Què és un quadre de comandament analític? Per a què serveix? Qui ho usen dins d'una empresa? Et comptem tot el que necessites saber!

La forma i contingut dels quadres de comandament o dashboards canvien segons la necessitat de negoci que pretenen resoldre, el públic al qual van dirigits i el seu propòsit. Així, els quadres de comandament es poden classificar segons la seva funció. En aquesta ocasió, parlem sobre el quadre de comandament analític.

que-es-un-cuadro-de-mando-analítico

Els quadres de comandamentdashboards constitueixen una de les eines imprescindibles per al desenvolupament de les estratègies de business intelligence de les empreses i per a la constitució del pla d'acció i el pla estratègic d'un negoci.

Com ja vam mencionar en la primera publicació d'aquesta sèrie sobre tipus de quadres de comandament, una de les maneres més efectives d'assegurar-nos que el nostre quadre de comandament és útil és fixant-nos en el seu propòsit i tenint en compte el seu públic. Si adaptem el contingut, la forma, el disseny i les dades reflectides en el nostre dashboard a aquests dos factors; aconseguirem construir quadres de comandament que realment compleixin amb la seva comesa: transformar les dades en informació útil per a l'empresa i fomentar l'anàlisi i la presa de data-driven decisions. Així mateix, segons la seva tipologia, alguns quadres de comandament estan més enfocats a l'anàlisi i a la generació d'intel·ligència i altres a impuls d'accions.

L'eficiència d'un quadre de comandament té molt a veure amb comunicar el conjunt de dades correctes a les persones adequades. En aquest sentit, segons el seu objectiu, les necessitats de negoci que pretenen resoldre i al públic al qual van dirigits; trobem 4 tipus de quadres de comandament:

  • Quadre de comandament per a executius
  • Quadre de comandament analític
  • Quadre de comandament operatiu
  • Quadre de comandament educacional

En l'anterior lliurament d'aquesta sèrie vam parlar sobre el quadre de comandament per a executius —Com crear un quadre de comandament per a executius en 6 passos?—. En aquest segon lliurament ens fixem en el quadre de comandament analític.

 

Què és un quadre de comandament analític?

Un quadre de comandament analític és un tipus de dashboard pensat per a estimular l'anàlisi. Aquest tipus de quadres de comandament constitueixen una eina vital per a analistes i científics de dades, si bé també poden ser usats per comandaments intermedis —especialment directors de departament— que han de prendre decisions i examinar el rendiment de la seva àrea de negoci.

Els quadres de comandament analítics solen ser desenvolupats per analistes i científics de dades com a eina de suport als directors de departament o altres càrrecs de responsabilitat. No obstant això, a diferència del quadre de comandament per a executius, els dashboards analítics solen contenir una gran quantitat d'informació, conjunts de dades extensos i presenten una estructura més complexa i menys diàfana que altres classes de quadres de comandament.

El gran element diferenciador d'un quadre de comandament analític és que, dels quatre tipus de dashboards, és el que més recorre a les dades històriques. La comparació i el contrast de dades entre múltiples variables és un aspecte crucial del data science i el data analytics. El propòsit d'un dashboard analític és exposar tota la informació necessària perquè les persones adequades puguin identificar tendències, fer comparatives, jugar amb les variables i les dimensions i fer prediccions.

Els usuaris d'un quadre de comandament analític han de tenir la capacitat de comparar les dades al llarg del temps per a, per exemple, comprovar si les fluctuacions en el rendiment estan relacionades amb l'acció corporativa o amb altres forces externes com el context socioeconòmic, l'estacionalitat, etc. Així, l'ús de dades històriques és summament important en aquesta mena de dashboards. No sols ajuden els empresaris a entendre el present i a descobrir el perquè de l'evolució del seu rendiment, sinó que a més són essencials per al forecasting i per a poder fer prediccions futures.

Pel fet que els quadres de comandament analítics incorporen grans conjunts de dades històriques i una quantitat d'informació considerable; la visualització de dades juga un paper protagonista. Si en el cas dels quadres de comandament per a executius els visuals servien perquè els grans càrrecs empresarials poguessin prendre decisions de manera ràpida sense haver de consultar les dades; en el cas del quadre de comandament analític els visuals s'usen per a representar visualment grans quantitats de dades que puguin ser consultats, combinats i explorats en major profunditat.

L'exploració i la interacció són requisits crucials per a qualsevol dashboard analític. Els usuaris han de poder interactuar amb les dades i els visuals i realitzar exploracions. Per això,  elements com les taules dinàmiques, els slicers o els desglossaments són molt útils  en aquesta mena de dashboards.

Un quadre de comandament analític és una eina més complexa que altres tipus dashboards i requereix un nivell de comprensió i coneixement en matèria de dades, estadística i analítica que és molt probable que el treballador mitjà d'una empresa no posseeixi. Les dades d'un dashboard analític solen ser complexos, igual que els exercicis d'anàlisis per als quals ha estat dissenyat. Precisament per això, és convenient que aquest tipus de quadres de comandament es reservin als perfils més analítics i científics de l'empresa a través de, per exemple, permisos d'usuari. Amb aquest senzill mètode ens assegurem que només els usuaris que han de consultar i treballar en aquest dashboard puguin fer-ho.

Vols administrar l'accés dels teus usuaris a tots els quadres de comandament corporatius, afegir mesures restrictives i gestionar l'activitat de tota l'empresa en Power BI? Descobreix com amb Power BI Viewer i Power BI Analytics.

 

Conclusió

Sens dubte, reflexionar sobre els problemes empresarials que volem resoldre, els objectius que volem complir o a qui va dirigit un quadre de comandament és un pas previ essencial abans de procedir a dissenyar-lo i a modelar les dades. 

En aquesta ocasió hem explicat què és un quadre de comandament analític, per a què serveix i quins perfils dins de l'empresa ho utilitzen. Durant les pròximes setmanes farem el mateix amb els quadres de comandament operatius i els quadres de comandament educacionals. Estigueu atents!

Per últim...

T'interessa la creació de quadres de comandament empresarials eficients a Power BI? Descarrega't el nostre e-book amb els 15 millors Power BI dashboards de 2021!

Descarregar e-book

Publicat per Núria Emilio