Repassem les 10 novetats més importants de l'última actualització de Power BI. Descobreix les noves funcionalitats i com habilitar-les.

Repassem les 10 novetats més importants de l'última actualització de Power BI de març de 2022. Canvis en el panell de format, optimització de funcionalitats, millora de la usabilitat, nous visuals i molt més. Descobreix les noves possibilitats de Power BI i com habilitar-les!

les 10 novetats més importants de lúltima actualització de power bi

Power BI s'actualitza constantment amb noves funcionalitats i millores tècniques. Com a empresa partner Power BI de Microsoft, a Bismart procurem mantenir-nos al dia i informar-vos sobre les novetats més recents de la plataforma.

En aquesta ocasió repassem les 10 novetats de reporting més importants dels últims mesos.

Les 10 novetats més importants de l'última actualització de Power BI
1. El més nou: Millora del rendiment de la còpia de seguretat i la restauració de conjunts de dades

A l'agost de 2021 Microsoft va habilitar la disponibilitat general (GA) de la còpia de seguretat i de la restauració de grans conjunts de dades

Aquest mes Microsoft ha anunciat la millora del rendiment de totes dues operacions centrada en la velocitat. Ara les còpies de seguretat es completen fins a 22 vegades més ràpid i el temps requerit per a les operacions de restauració s'ha reduït més d'un 30%.

La nova possibilitat de fer còpies de seguretat i restaurar conjunts de dades més ràpid permetrà als usuaris minimitzar el temps d'inactivitat en situacions crítiques i accelerar les migracions basades en còpies de seguretat i restauració de conjunts de dades d'Azure Analysis Services (AAS) a Power BI.

2. Noves funcions de format per a dispositius mòbils

Power BI nuevo formato mobile

Font: Power BI

L'última actualització de Power BI s'ha centrat en el format i el disseny dels informes i quadres de comandament en dispositius mòbils. Ara, els usuaris podran formatejar els visuals directament des del disseny mòbil i els canvis realitzats només afectaran la vista optimitzada per a mobile.

Aquesta nova possibilitat millora l'experiència de creació de quadres de comandament i reports a Power  BI Mobile, optimitzant la visualització de dades i el storytelling en dispositius mòbils.

Ara com ara, aquesta actualització només està disponible en Preview. Per a activar-la, només has de seguir aquests passos: Arxiu > Opcions i configuració > Opcions > Funcions de vista prèvia > Modificar la configuració dels elements visuals per al disseny mòbil.

En Bismart som conscients del paper tan important que juguen el disseny i la visualització de dades  a Power BI, ja que democratitzen les dades i permeten als usuaris de negoci prendre millors decisions (data-driven decisions). A causa d'això, els nostres experts en reporting han creat un e-book instructiu sobre com crear temes a Power BI. Si t'interessa millorar el disseny dels teus informes, el pots descarregar a continuació:

Descarregar e-book

3. Sensitivity labels en herència descendent

sensitiviy label power bi marzo 2022

Font: Power BI

Microsoft facilita l'aplicació de sensitivity labels o etiquetes de sensibilitat a través de l'herència descendent. Els usuaris podran aplicar automàticament l'etiqueta de sensibilitat d'un informe o conjunt de dades en tots els dashboards i informes Power BI descendents.

A partir d'ara —aquesta funcionalitat ja està en disponibilitat general (GA)— quan apliques una sensitivity label a un conjunt de dades o informe Power BI, l'etiqueta es filtrarà i s'aplicarà també al contingut que es construeixi a partir d'aquest conjunt de dades o report.

4. Creació d'etiquetes per defecte

Aquesta és una altra de les millores relacionades amb l'aplicació d'etiquetes. Les etiquetes per defecte, ja disponibles de manera general, permeten instaurar un nivell de protecció de referència que s'aplicarà a tots els arxius de Power BI.

Les etiquetes predeterminades s'apliquen quan creem un nou arxiu a Power BI Desktop o un nou informe o conjunt de dades a Power BI Service. Així, l'etiqueta per defecte s'establirà automàticament en el nou arxiu o informe sense interrompre el workflow.

5. Habilita etiquetes obligatòries

A banda de les etiquetes per defecte, ara les empreses també poden aplicar una nova política d'etiquetes obligatòries per a assegurar-se que les etiquetes de sensibilitat Microsoft Information Protection (MIP) s'apliquin a tots els nous continguts que es creuen o es carreguin a Power BI.

Així, quan un usuari desi un arxiu PBIX a Power BI Desktop o un objecte a Power BI Service sense aplicar una etiqueta de sensibilitat, se li demanarà que triï una etiqueta abans desar l'arxiu. D'altra banda, els usuaris no podran eliminar les etiquetes quan s'hagi aplicat una política d'etiquetes obligatòries.

Aquesta nova mesura reforça les capacitats de data governance de Power BI.

