Presentem els 10 millors Power BI dashboards de 2021. Descobreix quines mètriques inclouen descarregant-te el nostre e-book per a CEOs.

Un dels usos de Power BI més valorats per les empreses és la creació de quadres de comandament o dashboards corporatius empleats per a monitorar el rendiment d'alguna o diverses àrees de negoci. Com totes les tecnologies, els dashboards i les seves possibilitats de creació estan en constant evolució. Presentem els millors Power BI dashboards empresarials!

los-10-mejores-power-bi-dashboards-2021

En aquest blog hem parlat en nombroses ocasions de Power BI i les seves possibilitats de creació. Com a empresa partner Power BI preferent de Microsoft, comptem amb un equip d'experts especialitzats en aquesta eina, que fem servir per a desenvolupar les nostres solucions.

El nostre equip d'experts ha creat un e-book específic per a CEOs en el qual llistem els 15 dashboards empresarials imprescindibles. No te'l perdis!

Descarregar e-book

Entre altres coses, les organitzacions fan servir Power BI per a la creació de quadres de comandament o dashboards; el principal entorn de monitoratge i anàlisi del rendiment del negoci. La funció dels quadres de comandament és exercir de guia perquè els càrrecs directius prenguin decisions basades en les dades (data-driven decisions) en lloc de deixar-se guiar per la seva intuïció, així com presentar els resultats del treball de data analytics d'una manera visualment atractiva i que fomenti l'enteniment dels indicadors de rendiment i KPIs. Sense informació contrastada, de qualitat i que s'entengui fàcilment, prendre decisions eficients resulta pràcticament impossible.

Power BI incorpora una gran quantitat d'opcions de creació i disseny de quadres de comandament, oferint un servei que permet a les companyies adaptar els dashboards a les seves necessitats empresarials.

Les organitzacions solen requerir múltiples quadres de comandament per a estudiar i fer un seguiment de cadascuna de les seves àrees de negoci, departaments, projectes o campanyes. Així mateix, amb el temps, alguns dashboards queden desfasats i es reemplacen per uns altres més alineats amb les exigències d'un mercat cada vegada més digital, multidimensional i tecnològic.

Per tot això, el nostre equip d'experts en business intelligence ha definit els 10 millors dashboards de Power BI per a 2021 que llistem a continuació.

Tanmateix, hem creat un e-book per a CEOs en el qual trobaràs els 15 quadres de comandament imprescindibles, amb exemples i una explicació de les mètriques que ha d'incloure cadascun. Així mateix, la guia inclou uns altres 5 quadres de comandament específics per a companyies del sector sanitari, hoteler, energètic, públic i de retail. No te'ls perdis!

Descarregar e-book

 

Els 10 millors Power BI dashboards

1. Dashboard Financer

Els dashboards financers continuen sent un bàsic imprescindible per a qualsevol organització. Aquest tipus de dashboards inclouen els indicadors financers més importants d'un negoci i compleixen una funció essencial dins de l'empresa: garantir que l'economia empresarial segueix el curs previst.

Les mètriques o indicadors de rendiment d'un quadre de comandament financer poden variar segons la naturalesa i lògica de negoci de cada organització. No obstant això, qualsevol quadre de comandament financer inclourà mètriques bàsiques com els ingressos previstos i els actuals, els beneficis nets, els costos previstos i els actuals, els comptes per pagar, inventaris, etc.

 

2. Quadre de comandament de vendes

Els dashboards de vendes constitueixen un altre dels quadres de comandament essencials per a qualsevol organització. Aquest tipus de dashboards s'empren per a fer un seguiment de les vendes i la seva evolució respecte a períodes anteriors i ajuden els càrrecs directius a analitzar l'evolució de la productivitat de l'equip de vendes de l'empresa.

Els quadres de comandament de vendes, a més, inclouen informació relativa al rendiment dels diferents grups de productes, així com dels diferents canals de venda. Alguns incorporen informació més profunda sobre els ingressos generats pels diferents segments de clients, les unitats venudes en cadascuna de les regions actives, la rendibilitat de les vendes en cada zona geogràfica o el retorn d'inversió de les campanyes de sales o de les promocions i ofertes generades aquest any.

