Explorem les diferències entre un quadre de comandament o dashboard i un report Power BI. En què es diferencien?

Dins de l'ecosistema de Power BI, hi ha dos components fonamentals que exerceixen un paper crucial en la transformació de les dades en coneixement: els quadres de comandament i els informes. Aquestes eines compleixen diferents funcions en el procés d'anàlisi de dades, i cadascuna d'elles contribueix de manera única al procés. No obstant això, encara que són similars, els quadres de comandament i els informes de Power BI serveixen a propòsits diferents. Explorem-los.

Herramientas business intelligence Software BI Power BI-Sep-22-2023-01-06-17-6121-PM

En el món data-driven actual, impulsat per les dades, les empreses confien cada vegada més en potents eines d'anàlisis de dades per a convertir les dades brutes en informació pràctica. Power BI de Microsoft s'ha convertit en el pioner en aquest camp, oferint sòlides capacitats per a la visualització de dades i l'anàlisi de dades.

En el nucli d'aquesta tecnologia transformadora es troben dos components clau: els quadres de comandament i els informes. Cadascun d'ells serveix com una font d'energia diferent per a extreure informació de les dades, oferint a les empreses un duo dinàmic que pot descobrir tendències, il·luminar patrons i, en última instància, prendre data-driven decisions i impulsar accions informades.

Si estàs interessat a treure el màxim partit a les teves dades a través de la visualització de dades, no et perdis nostre e-book amb els 15 millors quadres de comandament de Power BI de 2023!

Descarrega l'e-book

Tot i que els informes i els quadres de comandament de Power BI són similars, no són exactament el mateix. De fet, exerceixen papers complementaris en el viatge de les dades a la intel·ligència. 

En aquest article, ens endinsarem en el món dels quadres de comandament i els informes de Power BI, explorant les seves diferències, aplicacions i com, en conjunt, permeten a les organitzacions aprofitar tot el potencial de les seves dades. 

Comprendre les diferències entre els quadres de comandament i els reports de Power BI és essencial per a la creació d'una estratègia òptima basada en dades, així com per a desbloquejar perspectives procesables i prendre millors decisions aprofitant les dades.

Quina és la diferència entre un quadre de comandament i un informe?

Un quadre de comandament ofereix una visió general concisa i d'alt nivell dels indicadors clau de rendiment (KPI) i les dades crítiques en un format visualment atractiu, sovint amb una interactivitat limitada. En canvi, un informe ofereix informació més detallada i exhaustiva, normalment presentada en un document o format estructurat amb capacitats més àmplies d'exploració i anàlisi de dades.

Quina és la diferencia entre un quadre de comandament i un informe en termes d'informació?

Un quadre de comandament sol proporcionar una visió resumida de la informació essencial a través de visualitzacions i ginys, oferint un cop d'ull ràpid i fàcil de digerir dels indicadors clau de rendiment (KPI) i les dades crítiques. Emfatitza una visió general d'alt nivell.

Un informe, en canvi, ofereix una presentació més detallada i extensa de la informació. Inclou una anàlisi més profunda de les dades, explicacions i, sovint, descripcions textuals, taules i gràfics que permeten comprendre en profunditat un tema o conjunt de dades concret.

En resum, la distinció clau en termes d'informació és que un quadre de comandament ofereix dades concises i resumides, mentre que un informe ofereix informació detallada i extensa.

Quina és la diferencia entre un quadre de comandament i un report en termes de disseny?

En termes de disseny, els quadres de comandament solen presentar un disseny visualment atractiu i concís. Prioritzen l'ús de visualitzacions, quadres, gràfics i ginys per a representar les dades. Els quadres de comandament busquen la simplicitat i proporcionen una visió ràpida i d'alt nivell de les mètriques clau. Sovint estan dissenyats per a ser interactius, permetent als usuaris explorar les dades filtrant-los o aprofundint en els detalls.

D'altra banda, els Power BI reports tenen un disseny més detallat i exhaustiu. Poden contenir diverses pàgines o seccions, cadascuna amb diversos elements visuals, taules, descripcions de text i anàlisis detallades. Els informes tendeixen a ser menys visuals i més orientats al contingut. Estan dissenyats per a presentar informació i perspectives en profunditat, per la qual cosa resulten adequats per a una anàlisi en profunditat.

En resum, els quadres de comandament prioritzen la simplicitat visual i la interactivitat, mentre que els informes ofereixen un disseny més ric en contingut i detallat.

