Microsoft publica actualitzacions per a les seves aplicacions constantment. Repassem les novetats més interessants de l'actualització del juliol de 2019.

Microsoft llança actualitzacions per a les seves aplicacions constantment. Durant la Microsoft Business Application Summit, l'empresa va anunciar el llançament de certes novetats, que apareixen a l'actualització recent de Power BI que ofereix millores pel que fa a reporting, analytics, visualització i connectivitat de dades. A més, Microsoft posa a disposició dels usuaris algunes característiques clau i agregacions noves. T'expliquem quines són les novetats més interessants.

20190805_Novedades Power BI_CAT
Suport per a colors en la visualització de les dades en diagrames de dispersió quan es fa servir Play axis

Els diagrames de dispersió són molt útils per detectar qualsevol tipus de relació entre dues variables. A Power BI, aquests diagrames inclouen la característica Play axis, que permet animar el gràfic per mostrar el temps. Fins ara, en representar dades amb aquest tipus de gràfics era possible utilitzar diversos colors per facilitar la comprensió de les dades, però només en mode estàtic. Aquesta actualització permet afegir colors també a la versió animada.

Pel que fa a reporting, l'actualització també inclou millores generals de rendiment.

A l'apartat de visualització de dades, la nova actualització ofereix diverses novetats tant pel que fa als gràfics existents com als nous:

Comptadors per al visual Key influencers

El visual Key influencers permet detectar la relació entre causa i efecte a les nostres dades. Tot i això, encara que aquesta relació hi sigui i la gràfica ens la mostri de manera clara, les conseqüències d'aquesta relació no sempre tenen grans implicacions. És a dir, pot ser que detectem una conseqüència, però que realment no afecti a ningú, ni positivament ni negativament. Amb la nova addició dels comptadors per a Key influencers, és possible veure l'abast d'aquestes conseqüències.

El visual de PowerApps passa a estar certificat

Al Marketplace d'AppSource hi ha visuals personalitzats que estan certificats per Microsoft. Els visuals certificats són els que passen les proves de Microsoft per garantir que compleixen els requeriments de codi. Els visuals certificats ofereixen més opcions, com l'exportació a PowerPoint o la visualització en correus electrònics. PowerApps disposa d'un visual personalitzat que permet incloure la visualització de dades que ofereix Power BI a les aplicacions que permet crear i que ara està certificat per Microsoft.

Si vols més informació sobre PowerApps i les altres plataformes Power de Microsoft, pots llegir la nostra entrada Com poden ajudar-te PowerApps i PowerFlows a millorar el ROI de la teva empresa?

Visual InfoCard

Un dels nous visuals disponibles a Power BI és InfoCard. Aquest visual té moltes opcions de format avançades, com ara fonts de grans dimensions, marges personalitzats, suport per a imatge amb control de posició, suport per a fons, imatges i etiquetes de dades i categories.

Visual Sunburst de MAQ Software

Sunburst és un altre dels visuals que passen a estar disponibles a Power BI. Aquest visual és molt similar a una gràfica de dònut, però amb la diferència que Sunburst permet mostrar clarament les jerarquies que hi ha a les dades.

Aquest visual inclou característiques com ara arcs personalitzats, etiquetes i detalls de dades personalitzables, animacions zoom, entre d'altres.

Visual Flying Brick de Balcones Enterprises

Els gràfics de cascada són molt útils per veure la variació acumulativa amb la introducció de valors positius i negatius, però són bastant complexos de crear, perquè cal fer sèries amagades per aconseguir que les dades es mostrin com volem. Amb aquest nou visual és molt més fàcil desenvolupar aquest tipus de gràfics sense haver de dur a terme les tasques enfarfegadores que comporta crear-les en Excel.

La connectivitat de dades és l'apartat que presenta les novetats més interessants:

El connector d'Azure Cosmos DB ja està disponible per a tothom

El connector d'Azure Cosmos DB passa a estar disponible de manera general, després d'haver estat en fase beta durant un temps. Azure Cosmos DB és el servei de base de dades multimodel de Microsoft. Permet l'escalabilitat elàstica i independent de l'emmagatzematge i el rendiment en qualsevol regió d'Azure del món. Amb Cosmos DB és possible escalar de manera elàstica el rendiment i l'emmagatzematge i aprofitar un accés a les dades rapidíssim.

El connector permet dur a terme queries i importar dades dels contenidors de Cosmos DB a Power BI per crear i publicar informes. A més, ara el connector permet temps d'execució menors perquè suporta posar en segon pla queries d'SQL a Azure Cosmos DB.

Connector per a Dynamics 365 Customer Insights

A més del connector per a Azure Cosmos DB, Microsoft també llança el connector per a Dynamics 365 Customer Insights que permet unificar les dades de múltiples fonts de dades pre aconseguir una visió única dels clients, optimitzar-ne la relació i descobrir insights.

Publicat per Maria Gorini