Els quadres de comandament són imprescindibles per al bon funcionament empresarial. No obstant, la seva eficiència depèn d'una correcta implementació.

En l'era de la transformació digital, els líders empresarials estan exposats a una gran quantitat d'informació i "soroll" que pot dificultar la presa de decisions empresarials. Afortunadament, la digitalització també ha portat amb si noves tecnologies que permeten la creació de quadres de comandament personalitzats en temps real, cosa que pot transformar la forma en què es prenen les decisions.

Imagen - Por qué y cómo implementar un cuadro de mando empresarial

Avui en dia, la informació més important relativa a l'activitat empresarial es troba en un quadre de comandament, especialment en un quadre de comandament per a executius o en el Quadre de Comandament Integral corporatiu.

Els quadres de comandament o dashboards són eines centralitzades que recopilen les dades més importants de tota l'empresa, proporcionant una instantània actualitzada del que està succeint, on i fins i tot per què. A més, poden alertar sobre les àrees que necessiten atenció immediata i oferir accés ràpid a detalls específics del projecte per a corregir el rumb en cas necessari. Aquests quadres de comandament no sols són beneficiosos per a l'alta direcció, sinó que resulten de gran ajuda a tots els nivells empresarials. Evidentment, existeixen diferents tipus de quadres de comandament i el seu format i funcionalitat han d'estar adaptats a la informació que inclouen.

Segons una investigació de 2022, les empreses que utilitzen quadres de comandament analítics en temps real estan més avançades en la seva transformació, ofereixen una millor experiència als seus empleats, tenen més èxit en la innovació i augmenten els seus ingressos més ràpidament que aquelles que no els utilitzen.

En resum, els quadres de comandament són una eina essencial per a aprofitar al màxim la transformació digital i aconseguir l'èxit empresarial.

Vols optimitzar els quadres de comandament de la teva organització? Descarrega't la nostra guia amb les 21 millors pràctiques de reporting per a Power BI

Descarrega la guia

Les conseqüències del soroll

Fa una dècada, investigadors de la Universitat de Princeton van dur a terme un estudi amb quatre voluntaris i 19 rates de laboratori per a analitzar l'efecte de la qualitat de la informació en la presa de decisions. Els resultats van indicar que els participants no van tenir problemes per a processar informació lògica i prendre decisions òptimes. No obstant això, quan es va introduir "soroll" extern, com a clics, els enquestats van cometre errors i es van desviar del camí.

Aquest mateix fenomen pot ocórrer en qualsevol àmbit i demostra que els líders empresarials han d'estar sempre alerta al que succeeix en els seus equips en tots els nivells d'una organització. També han d'estar al corrent del que passa en el món exterior. És a dir, l'accés a la informació o dades de qualitat és imprescindible perquè un executiu pugui fer la seva feina en les millors condicions. No obstant això, l'excés d'informació pot provocar soroll i dificultar la presa de data-driven decisions.

Per a prendre decisions adequades, les companyies —especialment els alts nivells d'una empresa— necessiten comptar amb informació precisa, rellevant i contextualitzada. Els líders han de tenir la capacitat i accés a tecnologies que els permetin filtrar el "soroll" i enfocar-se en la informació rellevant per a aconseguir els objectius definits. En aquest sentit, els quadres de comandament són una eina essencial per a obtenir informació clara i precisa i prendre decisions més informades i efectives.

Implementació efectiva d'un quadre de comandament

Implantar un quadre de comandament és un procés de millora contínua que requereix adaptar-se a les circumstàncies canviants i ajustar els indicadors als objectius de l'organització. El procés d'implementació d'un dashboard requereix d'una sèrie de factors per a assegurar que l'eina proporcionarà els resultats esperats.

En primer lloc, és important definir correctament els indicadors de rendiment i KPIs que es mostraran en el dashboard per a assegurar una única lectura, la qual cosa implica considerar aspectes com a finalitat, mètode de càlcul i origen de les dades. El nombre d'indicadors ha de ser adequat, ja que tant un defecte com un excés d'informació poden ser problemàtics.

La disponibilitat i qualitat de les dades necessàries per al càlcul dels indicadors és clau per a assegurar que la informació estigui sempre disponible, minimitzar els esforços per a la seva obtenció i assegurar que les dades són veraces.

D'altra banda, els criteris de visualització de dades i la cura per l'experiència d'usuari són essencials per a facilitar l'ús i comprensió de la informació.

Existeixen diverses estratègies que poden contribuir a l'èxit de la implementació d'un quadre de comandament.

  1. Aproximació top-down: Des de la definició dels objectius estratègics fins a la concreció de les dades que permetran obtenir els indicadors necessaris per a mesurar el grau de compliment d'aquests objectius.

  2. Implicació de l'equip directiu en les fases inicials i finals del projecte, per a assegurar una definició adequada i revisió/validació dels resultats obtinguts.

  3. Definició adequada dels indicadors, la qual cosa implica especificar la finalitat, mètode de càlcul, origen de les dades i altres metadades rellevants per a garantir una única interpretació dels resultats.

  4. Selecció del nombre adequat d'indicadors, ja que tant la falta com l'excés d'informació poden generar problemes.

  5. Disponibilitat i qualitat de les dades necessàries per al càlcul dels indicadors, amb la finalitat de garantir que la informació estigui sempre disponible, minimitzar els esforços per a la seva obtenció i assegurar la veracitat de les dades.

  6. Eines orientades a l'usuari per a facilitar l'ús i la correcta interpretació dels resultats de manera visual i interactiva. Destacant els resultats més rellevants en informes predefinits i permetent la realització d'informes ad hoc per a una millor anàlisi i diagnòstic dels resultats. 

A Bismart comptem amb una guia exclusiva en la qual trobaràs les 21 millors pràctiques per a la creació d'informes amb Power BI.

Descarrega la guia

Finalment, és fonamental estar preparats per a les sorpreses, ja que els quadres de comandament poden ajudar a descobrir noves dades que poden ser crítics per a la presa de decisions.

En conclusió, la implantació d'un quadre de comandament és un procés continu que requereix esforços constants per a assegurar el seu correcte funcionament i adaptar-se a les necessitats de l'organització.

Publicat per Núria Emilio