Què és un Power BI report?

Herramientas business intelligence Software BI Power BI-Sep-22-2023-01-06-17-6121-PM

Un informe Power BI és una eina de visualització de dades i business intelligence mitjançant la plataforma Power BI de Microsoft. És un document digital que presenta dades, informació i perspectives en un format visualment atractiu i interactiu. Els informes de Power BI s'utilitzen normalment per a l'anàlisi de dades, la presa de decisions i l'intercanvi d'informació dins d'una organització.

Les principals característiques d'un informe de Power BI són:

 1. Visualització de dades: Els informes de Power BI consten de diverses visualitzacions de dades, també dites visuals, com a quadres, gràfics, taules, mapes i altres elements interactius. Aquestes visualitzacions ajuden els usuaris a comprendre els patrons, tendències i relacions de les dades.

 2. Interactivitat: Els usuaris poden interactuar amb un informe de Power BI fent clic en els elements, filtrant les dades o aprofundint en detalls específics. Aquesta interactivitat permet una exploració dinàmica de les dades.

 3. Fonts de dades: Els informes de Power BI estan connectats a fonts de dades, que poden incloure bases de dades, fulls de càlcul, serveis en el núvol, etc. Les dades s'importen o consulten des d'aquestes fonts per a crear les visualitzacions.

 4. Transformacions de dades: Els usuaris poden realitzar transformacions de dades dins de Power BI per a netejar, remodelar i modelar les dades per a una millor anàlisi. Power Query i Power Pivot són eines comunament utilitzades per a la preparació de dades.

 5. Pàgines d'informe: Un informe de Power BI pot tenir diverses pàgines o pestanyes, cadascuna de les quals conté un conjunt diferent de visualitzacions o anàlisis. Els usuaris poden navegar entre aquestes pàgines per a explorar diferents aspectes de les dades.

 6. Filtres i segmentadors: Els informes solen incloure filtres i rebanadores que permeten als usuaris controlar quines dades es mostren. Els filtres poden aplicar-se a visualitzacions específiques o a tot l'informe.

 7. Càlculs i mesures personalitzats: Els usuaris poden crear càlculs i mesures personalitzats utilitzant DAX (Expressions d'Anàlisis de Dades) per a obtenir informació addicional de les dades.

 8. Compartir i col·laborar: Els informes de Power BI poden publicar-se en el servei Power BI o compartir-se amb altres persones d'una organització. Els usuaris poden col·laborar en els informes, veure'ls en navegadors web o aplicacions mòbils i configurar l'actualització automàtica de les dades.

Els informes de Power BI són eines valuoses perquè les empreses i els analistes obtinguin informació de les dades, supervisin els indicadors clau de rendiment i prenguin decisions basades en dades. Formen part de l'ecosistema més ampli de Power BI, que també inclou quadres de comandament, conjunts de dades i Power BI Desktop per a la creació d'informes.

Què és un dashboard Power BI?

Gestión Hotelera Report Ocupación-Sep-22-2023-12-44-19-6228-PM

Font: Hotel Management Dashboards

Un quadre de comandament de Power BI és una eina de visualització de dades i un llenç interactiu dins de la plataforma Microsoft Power BI. Està dissenyat per a proporcionar una visió consolidada i d'un cop d'ull dels indicadors clau de rendiment (KPI) i punts de dades crítiques de diverses fonts en una interfície única i visualment atractiva. Els quadres de comandament de Power BI són altament personalitzables i permeten als usuaris supervisar, analitzar i compartir informació en temps real.

Entre les principals característiques dels quadres de comandament de Power BI s'inclouen:

 1. Visualitzacions de dades: Els quadres de comandament també contenen visualitzacions de dades, com a taules, gràfics, indicadors, mosaics i mapes, que mostren mètriques i tendències importants. Aquestes visualitzacions solen estar dissenyades per a ser concises i fàcils d'entendre d'un cop d'ull.

 2. Agregacions: Els quadres de comandament agreguen dades de diversos informes, conjunts de dades o fonts de dades. Proporcionen un resum d'alt nivell de les dades, per la qual cosa és convenient per als prenedors de decisions per a controlar la salut general d'un negoci o àrees específiques d'interès.

 3. Actualitzacions en temps real: Els quadres de comandament de Power BI poden configurar-se per a mostrar dades en temps real o gairebé real, la qual cosa garanteix que els usuaris tinguin accés a la informació més recent. Això és particularment útil per al seguiment de mètriques dinàmiques o condicions canviants.