Evidentment, aquest tipus de dashboard inclou els KPIs que expressen la consecució dels objectius més importants en matèria de vendes de la companyia.

 

3. Indicators & Dimensions Definition Dashboard

indicators and dimensions definition dashboard by bismart

Els indicadors de rendiment són la base del monitoratge de l'activitat empresarial. Si els indicadors de rendiment no estan ben definits i no apunten a les dades correctes, és probable que les estratègies empresarials es vegin afectades. Si no treballem amb la informació correcta i no mesurem adequadament els resultats, mai podrem progressar.

En aquest sentit, els quadres de comandament dedicats a la gestió i publicació de les dades que defineixen els indicadors, dimensions i les relacions entre aquests, són summament rellevants.

Un quadre de comandament d'indicadors i dimensions és un entorn analític, tant a nivell funcional com tècnic, que promou una correcta comunicació entre el departament d'IT i la resta de les àrees funcionals d'una empresa.

Així, aquest quadre de comandament es tradueix en una major autonomia per part de qualsevol membre de l'organització en disposar d'un entorn on poder consultar la informació clau per a monitorar l'activitat empresarial.

D'altra banda, aquest tipus de quadres de comandament minimitzen els errors provocats per l'ús inadequat dels indicadors, optimitzen els resultats de les reunions de seguiment i redueixen la quantitat de temps dedicat a l'elaboració d'informes.

 

4. Cost Optimization Dashboard

A banda del típic quadre de comandament financer habitual, algunes companyies van un pas més enllà amb la implementació d'un quadre de comandament per a l'optimització de costos.

Aquest tipus de quadres de comandament són creats per a desenvolupar projectes de reducció de costos i optimitzar la cadena de subministrament de les organitzacions.

Com? A través d'un quadre de comandament dedicat a l'optimització de costos, les empreses poden verificar l'evolució dels seus costos, comparar-los amb les dades històriques i analitzar el retorn de la inversió de tots els seus projectes.

Apostar per un quadre de comandament d'aquestes característiques permet als càrrecs directius considerar totes les variables que afecten el rendiment financer per a treure conclusions i impulsar canvis reformadors.

 

5. Customer Segmentation Dashboard

customer segmentation dashboard by bismart

La segmentació de clients és una de les estratègies de client més importants en l'actualitat. Els quadres de comandament de segmentació permeten a les companyies estructurar el seu mercat i classificar als clients segons els criteris establerts per a oferir-los solucions, productes, atenció i experiències personalitzades.

Els dashboards de customer segmentation han guanyat molta rellevància en els últims anys i s'han posicionat com una eina imprescindible per a pràcticament tots els departaments d'una empresa. Permeten als encarregats de prendre decisions i impulsar accions, establir prioritats, decidir en quins clients és millor focalitzar els esforços i definir millor les accions cap al mercat.

A més, aquest tipus de quadres de comandament són de gran ajuda a l'hora de conèixer més i millor als nostres clients i identificar punts de dolor, àrees de millora i oportunitats de negoci.

 

6. Customer Journey Dashboard

customer journey dashboard by bismart

Seguint amb les tendències en estratègies de client, cada vegada més organitzacions estan parant atenció al customer journey o viatge dels seus clients. Disposar d'un mapa on quantificar el customer journey dels nostres clients és la millor manera de millorar l'experiència de client, crear estratègies de captació i retenció personalitzades i, en definitiva, empènyer als clients cap a la següent etapa del procés de compra.

Un quadre de comandament dedicat al customer journey haurà de representar gràficament el funnel de conversió, mapejar les etapes del procés de compra dels clients i incloure els KPIs més rellevants del customer journey.

7. Marketing Insights Dashboard

Avui en dia pràcticament totes les organitzacions compten amb un departament de màrqueting. La rellevància del màrqueting ha anat in crescendo juntament amb la digitalització del sector empresarial. En aquest sentit, els quadres de comandament de màrqueting constitueixen una eina primordial.

Aquest tipus de quadres de comandament monitoren el rendiment dels esforços de màrqueting, reflectits en les campanyes de màrqueting, l'èxit de la generació de continguts, l'adquisició de nous contactes, el rendiment dels segments en cada canal de comunicació, etc.

