T'expliquem què és un quadre de comandament operatiu o operacional, per a què serveix i com pots crear-ho en 5 senzills passos.

La missió d'un quadre de comandament o dashboard és resoldre necessitats de negoci específiques i exercir de suport durant el procés de presa de decisions. Perquè això succeeixi, és fonamental que un quadre de comandament respongui a objectius empresarials definits i s'hagi dissenyat pensant en el públic a qui va dirigit. Expliquem què és un quadre de comandament operatiu i com dissenyar-lo perquè compleixi el seu objectiu.

cuadro-de-mando-operativo-bismart-financials

Captura d'un quadre de comandament dissenyat per Bismart

Els quadres de comandament o dashboards són una de les eines operatives essencials de les organitzacions. La seva finalitat és resoldre les necessitats informatives de les empreses transformant les dades en informació fàcil d'interpretar i que susciti l'arribada a conclusions i la presa de data-driven decisions.

Com ja hem explicat prèviament en aquest blog, existeixen molts tipus de dashbaords. Perquè un quadre de comandament sigui útil i respongui a les necessitats de negoci específiques d'una empresa, és crucial que el seu disseny s'adapti als objectius de negoci que pretén resoldre, al públic a qui va dirigit i al seu propòsit.

En aquest sentit, abans de crear un dashboard és primordial conèixer els diferents tipus de quadre de comandament que existeixen:

En entrades anteriors hem explicat què és un quadre de comandament per a executius i com dissenyar-lo, així com què és un quadre de comandament analític. En aquesta ocasió ens centrem en el quadre de comandament operatiu: què és, per a què serveix i com hem de dissenyar-lo perquè compleixi les seves funcions

Què és un quadre de comandament operatiu (QMO)?

Un quadre de comandament operatiu o operacional (QMO) és un dashboard empresarial la funció del qual és monitorar la realització de les diferents operacions empresarials i àrees d'un negoci. Serveix fonamentalment per a fer un seguiment i poder avaluar el rendiment i l'execució dels processos i operacions en curs.

Per tant, les dades incloses en un quadre de comandament operatiu o operacional són, principalment, dades operacionals. És a dir, aquest tipus de dashboard inclou indicadors de rendiment i KPI operacionals relatius al rendiment dels processos i activitats d'una de les àrees de negoci d'una corporació. Així, compleix una funció vital per a qualsevol organització: fer un seguiment d'una àrea funcional concreta de l'organització, així com de les diferents operacions en curs relatives a aquesta àrea.

A diferència d'altres tipus de quadres de comandament, el quadre de comandament operatiu es caracteritza per plasmar una visió de la realitat a mig-curt termini, ja que exerceix com a eina de suport per a la presa de decisions urgents. No obstant això, com la gran majoria de dashboards, les dades històriques compleixen un paper important en la mesura en què la comparació entre períodes temporals és significativa per a prendre qualsevol tipus de decisions. No obstant això, en el cas del quadre de comandament operatiu o operacional, les comparacions solen ser mensuals, trimestrals o quadrimestrals i no solen donar lloc a contrastos de més llarg recorregut.

A banda de ser l'eina principal per a revisar el curs i el funcionament de les àrees de negoci, el quadre de comandament operatiu resulta crucial per a identificar errors o àrees de millora i poder anticipar-se a qualsevol problemàtica relativa a les operacions i processos en curs.

No obstant això, per a dissenyar un bon quadre de comandament operatiu hem de tenir en compte els seus límits i respectar-los. Si bé aquesta classe de dashboard explora les diferents operacions empresarials, ofereix una visió delimitada de l'activitat empresarial i no ha de confondre's amb un quadre de comandament integral, ja que no és un instrument de gestió estratègica global, sinó que se cenyeix a àrees de negoci concretes i a un període de temps més ajustat que el d'un CMI.

 

Com dissenyar un quadre de comandament operatiu (CMO) en 5 passos?

