Parlem del Next Generation Dashboard, el quadre de comandament de la nova era que satisfà les necessitats informatives empresarials del present.

Referenciant el quadre de comandament d'un cotxe, els quadres de comandament o dashboards empresarials van néixer de l'aplicació de la lògica mecànica al món del business. Igual que el d'un cotxe, el quadre de comandament corporatiu és el monitor de control de l'activitat empresarial. No obstant això, les necessitats informatives empresarials han evolucionat molt des de l'aparició dels primers quadres de comandament. Parlem del next generation dashboard.

next-generation-dashboard-bismart-cuadro-de-mando

Que els quadres de comandament empresarials —dashboards en anglès— prenguin el nom dels quadres de comandament dels vehicles no és casualitat.

L'origen del nom es remunta als anys 90 quan, Robert S. Kaplan i David P. Norton van publicar l'article «The Balanced Scorecard Measures that Drive Performance» a Harvard Business Review, en el qual van introduir el concepte de quadre de comandament integralBalanced Scorecard en anglès— per primera vegada. L'aproximació de Kaplan i Norton va transformar la forma en què els empresaris mesuraven el rendiment de la seva activitat per sempre i és que, abans del sorgiment d'aquest nou concepte, els directors d'empreses només es fixaven en indicadors comptables i financers. Kaplan i Norton van aprofitar l'article a Harvard Business Review per a demostrar que els mètodes d'anàlisis emprats per les organitzacions per a mesurar els seus resultats s'havien quedat obsolets i introduir un nou instrument de mesurament que explorava la realitat empresarial de manera íntegra, incloent indicadors de rendiment i KPIs més enllà del punt de vista financer, sota el lema "si no pots mesurar-ho, no pots gestionar-ho".

  • Descarrega't la nostra 'Guia per a l'avaluació del rendiment i el pla estratègic d'una empresa' i accedeix a tot allò que necessites saber sobre planificació estratègica empresarial, el quadre de comandament integral, indicadors de rendiment i KPIs

Descarrega la guia

Tres dècades després de la revolució del quadre de comandament integral, la visió de Kaplan i Norton està més que implementada i els dashboards s'han convertit en una eina imprescindible per al bon funcionament de qualsevol negoci. No obstant això, les necessitats empresarials han evolucionat significativament des de la publicació d'aquell article a Harvard Business Review. Les necessitats informatives dels executius no tenen res a veure amb les dels anys 90 i els quadres de comandament de la nova generació han de tenir la capacitat de respondre a les exigències informatives, de control i de manteniment de la nova era


En aquesta línia, moltes organitzacions ja estan començant a treballar amb quadres de comandament d'última generació que van un pas més enllà del simple monitoratge de l'activitat empresarial, integrant la intel·ligència artificial, el machine learning o l'anàlisi predictiva a les funcionalitats del quadre de comandament.

 

Next Generation Dashboard: El quadre de comandament del present

Anomenem next generation dashboard a aquell quadre de comandament que aprofita les noves capacitats tecnològiques per a resoldre els problemes empresarials actuals i satisfer les necessitats informatives i de control de les organitzacions contemporànies. 

Aquest tipus de dashboards inclouen capacitats analítiques superiors, inferint especialment en l'anàlisi a temps real i l'anàlisi predictiva.

Els next generation dashboards s'endinsen en l'essència del Big Data, gestionant grans quantitats de dades per a trobar la informació necessària i oferir una visió estratègica de la realitat empresarial. Si bé els quadres de comandament solen il·lustrar indicadors de rendiment, els executius encarregats de prendre decisions cada vegada necessiten aprofundir més a través de funcions de descobriment.

Els quadres de comandament desenvolupats per Bismart tenen per objectiu constituir l'eina indicada perquè els empresaris puguin prendre decisions estratègiques informades de manera fàcil, ràpida i segura a partir de la generació de coneixement. Els nostres dashboards ofereixen una visió integral de la realitat empresarial mitjançant una aproximació top-down. És a dir, la informació clau es disposa en primer pla perquè els empresaris puguin obtenir una visió completa de l'estat del seu negoci. Més enllà d'allò substancial, els nostres quadres de comandament incorporen dinàmiques d'indagació que possibiliten la generació de insights i intel·ligència perquè els executius puguin endinsar-se fins al nucli de la seva activitat, descobrir els motius que s'amaguen darrera les dades, fer cerques precises sobre qüestions concretes i dur l'anàlisi a un nivell superior.

