la comptabilitat poden compartir els seus processos, workflows i comunicar-se de manera fluida.

8. Visualització dels teus comptes

Migrar la teva comptabilitat al núvol et permetrà aprofitar els recursos tecnològics i de reporting de l'entorn cloud per a transformar les teves dades financeres i els teus comptes mensuals en informes visualment atractius i amb indicadors de rendiment i KPIs actualitzats en temps real. A més, els informes estaran disponibles en qualsevol dispositiu i podràs consultar-los tant des del teu ordinador com d'un dispositiu mòbil.

9. Cost inferior i estalvi a llarg termini

Els softwares on-premise no sols solen tenir un cost d'adquisició superior al d'un programari cloud, sinó que a més comporten molts costos associats, tant a curt com a llarg termini. A curt termini, al cost d'adquisició li hem de sumar el cost de les llicències, així com la contractació d'experts per a la instal·lació i integració del programari en l'entorn corporatiu. A llarg termini, el manteniment dels softwares on-premise és la principal raó per la qual és molt més rendible apostar pel núvol. El manteniment d'aquesta mena de softwares comporta sobrecostos importants que, en el núvol, simplement no existeixen.

En definitiva, l'entorn cloud sol acabar sent més econòmic que l'opció on-premise, especialment tenint en compte que és més flexible a l'hora de proporcionar recursos que fomentin l'estalvi i la prevenció davant sobrecostos.

HubSpot Video
10. Una única visió de la veritat

La integració de sistemes és una altra dels grans avantatges del núvol. La migració de les teves dades financeres i comptes a l'entorn cloud t'oferirà majors opcions d'integració amb altres eines, així com l'actualització simultània de les dades en totes elles. Bàsicament, l'entorn cloud és molt més eficaç a l'hora d'oferir una única visió de la veritat en tots els softwares, eines i dispositius.

Abans de marxar...

Si t'interessa el món de la comptabilitat i les finances, no dubtis en descarregar-te el nostre llibre electrònic gratuït "CFO: El director financer del futur." Hi trobaràs les claus per a transformar les teves dades financeres en informes dinàmics i interactius que susciten l'arribada a conclusions i la presa de millors decisions financeres.

Descarrega la guia

Publicat per Núria Emilio