El primer pas per a dissenyar un quadre de comandament operatiu (QMO) és el mateix que per a dissenyar qualsevol dashboard: definir el propòsit del quadre de comandament, identificar els objectius de negoci que volem representar i transformar-los en indicadors de rendiment.

La creació d'un quadre de comandament, lluny de ser una tasca independent, està estretament vinculada al pla estratègic global d'una organització. Així, la definició dels objectius de negoci i la seva posterior conversió en indicadors de rendiment i KPI és molt més important que els aspectes tècnics a l'hora de desenvolupar un dashboard.

D'altra banda, un quadre de comandament simplement transforma les dades en informació intel·ligible i digerible. Per tant, el monitoratge adequat les operacions empresarials també depèn d'altres processos de tractament de dades com l'anàlisi de dades, el data governance o el data quality.

1. Establir els objectius de l'àrea de negoci. El primer pas per a crear un quadre de comandament operatiu és establir els objectius de negoci relacionats amb les operacions i processos d'una àrea de negoci específica. És fonamental dedicar temps a aquesta etapa de la creació del dashboard, ja que d'ella dependran totes les altres.

2. Definició de KPI i indicadors de rendiment. Una vegada tenim clars els objectius que volem mesurar, hem de transformar-los en indicadors de rendiment que ens ajudaran a avaluar el transcurs de la consecució d'aquests objectius en el temps.

3. Identificació i integració de les dades. Evidentment, les dades són la base de qualsevol quadre de comandament. Així, quan sapiguem què volem mesurar, és necessari esbrinar si disposem de les dades necessàries i, en cas contrari, recopilar-les. Si ja disposem de tots els conjunts de dades que volem plasmar en el dashboard, hem d'assegurar-nos que el seu format és compatible perquè puguin ser comparades. Si les nostres dades es troben en diferents fonts d'origen i contenen formats dispars, haurem de realitzar un procés d'integració de dades.

4. Eina BI. Per a crear un quadre de comandament necessitem una eina de business intelligence que ens permeti convertir les dades en informació i la informació en coneixement. En Bismart, com a empresa partner Power BI preferent de Microsoft, desenvolupem els nostres quadres de comandament i reports amb Power BI. 

5. Visualización de datos. Una vez nuestros datos han sido integrados al cuadro de mando podemos empezar a trabajar en la estructura y diseño del dashboard. La visualización de datos es una de las labores más importantes de la creación de un cuadro de mando. Por tanto, si trabajamos con Power BI, por ejemplo, elegir los Power BI visuals adecuados puede ser decisivo a la hora de determinar el éxito o fracaso de nuestro cuadro de mando.  

5. Visualització de dades. Una vegada les nostres dades han estat integrades en el quadre de comandament podem començar a treballar en l'estructura i disseny del dashboard. La visualització de dades és una de les labors més importants de la creació d'un quadre de comandament. Per tant, si treballem amb Power BI, per exemple, triar els Power BI visuals adequats pot ser decisiu a l'hora de determinar l'èxit o fracàs del nostre quadre de comandament.


Conclusió

En aquest lliurament de la nostra sèrie de tipus de quadre de comandament hem vist què és, per a què serveix i com dissenyar un quadre de comandament operatiu o operacional. Tenir en compte els objectius de negoci que volem resoldre amb el dashboard i el públic a qui va dirigit és essencial perquè el nostre quadre de comandament satisfaci les necessitats informatives per les quals ha estat dissenyat. 

Cada tipus de quadre de comandament respon a unes necessitats específiques i és emprat per una figura específica dins d'una organització. 

Fins ara hem explorat el quadre de comandament per a executius, el quadre de comandament analític i el quadre de comandament operatiu. En el proper i últim lliurament d'aquesta sèrie veurem què és un quadre de comandament educacional i per a què serveix. No t'ho perdis!

Per últim...

Vols crear quadres de comandament òptims amb Power BI? Descobreix els 10 millors Power BI dashboards de 2021!

Publicat per Núria Emilio