Aconseguim donar resposta a les necessitats informatives de les organitzacions del futur. Avui en dia les companyies depenen de la producció d'intel·ligència en temps real per a la presa de decisions immediates. Els nostres dashboards actualitzen les dades, insights i indicadors de rendiment de manera automàtica perquè la informació estigui actualitzada en tot moment i la presa de data-driven decisions no es vegi afectada per imprecisions o un fenomen de descontextualització.

D'altra banda, avui dia pensar en el passat i en el present és tan important com pensar en el futur. Un next generation dashboard ha de permetre als responsables d'analitzar les dades i prendre decisions realitzar consultes sobre dades històriques i fer comparacions entre períodes de temps. No obstant això, l'aplicació de la intel·ligència artificial perquè els quadres de comandament tinguin capacitats d'anàlisi predictiva són cada vegada més elementals. Els nostres quadres de comandament apliquen el forecasting, aconseguint que les empreses puguin prendre decisions basant-se en tendències futures, així com optimitzar la planificació i les seves vies d'actuació, reaccionar ràpidament davant una situació de canvi, identificar i resoldre possibles problemàtiques abans que passin i preveure on hi ha oportunitats de negoci.

El next generation dashboard també s'integra amb plataformes d'aprenentatge automàtic o machine learning per a una eficiència millorada.

 

Next Generation Dashboard: Capacitats i funcions

Com a experts en el desenvolupament de solucions de business intelligence i empresa partner Power BI de Microsoft, des de Bismart promovem el desenvolupament i la creació de quadres de comandament que compleixin amb les necessitats específiques i avançades de la nova era del coneixement empresarial. En aquest sentit, tots els nostres quadres de comandament i solucions BI compleixen els següents criteris:

  • Solució global: Els nostres dashboards s'implementen juntament amb un portfolio complet de serveis que inclouen totes les mesures i accions necessàries per a assegurar la implantació, cohesió, ús i manteniment adequat de l'eina.
  • Usabilitat: Els nostres quadres de comandament apliquen els criteris de disseny més eficients i asseguren una usabilitat òptima perquè qualsevol membre d'una empresa pugui consultar, navegar, realitzar cerques profundes, treure conclusions i prendre decisions a partir del quadre de comandament.
  • Model de dades en clau de negoci: Avui dia els models de dades ja no són competència única de perfils professionals tècnics i qualsevol usuari ha de poder emprar-los per a realitzar anàlisis o crear informes. Partint d'aquest objectiu, la nostra metodologia i model d'aproximació aconsegueix que els elements dels models de dades (dimensions, taules, indicadors, mesures, resultats...) parlin en clau de negoci.
  • Aproximació top-down: El disseny i funcionament dels nostres quadres de comandament estan pensats perquè, en primera instància, es pugui fer un seguiment i anàlisi dels fets més rellevants de l'activitat empresarial, facilitant la realització d'anàlisis profundes amb vocació de diagnòstic en segona instància.
  • Intel·ligència en temps real: Els nostres quadres de comandament actualitzen automàticament les entrades de dades i els resultats de les mateixes per a facilitar la presa de decisions en temps real.
  • Així mateix, incorporen un sistema de notificacions i alarmes que avisen als usuaris en cas de resultats inusuals o successos importants.
  • Anàlisi predictiva: Els nostres dashboards integren l'anàlisi predictiva i tenen la capacitat d'informar sobre la projecció o tendència que seguiran els resultats empresarials. Així, els alts càrrecs empresarials poden anticipar-se a possibles problemes i prendre les mesures preventives adequades.
  • Tenen capacitat per a integrar dades no informatitzades com poden ser els objectius empresarials o els pressupostos.

En definitiva, la complexitat de l'ecosistema empresarial actual exigeix que els quadres de comandament del present incloguin noves funcionalitats i capacitats. Mitjançant el modelatge de dades en clau de negoci, l'aproximació top-down, les actualitzacions automàtiques i la incorporació d'intel·ligència artificial, el next generation dashboard aconsegueix resoldre les necessitats empresarials de la nova era.

Tal com apuntaven Kaplan i Norton als anys 90, "si no pots mesurar-ho, no pots gestionar-ho". Reformulant la frase per a adaptar-la als nous temps, "si no pots mesurar-ho ara, ja no pots gestionar-ho". 

Encara no has descarregat nostra la nostra 'Guia per a l'avaluació del rendiment i el pla estratègic d'una empresa'? Fes-ho ara!

Descarrega la guia

Publicat per Núria Emilio