Repassem les novetats més importants de l'última actualització de Power BI de novembre de 2021 i t'expliquem com configurar les noves funcions.

Aquest mes de novembre Microsoft ha anunciat diverses novetats en la seva plataforma d'anàlisi i visualització de dades Power BI. Descobreix les 6 actualitzacions més destacades de la plataforma i com configurar-les.

novedades-power-bi-actualización-noviembre-2021

Power BI és, sens dubte, una de les tecnologies de data analytics estrella de Microsoft. El conjunt de serveis, especialment dissenyat per a satisfer les necessitats de negoci de les empreses, és l'eina ideal per a crear informes i quadres de comandament, així com per a la visualització de dades.

Lluny de ser un servei estàtic, Power BI es renova constantment a través d'actualitzacions que inclouen noves funcionalitats, millores  en la plataforma i amplien les possibilitats de creació de reports i quadres de comandament de Power BI.

Fa pocs dies Microsoft va anunciar les últimes actualitzacions del servei. Com a empresa partner Power BI preferent de Microsoft, sempre intentem  informar-vos de totes les novetats relatives a aquest conjunt de serveis. En aquesta ocasió repassem les que, segons el nostre equip d'experts en business intelligence, són les novetats més rellevants d'aquesta última actualització.

Un panell de format redissenyat, nous visuals, nous connectors i molt més. No t'ho perdis!

 

Les 6 novetats més importants de l'última actualització de Power BI - Novembre 2021
1. El panell de format canvia de look

Power BI ha canviat el disseny del seu panell de format. L'equip de Power BI ha tingut en compte les opinions dels usuaris de la plataforma i ha redissenyat l'aspecte del panell de format per a optimitzar l'experiència d'usuari i facilitar la creació

El nou panell de format no només reemplaça la icona de la pestanya de format, sinó que a més inclou un subtítol descriptiu perquè els usuaris el trobin més fàcilment. El nou panell de format de Power BI té aquest aspecte:

new format paneCom veiem a la imatge, la  galeria de tipus de visualització s'ha mogut a la pestanya "Construir" per a  fer front al limitat espai del panell de format. Així mateix,  les targetes de format es divideixen ara en dues categories: ajustos visuals específics i ajustos generals. Els ajustos específics contenen ara aquelles targetes que apliquen a la mena de visual amb el qual s'està  treballant en aquest moment. 

Sens dubte, una de les grans millores del nou panell de format és que es desfà de les dues barres de desplaçament. A partir d'ara, quan ampliem targetes i subcategories, ens desplaçarem amb una única barra.

D'altra banda, ara els ajustos dels valors predeterminats poden ser revertits automàticament en el nou botó del panell de format "...". 

Finalment, el nou panell permet visualitzar les targetes dinàmiques ocultes i canviar fàcilment entre l'actualització dels ajustos de totes les sèries o d'una sèrie en particular sense haver de desplaçar-nos.

Per a descobrir tots els canvis del nou panell de format, el millor és explorar-ho per tu mateix. Activa la previsualització del nou panell: Arxiu > Opcions i configuració > Opcions > Funcions de vista prèvia > Nou panell de format

2. Dos nous navegadors: Navegador de pàgina i navegador de marcadors

Previamente a la nueva actualización los usuarios que querían configurar su propia experiencia de navegación por páginas o marcadores tenían que modificar cada página o marcador uno por uno. Power BI soluciona este problema con dos nuevos navegadores: el navegador de páginas y el navegador de marcadores, que facilitan la creación de experiencias de navegación personalizadas.  

Prèviament a la nova actualització els usuaris que volien configurar la seva pròpia experiència de navegació per pàgines o marcadors havien de modificar cada pàgina o marcador d'un en un. Power BI soluciona aquest problema amb dos nous navegadors: el navegador de pàgines i el navegador de marcadors, que faciliten la creació d'experiències de navegació personalitzades.  

Ja podem activar aquesta nova funcionalitat a Instertar > Botons > Navegador.