Un dashboard de màrqueting eficaç ha d'incorporar els insights més significatius de l'estratègia de màrqueting de l'any i constitueix la guia principal perquè el CMO de l'empresa pugui mesurar l'èxit de les activitats de màrqueting en un període de temps determinat.

 

8. Social Media Insights Dashboard

Les xarxes socials s'han convertit en un dels canals de comunicació preferents de les empreses. En l'actualitat, les organitzacions que no compten amb un pla estratègic específic per a la generació de contingut a les XXSS estan en desavantatge.

Els quadres de comandament de Social Media Insights inclouen les mètriques més rellevants relatives a les xarxes socials de cada empresa. Evidentment, segons el pla estratègic i la presència en xarxes socials de cada negoci, aquest tipus de quadres de comandament incorporaran uns indicadors de rendiment o uns altres.

No obstant això, qualsevol dashboard de monitoratge de rendiment a les XXSS ha de servir com l'entorn òptim per a analitzar el rendiment dels continguts i campanyes de comunicació en l'entorn digital. Estudiar el comportament de l'audiència i la relació marca-client a les xarxes socials, a més, pot resultar decisiu si sorgeix una crisi i ajuda a les companyies a conèixer una mica més als seus clients i a entendre l'opinió de l'audiència en relació amb els seus productes i serveis.

 

9. Dashboard de rendibilitat de client

abc client analysis dashboard by bismart

Una de les formes més intel·ligents i productives de segmentar la nostra cartera de clients és enfocant-nos en la rendibilitat de cada client.

En aquest sentit, els quadres de comandament orientats a la segmentació de clients per rendibilitat s'estan posicionant com una solució tecnològica essencial a l'hora d'ajudar a l'equip de màrqueting, vendes i comercial a focalitzar els seus esforços en els clients adequats.

Aquest tipus de quadres de comandament permet a les empreses alinear les seves estratègies comercials amb la rendibilitat dels clients, així com establir el mercat objectiu, identificar als clients estratègics, descobrir clients d'alt risc o clients no rendibles, etc. Les opcions són infinites.

L'objectiu final d'aquesta mena de dashboards és servir com a eina de suport als equips que es dediquen a les estratègies de client per a augmentar la productivitat de la seva feina i ajudar-los a prendre millors decisions estratègiques.

 

10. Hotel Revenue Management Dashboard

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha tingut un impacte especialment nociu per a les empreses del tercer sector, afectant principalment les companyies que deuen la seva font d'ingressos principal al turisme.

A causa de la situació, les companyies hoteleres han començat a invertir en solucions tecnològiques que els permetin monitorar el rendiment de la seva activitat empresarial de manera exhaustiva en un moment complex, gestionar la situació de crisi i a desenvolupar vies d'innovació per a transformar la complexitat en oportunitat.

Hotel Revenue Management Dashboards és un quadre de comandament de Power BI que constitueix un conjunt de serveis d'informació sota un únic entorn on els directors de cadenes hoteleres i altres càrrecs de direcció poden consultar els indicadors de tots els seus hotels i àrees funcionals.

Aquest tipus de quadre de comandament unifica totes les sitges informatives dels quals l'empresa disposa —que solen estar fragmentats— en un únic entorn per a oferir una visió 360º de l'activitat empresarial.

Així, Hotel Revenue Management Dashboard unifica tota la informació que qualsevol director d'hotel pugui necessitar: revenue management, compres, vendes, finances, reputació, personal, activitat econòmica, trànsit aeri, etc. Així mateix, integra l'analítica avançada i l'anàlisi predictiva i permet als gerents predir l'ocupació, optimitzar les compres i moltes coses més.

 

Amb ganes de més?

Descarrega't la nostra guia completa 'CEO's Time: Els 15 dashboards imprescindibles' i descobreix 5 quadres de comandament essencials específics per a empreses de gestió hotelera, del sector energètic, del sector sanitari, de retail i del sector públic.

Descarregar e-book

Bismart ofereix solucions de data analytics i BI preparades segons les necessitats de cada sector empresarial. Consulta la nostra oferta de solucions específiques segons el sector empresarial.

Publicat per Núria Emilio