Victor Rocabert, CCO de Bismart, comparteix amb Indicators & Dimensions Definition Tool conceptes bàsics sobre indicadors i dimensions en self service BI.

El passat dijous 21 de maig el nostre CCO, Víctor Rocabert, va realitzar un webinar en el qual va oferir una formació sobre indicadors i dimensions per treballar en self-service BI.

Podeu visualitzar la gravació de la sessió aquí:

 

Durant el webinar, el Víctor va explicar, en primer lloc, la diferència entre quadres de comandament i self-service BI. El primer es refereix als quadres de comandament realitzats pel departament funcional, que tendeixen a ser fixes, i el segon a l'entorn implementat en una organització que permet que cada usuari elabori els seus propis reports en funció de les seves necessitats. Encara que són formes diferents de treballar el BI, la tendència més recent és que siguin complementàries, és a dir, que s'implanti un entorn de quadre de comandament que permeti que els usuaris avançats o seleccionats puguin comptar amb eines self-service per elaborar els seus propis informes.

A continuació, es van explicar conceptes bàsics de business intelligence i els conceptes de mesura, indicador i dimensió. El Víctor va explicar amb exemples il·lustratius el valor de l'anàlisi de dades a través de mètriques que mostren què ha passat i dimensions que expliquen per què ha passat. 

Tot això es tradueix en un model de dades que ens permet discernir què volem saber i per què ho volem analitzar (per exemple, vendes per producte, subsidiaria, temps, etc.). 

El Víctor fa posar èmfasi en el fet que s'ha de pensar en quins seran els usuaris finals de l'eina per garantir el seu èxit i ús. Per això és molt important desenvolupar una metodologia de treball adequada i comptar amb una eina que permeti dur-la a terme. Tot i això, el més important és oferir acompanyament als usuaris.

A Bismart hem desenvolupat una eina amb aquesta finalitat anomenada Indicators & Dimensions Definition Tool, que permet disposar d'un entorn on es poden documentar en la fase de definició els indicadors i dimensions. A més a més, compta amb un Bus Matrix que ens permet saber per quina dimensió podem analitzar cada indicador o a quins indicadors aplica cada dimensió.

Aquesta eina ens acompanya en el procés de definició i a la vegada és una eina de documentació i consulta. Compta amb una secció que fa de diccionari, així com amb una fitxa d'indicadors on podem consultar tots els atributs que defineixen l'indicador. En aquest apartat, poden filtrar-se els indicadors de forma que es pot acotar la cerca segons l'àrea d'interès. L'eina també disposa d'una fitxa de dimensions on, una vegada més, podrem filtrar les dimensions segons l'àrea funcional i també veure les jerarquies que formen aquestes dimensions. A més a més, també podem veure des d'on s'obtenen les dades mostrades. Finalment, el Bus Matrix permet veure les capacitats d'anàlisi, és a dir, mostra per quina dimensió podem analitzar cada indicador i viceversa. Per exemple, podem veure que en l'àmbit de producte tenim els indicadors "success ratio", "number of sales orders" i "number of proposals".

Durant els últims minuts es va dur a terme una ronda de preguntes i dubtes dels assistents durant la qual el Víctor va clarificar que aquesta forma de treballar és possible per tota classe d'empreses, independentment de la seva grandària. També va recalcar la importància de la feina en equip a l'hora de treballar amb aquest tipus d'eines i, finalment, va explicar que l'eina no depèn d'un entorn BI concret, sinó que pot utilitzar-se amb el que ja estigui implementat en l'organització.

El pròxim dijous 28 de maig a les 17 h oferirem un nou webinar on s'explicarà la cartera de clients per poder dissenyar propostes de valor i prendre decisions estratègiques que s'adaptin a les necessitats i gustos dels nostres clients.

Publicat per Maria Gorini