 

3. Nou visual de quadre de comandament i nous visuals a l'AppSource

Power BI ha dissenyat un nou visual de quadre de comandament que es pot afegir als reports de Power BI amb la intenció d'ajudar les companyies a integrar els objectius empresarials, indicadors de rendiment i dashboards als informes Power BI.

Així, aquest nou visual permet als usuaris integrar fàcilment un quadre de comandament en un informe i actualitzar els seus objectius empresarials. A més a més, els objectius es poden crear a Power BI Desktop i els quadres de comandament es poden personalitzar per a adequar-los al disseny del report.

Por otro lado, Power BI se renueva con 2 nuevos visuals que ya se pueden descargar en la AppSource de Microsoft: 

Per altra banda, Power BI es renova amb 2 nous visuals que ja es poden descarregar a l'AppSource de Microsoft: 

Gràfic de dispersió de doble eix
Mineria de processos amb Power BI

Així mateix, Charticulator també ha llançat una nova versió que incorpora noves funcions com ara suport per a la taula d'imatges i la rotació de símbols o la introducció d'un nou editor d'escala de llegenda categòrica, entre moltes altres coses.

 
4. Nous connectors de dades

Power BI àmplia la seva connectivitat amb nous connectors de dades i actualitzant alguns dels connectors ja existents.

En concret, els nous connectors de Power BI són:

  • Azure Synapse Analytics: El connector Azure Synapse Analytics Workspace (Beta) ja està disponible en funció de vista prèvia.
  • Google Sheets: Aquest connector va ser el que va rebre més vots en el fòrum d'usuaris de Power BI. Microsoft no ha fet esperar als seus usuaris i el nou connector amb Google Sheets ja es pot fer servir.
  • Delta Sharing: Finalment, Power BI ha llançat un nou connector que permet als usuaris connectar-se a qualsevol servidor Delta Sharing.

Connectors actualitzats:

  • Google BigQuery: Es millora el rendiment del connector Google BigQuery reduint les trucades a metadades necessàries per a carregar l'experiència del navegador. Així,  es redueix el temps de càrrega de l'experiència del navegador.
  • Cognite Data Fusion: S'han solucionat alguns dels problemes que presentava el connector en relació amb les consultes personalitzades, l'inici de sessió en el compte de l'organització i l'agregació de sèries temporals en emprar etiquetes que contenen caràcters especials.
  • Dremio Cloud: El connector ha estat actualitzat perquè els usuaris puguin connectar amb regions a Dremio Cloud.
5. Elecció de l'espai de treball de destí

Amb la nova versió de Power BI, una vegada els usuaris han creat els visuals d'un informe, poden triar el workspace on volen guardar l'informe. Això incrementa les capacitats dels conjunts de dades compartis, ja que ara els usuaris tenen la possibilitat de guardar els reports creats en línia en un espai de treball diferent de l'espai de treball en el qual es troba el conjunt de dades original.

6. Permisos a nivell d'objectius

La gobernanza de datos es un aspecto fundamental para las organizaciones a la hora de trabajar con Power BI. Las opciones de data governance de la plataforma son limitadas, pero ahora se amplían mediante la nueva posibilidad de establecer permisos de usuario a nivel de objetivo

La governança de dades és un aspecte fonamental per a les organitzacions a l'hora de treballar amb Power BI. Les opcions de data governance de la plataforma són limitades, però ara s'amplien mitjançant la nova possibilitat d'establir permisos d'usuari a nivell d'objectiu.

No obstant això,  la governança de dades continua sent una tasca pendent per a la plataforma. En Bismart comptem amb les nostres pròpies solucions de data governance específiques per a Power BI: Power BI Viewer i Power BI Analytics.

Descobreix com aplicar mesures de data governance a Power BI amb Power Bi Viewer i Power BI Analytics a la nostra sèrie de webinars

Aquestes són algunes de les novetats més recents de Power BI. No obstant això, pots consultar la llista completa d'actualitzacions de novembre de 2021 aquí

Publicat per Núria Emilio