 4. Interactivitat: Els usuaris poden interactuar amb els quadres de comandament fent clic en els elements visuals, aplicant filtres o aprofundint en punts de dades específiques per a obtenir informació més detallada. Aquesta interactivitat permet una exploració dinàmica de les dades.

 5. Personalització: Els quadres de comandament poden personalitzar-se per a adaptar-los a la marca d'una organització i als seus requisits específics. Els usuaris poden organitzar i canviar la grandària dels elements visuals, afegir quadres de text, imatges i fons personalitzats, i triar combinacions de colors.

 6. Compartir i col·laborar: Els dashboards poden publicar-se en Power BI Service i compartir-se amb col·legues, equips o parts interessades. Els col·laboradors poden veure els quadres de comandament en navegadors web o aplicacions mòbils, la qual cosa facilita l'intercanvi d'informació en tota l'organització.

 7. Seguretat i control d'accésPower BI ofereix funcions de seguretat, que permeten als administradors controlar qui té accés a quadres de comandament i dades específiques. Això garanteix la protecció de la informació confidencial.

 8. Integració: Els quadres de comandament poden incorporar dades d'una àmplia gamma de fonts, incloses bases de dades, serveis en el núvol, fulls de càlcul d'Excel, etc. Power BI ofereix connectors i opcions d'integració per a simplificar l'extracció i transformació de dades. 

Los cuadros de mando de Power BI son herramientas valiosas para supervisar el rendimiento empresarial, realizar un seguimiento del progreso hacia los objetivos y proporcionar a los responsables de la toma de decisiones una representación clara y visual de los datos. Complementan a los informes de Power BI, que ofrecen un análisis más detallado, ofreciendo una visión general de alto nivel de los datos en una única vista interactiva.

Power BI Dashboard vs Report

Pel que fa al món de Power BI, hem vist que existeixen algunes diferències entre un informe i un quadre de comandament. Encara que tots dos serveixen com a eines per a visualitzar i analitzar dades, tenen propòsits i característiques diferents:

 1. Power BI Report:
  • Un informe de Power BI és una col·lecció de visualitzacions de dades, taules i gràfics que es creen a partir d'un o més conjunts de dades.

  • Els informes estan dissenyats per a proporcionar una anàlisi de dades detallat i interactiu. Permeten als usuaris aprofundir en punts de dades específiques i explorar les dades en profunditat.

  • Els informes solen constar de diverses pàgines o pestanyes, cadascuna de les quals conté diversos elements visuals que transmeten diferents aspectes de les dades.

  • Els usuaris poden crear, editar i personalitzar els informes per a adaptar-los a les seves necessitats analítiques específiques.

  • Els informes són ideals per als analistes de dades i els usuaris avançats que desitgen realitzar anàlisis detallades de les dades i crear rics visuals interactius.

 2. Power BI Dashboard:
  • Un quadre de comandament de Power BI és una vista ràpida d'una sola pàgina d'informació important i indicadors clau de rendiment (KPI).

  • Els quadres de comandament estan dissenyats per a proporcionar una visió general d'alt nivell de les dades i estan pensats per a ser concisos i centrar-se en informació específica.

  • Els quadres de comandament solen incloure elements visuals com a mosaics, gràfics i targetes que mostren dades resumides i KPI de forma visualment atractiva.

  • Els quadres de comandament no solen utilitzar-se per a una anàlisi en profunditat de les dades, sinó per a accedir ràpidament a informació crítica.

  • Els usuaris poden ancorar elements visuals dels informes als quadres de comandament per a crear una vista consolidada de les mètriques clau.

  • Els quadres de comandament són adequats per a usuaris empresarials, directius i executius que necessiten un resum ràpid i de fàcil accés de les dades rellevants.

Els informes en Power BI són més complets i ofereixen capacitats d'anàlisis de dades en profunditat, mentre que els quadres de comandament estan dissenyats per a una supervisió de dades ràpida i concisa, per la qual cosa són adequats per als responsables de la presa de decisions que necessiten realitzar un seguiment de les mètriques clau d'un cop d'ull. És habitual utilitzar tant els informes com els quadres de comandament de manera conjunta per a disposar d'una solució completa d'anàlisi i supervisió de dades.

Si estàs ansiós per descobrir el veritable poder del reporting, assegura't d'explorar el nostre e-book amb els 15 quadres de comandament de Power BI més impressionants de 2023.

Descarrega l'e-book

Publicat per Núria Emilio