6. Nou panell de format

L'actualització de Power BI de febrer de 2022 inclou una remodelació del disseny del panell de format que s'activarà automàticament per a tots aquells usuaris que es descarreguin l'actualització. L'objectiu de les modificacions en el panell de format és optimitzar la usabilitat i la coherència dels objectes visuals i no visuals.

Els canvis més rellevants del nou panell de format són:

 • Configuració d'esquema  per a matrius i taules.

 • Possibilitat d'alternar el títol de l'eix independentment de l'eix.

 • Possibilitat d'afegir una àrea d'ombrejat en els gràfics combinats.

 • Possibilitat de personalitzar la forma dels marcadors per sèrie en els gràfics de dispersió.

 • Reordenació secundària dels camps dins del panell 'Compilar' perquè coincideixi amb l'ordre de les noves targetes del panell 'Format' per als gràfics circulars, els gràfics d'anells i els gràfics de dispersió.

Pots consultar la resta de canvis del panell de format aquí

7. Nous visuals

nuevo power bi visual line bubble chart

Nou Power BI Visual: Line with Bubble Chart - Font: Power BI

L'última actualització de Power BI també inclou 12 nous Power BI visuals ja disponibles a l'AppSource de Microsoft

La llista completa de nous visuals conté:

 • Line with Bubble Chart
 • Custom tree view with bar chart
 • Custom Slicer
 • Bar Chart with Top N Selection
 • Merged_Bar_Chart
 • Clustered Stack Chart
 • 100% Stacked Column chart with value label (Not %)
 • Bullet_Chart
 • Ultimate Upset Plot
 • Lollipop Column Visual
 • Line Dot Chart
 • Overlapped Bar Chart
 • Scatter Plot with Line marks (instead of Dots)
 • Power ON Visual Planner Service
8. Selecció de targetes de diverses files

Des de febrer de 2022, els usuaris poden seleccionar més d'una fila en les targetes de diverses files per a filtrar i ressaltar els altres visuals d'un informe. Abans únicament es podia filtrar una fila.

Amb aquesta nova funcionalitat, les files no seleccionades s'atenuaran perquè els usuaris puguin identificar fàcilment les files que han filtrat. La selecció de diverses files es pot realitzar automàticament fent clic a Ctrl o Mayús. Això millora considerablement la usabilitat i la interactivitat de les targetes de diverses files i facilita el desenvolupament d'objectes visuals.

9. Noves fonts de dades per a Dynamic M Query Parameters

Quan Power BI va llançar els Paràmetres de consulta M Dinàmics (Dynamic M Query Parameters), la funcionalitat només era compatible amb les fonts de dades basades en M com Azure Data Explorer, Azure DatabricksBigQuery o Snowflake, entre altres.

Els Paràmetres de Consulta M Dinàmics —encara en vista prèvia— permeten als usuaris establir dinàmicament els valors d'un Paràmetre de Consulta M mitjançant filtres o slicers. Aquesta funcionalitat optimitza el rendiment de les queries sense deteriorar la interactivitat de l'informe. Per a activar la vista prèvia d'aquesta funció: Arxiu > Opcions > Característiques de versió preliminar >  Selecciona Dynamic M Query Paramaters.

Amb la nova actualització Dynamic M Query Paramaters és compatible amb noves fonts de dades:

 • Fonts de dades basades en en T-SQL: SQL Server, Azure SQL Database, Synapse SQL pools (com Azure Synapse Analytics) i Synapse SQL OnDemand pools.
 • Oracle
 • Teradata
 • Dataflows
 • SAP Hana Relational
10. Noves connexions de dades

Per últim, l'última versió de Power BI també amplia la llista de connectors disponibles amb nous connectors i millores en alguns connectors ja existents.

Nous connectors:  

 • Amazon OpenSearch Service
 • OpenSearch Project
 • Digital Construction Works Insights

Connectors actualitzats: 

 • Azure Databricks: Nova capacitat de realitzar consultes SQL personalitzades a través de la funció Power Query 'Databricks.Query'.
 • BQE Core: Nou accés al camp 'budgetId' a 'Projectes' perquè els usuaris puguin visualitzar el pressupost vinculat a un projecte.
 • MicroStrategy: S'ha afegit suport per a l'autenticació OIDC i s'ha corregit el problema de detecció de rutes en Power BI online quan no s'afegia "/" al final de la URL de la API REST de MicroStrategy.
 • Starbust Enterprise: Ara, quan un catàleg està trencat, és ignorat. Abans, quan algun dels catàlegs estava trencat, fallava tota la connexió.

Aquestes són les 10 novetats més importants de l'última actualització de Power BI. Si tens qualsevol dubte respecte a la creació d'informes o el funcionament de Power BI, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. A més, recorda que pots descarregar l'e-book: "Com crear temes a Power BI" de manera gratuïta.

Descarregar e-book

Publicat per Núria Emilio